TIETOSUOJA JA KÄYTTÖEHDOT
Tänään on torstai, 30. heinäkuuta 2015. Sivu on ladattu klo 13:06
VERKKOMEDIA.org
Yleistä
VERKKOMEDIA.org -sivut on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti Suomesta. Näihin ehtoihin ja Internet-sivujemme käyttöön sovelletaan Suomen lainsäädäntöä.
Copyright © 2011 VERKKOMEDIA.org
Sisältö
VERKKOMEDIAN sivut sisältävät artikkeleita, haastatteluja, mielipidekirjoituksia, kyselyitä sekä viittauksia ja suoria lainauksia muiden sivustoiden uutisiin ja artikkeleihin. Tiedot pyritään tuomaan esille mahdollisimman puolueettomasti ja vain todenmukaisia uutisia pyritään uutisoimaan. Siitä huolimatta VERKKOMEDIAN sivuilla ja sen uutisvirrassa saattaa olla virheitä ja väärää informaatiota. Lukijan on aina muistettava olla lähdekriittinen ja käytettävä omaa harkintaa lukiessaan julkisia uutisia. VERKKOMEDIA ei vastaa sisällössä olevista virheistä eikä sisällöstä aiheutuvista hyödyistä tai haitoista millään tasolla. VERKKOMEDIA on riippumaton, yksityinen tiedotuskanava.
Henkilötietojen käsittely ja yksityisyyden suoja
VERKKOMEDIA käyttää kaikkea sille VERKKOMEDIA.org-sivujen välityksellä lähetettyä henkilökohtaista tietoa parantaakseen tarjoamiaan palveluita, vastatakseen esitettyihin tiedusteluihin ja täyttääkseen esitetyt pyynnöt (esim. rekisteröityminen, tunnusten tilaus, uutiskirje).
VERKKOMEDIA pyrkii varmistamaan henkilötietojen turvallisen keruun, välittämisen sekä tallennuksen. VERKKOMEDIA ei käytä henkilötietoja ei-pyydettyjen viestien tai tietojen lähettämiseen, eikä välitä kyseisiä tietoja tai myy niitä kolmannelle osapuolelle.
Sivujen kävijämääriä ja muita normaalien sivuilla käyntien yhteydessä jääviä tietoja (IP-osoite, selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta) seurataan yleisellä tasolla nk. eväste (cookies) -tiedostoja tai muuta vastaavaa tekniikkaa hyväksi käyttäen. Yksittäisten kävijöiden tunnistaminen ei ole kerättyjen tietojen perusteella mahdollista. Kävijä voi selaimensa asetuksilla kieltää cookies-tiedostojen lähettämisen koneellensa, mutta silloin on mahdollista, että kävijä ei voi hyödyntää kaikkia VERKKOMEDIA.org-sivujen osia. Käyttäjätietoja käytetään sivujen kehittämiseen.
Henkilötietojen suojauksen ja käsittelyn tietoturvatason VERKKOMEDIA on toteuttanut tarvittavin kohtuudenmukaisin toimenpitein. Palvelimet sijaitsevat lukitussa ja vartioidussa tilassa jonne on pääsy vain asianomaisilla. Sivustot ja tietokannat on suojattu palomuurein ja henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin.
Copyright-huomautus
VERKKOMEDIA.org-sivujen koko sisältö on tekijänoikeuslakien alainen. Näillä sivuilla esiintyvää tietoa, tekstiä, kuvia tai grafiikkaa saa käyttää ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön, eikä sitä saa muokata, lisensioida tai julkaista kokonaisuudessaan tai osittain missään tarkoituksessa ilman VERKKOMEDIAN kirjallista lupaa. Sisällön jäljentäminen ja välittäminen on sallittua, mikäli lähteeksi mainitaan VERKKOMEDIA.org.
Hyperlinkit
VERKKOMEDIA.org-sivuilla voi olla hypertekstilinkkejä muille Internet-sivuille. VERKKOMEDIA ei vastaa tällaisten hypertekstilinkkien tai muiden Internet-sivujen tietojen tarkkuudesta, täydellisyydestä tai oikeellisuudesta. Siirtyminen VERKKOMEDIAN sivuilta linkkien kautta muille Internet-sivuille tapahtuu omalla vastuulla.
Tietojen oikeellisuutta ei ilmaista eikä taata
Vaikka VERKKOMEDIA pyrkii varmistamaan, että näillä sivuilla oleva tieto pitää paikkansa, ei sitä kuitenkaan kyetä takaamaan, eikä VERKKOMEDIA vastaa näillä sivuilla esiintyvien tietojen paikkansapitävyydestä, täydellisyydestä tai aitoudesta. Nämä sivut ja kaikki niissä esiintyvä tieto ja materiaali toimitetaan “sellaisenaan“, ilman suoria tai välillisiä takuita.