TALOUSMONITORI
Tänään on perjantai, 28. elokuuta 2015. Sivu on ladattu klo 5:13

Euroalueen ytimen luottoluokitusta laskettiin

Luottoluokittaja Moody´s on tarkistanut Saksan sekä veroparatiisimaiden Hollannin ja Luxemburgin luottoluokitusta alaspäin. Suomi säilyy AAA-luokituksessa.

Toimittaja: Riikka Söyring
24.7.2012, Verkkomedia.org

 

Euroalueen ytimen luottoluokitusta laskettiin

Luottoluokittaja Moody´s on iskenyt euroalueen koskemattomaan ytimeen tarkistamalla Saksan, Hollannin sekä Luxemburgin luottoluokitusta alaspäin. Uusi luokitus on eräänlainen "AAA-miinus heikoin tulevaisuusodotuksin".

Uuden luokituksen jälkeen maat ovat linjassa Ranskan ja Itävallan kanssa.

Ranskan ja Itävallan talousnäkymien kasvuodotukset ovat olleet negatiiviset maaliskuusta 2012.

Eilen 23. heinäkuuta julkaistu Moody´s:in ilmoitus katsoo, että "Euroopan talousveturi" Saksan sekä veroparatiisien Hollannin ja Luxemburgin talousnäkymät ovat muuttuneet vakaasta negatiiviseksi.

Perusteluina Moody´s esittää euroalueen velkakriisin ratkaisun kasvavan epätodennäköisyyden ottaen huomioon nykyisen poliittisen työkehyksen sekä Kreikan euroeron kasvaneet mahdollisuudet. Moody´s katsoo Kreikan todennäköisen eron kasvattavan Espanjan ja Italian euroalueelle muodostamaa riskiä.

Poliittiset "palomuurit" eivät luottoluokittajan mielestä ole estäneet kytenyttä paloa roimahtamasta metsäpaloksi. Euroopan Unioniin tyytymättömät EU-kansalaiset puolestaan ovat huolehtineet "esikaupunkipaloista" Ateenassa, Madridissa. Lissabonissa ja muissa kaupungeissa järjestäen miljoonia osanottajia keränneitä mielenilmauksia.

Moody´s katsoo, että vaikka "Kreikan ero euroalueesta vältettäisiin, todennäköisyys Espanjan ja Italian kasvaville tukitarpeille lisääntyy."

 

Suomi säilyyttää AAA-luokituksensa - maksajan aseman

Suomen luottoluokitus säilyy toistaiseksi AAA:na Suomen vaatimien lainavakuuksien takia. Luottoluokituksen säilyminen ei kuitenkaan anna aihetta suurempaan riemuun, sillä "tukipakettien kustantamisen taakka lankeaa raskaimmin paremman luottoluokituksen säilyttäneille maille, jos euroalue aiotaan säilyttää nykyisessä muodossaan."

Toisin sanon Moody´s katsoo, että euroalueen säilyttäminen nykymuodossaan tulee hyvin, hyvin kalliiksi, jopa niin kalliiksi, että sen kustannuksia on vaikea arvioida vaikka Moody´s pitää euron hajoamistakin tapahtumana, jolla olisi negatiivinen vaikutus euroalueelle ja globaalisti.

Yhteisvastuun kulut tulevat kasvamaan, ja syy siihen on euroalueen päättäjien omaksuma ja jatkama reaktiivinen, hidas ja vaiheittainen politiikka, Moody´s toteaa.

Moody´s:in näkemyksen mukaan valittu politiikka ei tuota vakaannuttavaa tulosta vaan todennäköisemmin sarjan shokkeja, joiden kokoluokka kasvaa sitä mukaa kuin aikaa kuluu ja mitä enemmän kriisi pääsee pitkittymään.

Espanjan uskotaan tarvitsevan ainakin kaksi kertaa sen summan, minkä Kreikka, Portugali ja Irlanti ovat jo saaneet. Kreikka ja Irlanti tarvinnevat myös lisää tukipaketteja.

 

Saksan luokitus laskee

Tukipakettien tarve vetää muita euromaita alemmas niiden taloudelle koituvan ylimääräisen taakan vuoksi. Saksan pankkien tilanne huononee nopeasti, koska sen pankkisektori on edelleen erittäin altistunut - jo maksetuista. kriisimaiden kautta kierrätetyistä mittavista tukipaketeista huolimatta - kriisimaille. Pankkien kyky kestää tappioita on heikko. Kriisin pitkittyminen saattaa Saksan pankkisektorin kuolinvuodetta kohti.

Osa Saksan riskeistä muodostuu sen maksusitoumuksista erilaisiin tukipakettihimmeleihin kuten Euroopan väliaikaiseen rahoitusvakausväline ERVV:n, Euroopan vakausmekanismi EVM:n sekä Euroopan keskuspankki EKP:n SMP-ohjelmasta ja Target 2-taseista.

Auttavana tekijänä Saksalla on sen vahva kauppataseen ylijäämä, mutta toisaalta sama ylijäämä aiheuttaa epätasapainoa - alijäämää - muualla euroalueella, mikä lisää ko. maiden tukitarvetta.

Moody´s ilmoittaa kuitenkin, että jos Saksa joutuu käyttämään omia rahojaan omien pankkiensa tukemiseen, luottoluokitus laskee. Näin ollen Saksa pyrkii edelleen maksattamaan pankkiensa tukemisen muilla euromailla.

 

EVM riittämätön korjamaan tilannetta

Hollannin osalta Moody´s katsoo, että maan joutuminen osallistumaan jatkuviin tukipaketteihin heikentää Hollannin omaa tilaa siinä määrin, että sen luottoluokitusta joudutaan todennäköisesti laskemaan. Tämä epäilemättä saa hollantilaiset arvioimaan "solidaarisuuspaketteihin" osallistumista uudelta kantilta.

Luxemburgin luottoluokituksen tarkistaminen johtuu pääasiassa siitä, että sen talous on suurten keskinäisten vuorovaikutussuhteiden takia liian altis euroalueen heilahteluille.

Euroopan vakausmekanismi EVM on arvioitu, ja todettu riittämättömäksi. Moody´s uskoo, että EVM:n kokoa täytyy kasvattaa tai turvautua muihin "ad hoc likviditeettitukea tarjoaviin mekanismeihin".

Suomessa hallitus, valtiovarainministeriö, eduskunta, talousvaliokunta ja suuri valiokunta näyttävät tulkinneen EVM-sopimuksen sisällön jokainen omalla tavallaan - eikä mikään niistä ole linjassa komission tai EKP:n käsitysten kanssa.

Moody´s:in arvion mukaan "euroalueen vahvojen maiden täytynee sitoutua huomattavasti tähän astisia tukimääriä suurempiin sitoumuksiin syventääkseen pankkien integraatiota ja suojatakseen euroalueen suuria maita markkinoiden paineelta".

 

Suomen asema paineen alla

Suomen asemaa helpottaa sen tilanne nettovelkojana sekä luottoluokituksen säilymisen suhteen se, että Moody´s luulee eläkerahastoja valtion varoiksi, vaikka kyseessä ovat puolijulkiset varat, joita hallituksella on mahdollisuus käyttää äärimmäisessä hätätilanteessa.

Myös Suomen "suhteellisen tervettä ja kotimaisesti orientoitunutta pankkisektoria" pidetään eräänä pelastavana tekijänä.

Tärkein osatekijä Suomen luottoluokituksen säilymisessä on se, että Suomen "vienti on eriytynyttä, ja Suomi vie suhteellisen vähän euroalueelle, eikä niin ollen ole yhtä altistunut kaupan kautta euroalueen kriiseille."

Moody´s katsoo, että Suomen talous ja julkinen rahoitus ovat jatkuvasti paineen alla niin kauan kuin euroalueen kriisi jatkuu, vaikka Suomi kykeneekin suojaamaan itsensä paremmin kuin muut euroalueen maat.

Moodys´in analyysi muistuttaa hämmästyttävän paljon - jopa kokonaisia lauseita myöten - taloussivusto ZeroHedgen julkaisemia, Egan Jonesin laatimia analyyseja euroalueen tilanteesta.

 

Toim. huom.

Artikkeli julkaistiin virheellisesti Janus Putkosen toimittajanimellä. Focebook-toimintojen johdosta tiliä ei voi jälkeenpäin enää muuttaa. Artikkeli kokonaisuudessaan Riikka Söyringin käsialaa.

 

Lähteet:

Moody´s Investors ServiceMoody's changes the outlook to negative on Germany, Netherlands, Luxembourg and affirms Finland's Aaa stable rating

ZeroHedge: Egan Jones downgrades Germany from AA- to A+

ZeroHedge: Egan Jones downgrades Netherlands and Austria to A, Negative watch

Moody’s vahvistaa Suomen valtion AAA-luokituksen (24.07.2012, Rahoitusmarkkinat)
Janus Putkonen @ 24.7.2012 1:27


              
Ote alkuperäisestä uutisesta: