VERKKOMEDIA INFO
Tänään on perjantai, 4. syyskuuta 2015. Sivu on ladattu klo 15:21
VERKKOMEDIA.org
Verkkomediasta
VERKKOMEDIAN sivut sisältävät artikkeleita, haastatteluja, mielipidekirjoituksia, kyselyitä sekä viittauksia ja suoria lainauksia muiden sivustoiden uutisiin ja artikkeleihin. Tiedot pyritään tuomaan esille mahdollisimman puolueettomasti ja vain todenmukaisia uutisia pyritään uutisoimaan. Siitä huolimatta VERKKOMEDIAN sivuilla ja sen uutisvirrassa saattaa olla virheitä ja väärää informaatiota. Lukijan on aina muistettava olla lähdekriittinen ja käytettävä omaa harkintaa lukiessaan julkisia uutisia. VERKKOMEDIA ei vastaa sisällössä olevista virheistä eikä sisällöstä aiheutuvista hyödyistä tai haitoista millään tasolla. VERKKOMEDIA on riippumaton, yksityinen tiedotuskanava.