TALOUSMONITORI
Tänään on torstai, 17. huhtikuuta 2014. Sivu on ladattu klo 18:26

Poliisi ja verottaja tyrmäävät osakeomistuksen salaamisen

Poliisi ja verottaja ovat nousseet julkisesti hallintarekisteriä vastaan

 

Kirjoittanut: Riikka Söyring
www.magneettimedia.com
www.verkkomedia.org

Aamulehden mukaan poliisi ja verottaja varoittavat osakeomistuksen piilottamisen johtavan talousrikosten lisääntymiseen.  Valtiovarainministeriön työryhmä on ehdottanut sijoittajille mahdollisuutta salata omistuksensa julkisuudelta. Salailua edistävän aloitteen tekijänä ja VVM:n mietinnön takana on silloinen kuntaministeri Mari Kiviniemi (kesk). Kiviniemi kiistää vastuunsa.

Helsingin poliisin kanta mietintöön on ehdottoman kielteinen. Poliisin rikostutkinta on paljastanut, että järjestäytyneet rikollisryhmät ovat kiinnostuneet uudistuksesta.

Valtiovarainministeriön ja Kiviniemen aloite mahdollistaisi omistuksen kätkemisen sallimalla suomalaisille sijoittajille hallintarekisterit, joihin voidaan merkitä arvopaperin todellisen omistajan sijasta vain arvo-osuustilin hoitaja.

Voima-lehti kertoi kesäkuun alussa, että "Työryhmän helmikuussa valmistuneessa, 500-sivuisessa lakipaketissa ehdotetaan, että myös suomalaiset sijoittajat voisivat salata omistuksensa suomalaisissa pörssiyrityksissä niin sanotun hallintarekisteröinnin suojissa. Salaamista ehdotetaan myös listaamattomien yritysten omistuksiin. Työryhmä ehdottaa omistusten piilottamisen lisäksi myös muita heikennyksiä omistusten julkisuuteen ja valvontaan."

– Poliisi ei pystyisi tunnistamaan suomalaista sijoittajaa hallintarekisterin takana. Muutos helpottaisi rikosten tekemistä merkittävästi, poliisin lausunnossa todetaan, sanoo Aamulehti.

Verohallinnon mukaan uudessa mallissa olisi vaikea valvoa saatujen tietojen paikkansapitävyyttä. Verohallinto arvioi veronkierron lisääntyvän ja tiedonsaannin vaikeutuvan entisestään. Talouseliitti on puolustanut osaketietojen salaamista. Keskuskauppakamarin mukaan uudistus lisäisi yritysten intoa listautua pörssiin.
 
Jos hyvätuloisimmalle tuloluokalle annetaan mahdollisuus pimittää tulonsa, pieni- ja keskituloiset maksavat velkakriisimaiden eli PIGS-maiden konkursseista suomalaisillekin tulevat laskut.

Ennen Argentiinan talouskriisiä hyvätuloisimpien sisäpiiriä varoitettiin siitä, mitä on tulossa. Seurauksena hyvätuloiset ehtivät suojata varallisuutensa siirtämällä omaisuuttaan ja rahaa ulkomaille välttyen siten osallistumasta kuluihin. On aiheellista kysyä, onko tämä suojaus-motiivi yhtenä tekijänä valtiovarainministeriön mietinnön ja Kiviniemen aloitteen takana.

 

Lue myös:

http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Kotimaa/1194683005338/artikkeli/poliisi+ja+verottaja+tyrmaavat+osakeomistuksen+salaamisen.html

http://fifi.voima.fi/artikkeli/2011/kesakuu/kiviniemi-venkoilee-irti-hallintarekisterista

http://fifi.voima.fi/uutinen/2011/huhtikuu/kiviniemi-ei-ota-kantaa-kaynnistamaansa-hallintarekisteriuudistukseen


NYRKKISÄÄNTÖ:

"Kun luet lehtiä, virallisia tiedoitteita tai kuuntelet uutisia, muista että jokainen sana tarkoittaa sen ilmimerkitykseen nähden täsmälleen päinvastaista asiaa."
(Nevanlinna ja Relander: Työn sanat)

Toimitus @ 17.6.2011 18:12


              
Ote alkuperäisestä uutisesta: