KOTIMAAN MEDIAMONITORI
Tänään on perjantai, 28. elokuuta 2015. Sivu on ladattu klo 22:10

Tietosuojavaltuutettu ei tutki Suomen ja USA:n tietovaihtoa

Kotimaan mediamonitorin on tarkoitus herättää keskustelua kotimaisesta mediasta ja sen tarjoamista uutisista. Alla ensimmäisenä mahdollinen uutistoimittajan henkilökohtainen kommentti artikkelista.
9.7.2012 21:06


              
Ote alkuperäisestä uutisesta:
Tietosuojavaltuutettu ei tutki Suomen ja USA:n tietovaihtoa

Tietosuojavaltuutettu ei käynnistä toimenpiteitä Suomen ja Yhdysvaltojen tietojenvaihtosopimuksesta. Turun Sanomat kertoi kesäkuun lopussa keskusrikospoliisin rikosylikomisarion Thomas Elfgrenin jättäneen tietosuojavaltuutetulle selvityspyynnön niin sanotun turvallisuusluokitellun tiedon suojaamista koskevasta sopimuksesta.

Elfgrenin mukaan tietojenvaihto saattaa vaarantaa kansalaisten perusoikeuksia. Hänen mukaansa sopimuksesta ei käy ilmi, mikä on sen suhde henkilötietoja ja asiakirjojen julkisuutta koskevaan suomalaiseen lainsäädäntöön.

Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnion lähettämässä vastauksessa todetaan muun muassa, ettei viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain valvonta kuulu tietosuojavaltuutetun toimivaltaan. Aarnion mukaan valtuutetun toimivaltaan ei kuulu myöskään sen arviointi, onko sopimus ristiriidassa asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön kanssa.

Tiiviissä vastauksessa todetaan lisäksi, että sopimus ei sisällä sellaisia määräyksiä, jotka olisivat ristiriidassa henkilötietolain kanssa. Henkilötietolaissa säädetään muun muassa rekisteröidyn henkilön oikeudesta tarkistaa itseään koskevia tietoa. Päätöksessä muistutetaan, että eduskunta voi sopimuksen käsittelyn yhteydessä halutessaan kuulla tietosuojavaltuutettua.

 

”Toivottavasti ratifiointi ei läpihuutojuttu”

Elfgren toivoo, ettei lain ratifiointi eduskunnassa ole läpihuutojuttu. Hänen mukaansa turvallisuusluokiteltuun tietoon sisältyy usein tietoa, joka kuuluu yksityisyydensuojan piiriin. Elfgren on huolissaan siitä, että sopimus saattaa rajoittaa kansalaisten oikeutta saada tietoa siitä, kenelle ja mihin tarkoitukseen heitä koskevaa tietoa on luovutettu.

– Lainsäädäntöä pitäisi sopimuksen myötä hioa sellaiseksi, ettei arkaluontoisia tietoja saa luovuttaa toiselle valtiolle ilman rekisteröidyn suostumusta.Kun kyse on henkilötietojen luovuttamisesta USA:n viranomaisille, tulisi Suomen viranomaisten olla erityisen tarkkoja siitä, ettei henkilö, josta tieto on luovutettu, joudu sen johdosta laittomien toimenpiteiden kohteeksi. Suurin vaara on se, että tietoja pyydetään sinänsä oikein mutta niitä käytetään myös muuhun tarkoitukseen, Elfgren toteaa.

Suomen ja Yhdysvaltain solmima sopimus koskee muun muassa ulko-, turvallisuus-, puolustus-, poliisi-, tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioita. Sopimuksen tarkoituksena on suojata turvallisuusluokiteltua tietoa, jota vaihdetaan luottamuksellisesti.

Turvallisuusluokitellulla tiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on suojattava valtion kansallisen turvallisuuden vuoksi.

TS