TALOUSMONITORI
Tänään on sunnuntai, 29. maaliskuuta 2015. Sivu on ladattu klo 6:05

Lainsäätäjien osakekaupat puhuttavat - rapakon molemmin puolin

Yhdysvaltain kongressin jäsenet sijoittavat yhtiöihin samaan aikaan, kun laativat lakeja, joilla vaikutetaan samaisten yhtiöiden toimintaan, kirjoittaa Washington Post. Suomessa vastaavia esimerkkejä ovat ex-ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk) perheineen, joka sijoitti Talvivaaran uraanikaivokseen. 

Pääasiallinen Lähde: Washington Post (24.6 2012): Dan Keating, David S. Fallis, Kimberly Kindy, Scott Higham
Toimittaja: Riikka Söyring
24.6.2012, Verkkomedia.org

 

Lainsäätäjien osakekaupat puhuttavat - rapakon molemmin puolin

Satakolmekymmentä Yhdysvaltain kongressin jäsentä sekä heidän perheidensä jäseniä käy satojen miljoonien dollarien edestä kauppaa sellaisten yhtiöiden osakkeilla, jotka lobbasivat lakiesityksiä, jotka tulivat sellaisten kongressin komiteoiden eteen, joissa kyseiset lainsäätäjät vaikuttivat. Käytäntö ei riko nykyisiä voimassa olevia eettisiä säännöstöjä.

Saatavilla olevan datan perusteella - 45 000 transaktiota vuosien 2007 ja 2010 välillä - lainsäätäjät ostivat ja myivät 323 sellaisen yrityksen osakkeita, jotka on rekisteröity lobbausyrityksinä. Kauppojen arvo on vaihdellut 85 ja 218 miljoonan dollarin välillä.

Joka kahdeksas kauppa kytkeytyi yhteen lainsäädännön kanssa, ja kauppoja tehtiin samaan aikaan kun komiteoiden käsittelyssä oli lakiesityksiä, jotka koskivat kyseisten yritysten toimialaa, kirjoittaa Washington Post.

Republikaaninen puolue ja demokraattinen puolue eivät eroa tässä(kään) toisistaan.

Washington Post -lehdellä on meneillään tutkimus, jossa selvitetään lainsäätäjien henkilökohtaisten raha-asioiden sekä heidän säätämien lakien yhteenkytkeytyneisyyttä ja tähän liitännäisiä eturistiriitoja.

Tähän asti esille tulleen materiaalin perusteella on selvää, että lainsäätäjät tekevät rutiininomaisesti osakekauppoja, joiden perusteella herää vaikutelma siitä, että he hyödyntävät sisäpiiritietoa edistääkseen oman varallisuutensa karttumista.

Aiemmin tänä vuonna kongressi sääti Stock Act-lain, joka kieltää lainlaatijoita, heidän henkilökuntaansa sekä ylempiä virkamiehiä harjoittamasta osakekauppaa Capitol Hillilla saamansa sisäpiiritiedon perusteella.

Laki on torso, koska se ei huomioi tärkeimpiä eroja kongressin ja muiden hallinnon haarojen välillä. "Kongressi kieltää huippuvirkamiehiä sijoittamasta yrityksiin tai teollisuuden aloihiin, joita he valvovat ja joiden toimintaan he voivat vaikuttaa, mutta lainlaatijat voivat yhä sijoittaa yrityksiin samaan aikaan kun he laativat niitä koskevia lakeja," kirjoittaa Washington Post. "Kongressi tuntuu soveltavan itseensä heikompia standardeja kuin muihin".

Washington Post´in tiedusteltua heidän osakekaupoistaan tusinalta lainsäätäjältä, tarjotut selitykset olivat:

- Vaimoni hoitaa sijoitukset

- Kauppojen samanaikaisuus lain laatimisen kanssa on silkkaa sattumaa

- "En tiennyt, että yritys johon sijoitin oli sellainen jonka toimintaan vaikuttavaa lakia olen juuri säätämässä."

- Salkunhoitajani tekee kaupat, en minä.

"Nykyisen lainsäädännön puitteissa kongressi tulkitsee itse laatimiaan eturistiriitasäännöksiä siten, että lainlaatijat voivat toimia ´laillisesti ´ kunhan he itse eivät ole ainoita edunsaajia."

Brian Baird, entinen kongressiedustaja Washingtonin osavaltiosta katsoo, ettei ole mitenkään outoa, että ihmiset eivät enää luota edustajiinsa. Senaattorit ja kongressiedustajat ovat myös ohjailleet liittovaltion varoja sellaisille organisaatioille ja yhteisöille, joissa heidän perheidensä jäsenet työskentelevät.

Rahaa on ohjattu myös hankkeisiin, jotka toteutetaan edustajien "kotioven vieressä".

Lähde:

Graafeja:

 

Toimittajan kommentti: "Entäs Suomessa?"

Suomessa vastaavia esimerkkejä ovat ex-ympäristöministeri Paula Lehtomäki (kesk) perheineen, joka sijoitti Talvivaaran uraanikaivokseen. Lehtomäen puoliso Jyri Sahlsten osti nimiinsä samoin kuin kahden heidän lapsensa nimiin Talvivaaran osakkeita 300 000 eurolla. Myös Lehtomäen äiti ja veli omistavat Talvivaaran osakkeita.

Lehtomäki oli vastuussa Talvivaaran lupa-asioista.

Finanssivalvonnan selvityksen mukaan ympäristöministeri Paula Lehtomäellä ei ollut tietoa Talvivaaran uraanihankkeesta.

On kummallista, jos hänelle ei tietoa annettu, vaikka virkamiehet tiesivät ympäristöministeriössä sekä työ- ja elinkeinoministeriössä uraanin hyödyntämisaikeista ja kaivoksen uraanin suuresta määrästä jo kuukausia ennen asian julkistamista, kirjoittaa Lappilainen.fi

Talvivaaran uraanituotannon aloittamisesta käytiin Säteilyturvakeskuksen (STUK) virkamiesten ja kaivosyhtiön edustajien kanssa ensimmäiset varsinaiset neuvottelut toimilupahakemuksen jättämisestä 13.11.2009. Säteily- ja ydinturvallisuutta valvova viranomainen antoi neuvoja ja tietoa toimilupahakemusta varten.

– Neuvottelu käytiin ja kysymyksessä oli huomattavan suuresta uraanimäärästä, joten ilmoitimme, että meillä ei ole mahdollisuutta antaa sellaiseen toimilupaa. Lupahakemus menee valtioneuvoston käsiteltäväksi, kertoo STUK:n ydinjätteiden ja ydinmateriaalien valvontaosaston apulaisjohtaja Arja Tanninen.

Toinen asiaan sekaantunut keskustalainen, silloinen työ- ja elinkeinoministeri Mauri Pekkarinen kiistää tienneensä mitään.

Lappilainen.fi kirjoittaa: "Kyllä meillä on ollut kaikesta tietoa, mehän neuvottelemme toimijoiden kanssa. STUK:n kanssa tiedot kulkevat vaivattomasti. Meillä on ollut Talvivaaran uraanista tietoa jo pitkään, kertoo työ- ja elinkeinoministeriön ydinenergiatarkastaja Jorma Aurela."

Kokoomuksen kansanedustaja Kimmo Sasi on ottanut täysistuinnoissa esiin Raytheon -nimisen asevalmistajan positiivisena esimerkkinä laadusta sekä toimintamalleista - mainitsematta omistavansa itse Raytheonin osakkeita.

Päästäkseen suojaan tällaisilta kiusallisilta paljastuksilta, valtiovarainministeriö asetti vuonna 2009 työryhmän, jonka tehtävänä oli kehittää arvopaperikaupan sääntelyä. Työryhmän keskeisimpiä ehdotuksia oli laajentaa hallintarekisteröinti, eli pörssiyhtiöiden omistusten salaaminen koskemaan kotimaisia sijoittajia, jotka omistavat suomalaisia arvopapereita.

Poliisi ja verottaja nousivat vastustamaan työryhmän mietinnön seurauksena tehtyä lakiesitystä samoin kuin toimittajat. Silloinen  hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi  (kesk) sanoutui kohun seurauksena asettamansa valtiovarainministeriön työryhmän mietinnöstä irti.

Hallintarekisteriasiaa ei ole vielä haudattu kokonaan, ja se pulpahtanee esiin jossain muodossa, mahdollisesti piilotettuna jonkun toisen lain sisään - mutta eri nimellä.

 

Lähteet:

Riikka Söyring @ 24.6.2012 15:02


              
Ote alkuperäisestä uutisesta: