TALOUSMONITORI
Tänään on torstai, 8. lokakuuta 2015. Sivu on ladattu klo 20:59

Myös talouden totuudet tulevat jo lapsen suusta...

Tuntuuko joskus siltä, että hallituksen ja viranomaisten tiedonannot on tarkoitettu johtamaan harhaan? Mietityttääkö, ovatko europäättäjät mahdollisesti menettäneet järkensä? Miksi 'kaikki aina menee pieleen'? Kanadalaisen 12-vuotiaan Victorian puhe on kerännyt laajaa huomiota.

Toimittaja: Riikka Söyring
2.6.2012, Verkkomedia.org

 

Myös talouden totuudet tulevat jo lapsen suusta... 

Vuonna 1969 kanadalainen kasvatustieteiden professori ja vankilapsykologi Laurence J.Peter esitti "Peterin periaatteen" eli "miksi kaikki aina menee pieleen".

Peterin periaatteen mukaan ajan mittaan väistämättömästi hierarkiassa kuin hierarkiassa (politiikka, virasto, yhtiö jne) jokaiseen toimeen tulee työntekijä, joka ei ole pätevä huolehtimaan siihen kuuluvista tehtävistä so. työntekijä, joka on saavuttanut oman pätemättömyystasonsa.

Peterin periaatteen mukaan hierarkian - jota ylläpitävät pätemättömyystasonsa saavuttaneet ihmiset hierarkian eri asteilla - ensimmäinen käsky on säilyttää hierarkia. Peterin periaate on hyvä tuntea, kun lähdemme tarkastelemaan maailmantaloutta, ja eritoten euroalueen jatkuvia kriisejä.

 

Missä mennään nyt?

Espanjan valtionvelkaa varten myytävien riskivakuutusten hinnat ovat kohonneet ennätyslukemiin. Financial Times puolestaan kertoo, että pääomapako Espanjasta on ollut 100 miljardin euron luokkaa.

Osa Espanjan ongelmaa on sen pankit, joihin velkaantunut valtio on pumpannut rahaa jokusen kymmenen miljardia, toisin sanoen pankeilla ei ole omaa rahaa. Pankkien toistaiseksi saaman pääomarahoituksen uskotaan olevan riittämätön.

Pääministeri Mariano Rajoyn mukaan Espanja ei kuitenkaan aio pyytää apua euroalueelta.

Pääomapako sekä tappiovakuutukset kertovat, että Rajoyn ja Espanjan uskottavuus on nolla. Espanjan kaatuminen hätäapurahoituksen varaan lienee vain päivien, korkeintaan viikkojen kysymys. Kun se tapahtuu, Suomen maksuosuus "solidaarisuuspaketeista" kasvaa.

Espanjan lailla Italian markkinarahoituksen kustannukset ovat nousseet, ja 26 italialaisen pankin luottoluokituksia on laskettu.

Ranska haluaa esitellä eurobondit, euroalueen valtioiden yhteisvelkakirjat mahdollisimman pian "pelastaakseen Espanjan ja Italian". Saksa haluaa vastineeksi lupauksen Euroopan unionin muodostamisesta liittovaltioksi edesmenneen Neuvostoliiton sekä Yhdysvaltain tapaan, kertoo EurActiv.

Euroopan keskuspankki EKP:n pääjohtaja, ex-Goldman Sachsilainen Mario Draghi ei halua kuullakaan eurobondeista ilman "suurempaa ja syvempää taloudellista ja poliittista integraatiota" eli liittovaltioitumista. EKP:n johtokunnan jäsen Jörg Asmussen haluaa pankkiunionin.

Liittovaltioitumisen "pelätään olevan poliittisesti vaikea myytävä" euroalueen kansalaisille.

Eurobondien esittely nähdään keinona myydä liittovaltioituminen - mutta myöhemmässä vaiheessa, arvioi Ranskan uusi eurooppaministeri Bernard Cazeneuve.

Elinkeinoelämän valtuuskunta EVA:n raportin mukaan 91% suomalaisista ei pidä liittovaltiokehitystä toivottavana. Liittovaltioitumisesta on tarkoitus keskustella jälleen kerran 28-29. kesäkuuta järjestettävässä EU:n huippukokouksessa.

Todennäköisin ajankohta liittovaltion esittelylle lienee vuosi 2015.

 

Piirileikissä lystiä, huimaavaa...

Euroopan keskuspankki EKP pumppaa taukoamatta rahaa halpojen lainojen muodossa euroalueen pankeille. Vaikeuksissa olevat pankit hakevat keskuspankkirahoitusta parempien vakuuksien loputtua kotivaltioidensa myöntämien takausten turvin, sen jälkeen pankit lainaavat keskuspankki EKP:lta saamansa lainarahat kotivaltionsa käyttöön ostamalla näiltä tuoreita velkakirjoja. Velkaiset valtiot puolestaan takaavat kansallisten keskuspankkien "luotettavuuden" - joissain tapauksissa samaiselta keskuspankilta lainaamillaan rahoilla.

Jokainen (ulkomainen) valtamedia kertoo euroalueen työttömyyslukemien olevan ennätykselliset 11 prosenttia, ja luvussa ovat mukana vain "virallisesti työttömät". Samaan aikaan taantuma kasvattaa julkisia menoja mutta supistaa verotuloja. Talouskurivaatimukset supistavat taloutta nopeammin kuin velkoja.

EU:n kauppakomissaari Karel de Gucht on synkkänä: "Loppupeli on alkanut, enkä tiedä kuinka se päättyy... Kreikka on räjähtämässä, Espanja eikä Portugali eivät ole kaukana perässä, Irlanti on vajoamassa lamaan ja odottaa pankkiryntäyksiä," kirjoittaa journalisti Daniel Estulin.

Toteutustavasta riippumatta liittovaltio, pankkiunioni, eurobondit ja yhteisvastuu tarkoittaisivat velka- ja takausvastuiden jakamista, tulonsiirtoja ja yhteistä talouspolitiikkaa Euroopan unionissa. Vauraammille jäsenmaille järjestelyt tietäisivät sitoutumista köyhempiin maihin suuntautuviin ikuisiin tulonsiirtoihin.

EU:n uusimmat salaiset aseet, toisin sanoen pankkikriisirahasto, pankkiunioni tai euroalueen kattava talletussuoja, joilla on tarkoitus torjua euroalueella meneillään olevaa pääomapakoa, eivät vähennä velan määrää ta velkaantumisvauhtia latin latia. Yhdysvallat ovat kokeilleet joka ainoaa keinoa, jota euroalueen pelastamiseksi tarjotaan - ja se lienee maailman velkaisin maa.

Niinpä kun taloussivusto ZeroHedge pelottelee sillä, että EU haluaa Yhdysvaltain valtiovarainministerin, ex-Goldman Sachsilaisen, Timothy Geithnerin, joka on kavereineen jo tuhonnut Yhdysvaltain talouden, mukaan euroalueen pelastamistoimiin, kylmät väreet juoksevat pitkin selkäpiitä.

Lisäksi tulee huomioida Lähi-Idän nopeasti eskaloituva tilanne, josta jokainen ulkomaisia medioita seurannut on selvillä. Jos öljyntoimitukset länsimaihin katkeavat ensin Iraniin kohdistettujen talouspakotteiden ja sitten sodan takia, saadaan kyllä Suomessakin selville kovimman kautta, mitä mikäkin maksaa.

Isku Syyriaan vetää sotaan mukaan Libanonin ja Iranin, koska mailla on keskinäiset turvatakuut.

Ovatko europäättäjät menettäneet järkensä? Näin kysyy Taloussanomien palkittu analyysitoimittaja Jan Hurri.

Hurrin mukaan "(Euroalueen) Päättäjät eivät ole itse vielä oivaltaneet – tai ainakaan myöntäneet – toimiensa tehottomuutta, vaan yrittävät parantaa lääkkeidensä tehoa annoskokoa kasvattamalla."

 

Taas yksi pankki uunista ulos

Euroalueen päättäjät ryhtyivät ratkomaan liian suurista velkamääristä alkunsa saanutta kriisiä keinoilla, jotka ovat hyrkästi kasvattaneet kaikkien "pelastustoimiin osallistuneiden euromaiden suoria ja epäsuoria velka- ja takausvastuita, samalla kun koko euroalueen velkamäärä on kasvanut rutkasti, Hurri kuvaa.

Samalla "kriisin kuluessa varsinaisten kriisimaiden ulkomaiset rahoittajapankit ja muut yksityiset rahoittajat ovat saaneet kriisitoimien avulla mahdollisuuden pienentää omia riskiluottojaan ja jopa vetäytyä kokonaan kriisimaista turvaan."

Suomen osuus erilaisista takaus-, vakaus- velkavastuu- ja muista järjestelyistä "pelastustoimissa" on tällä hetkellä lähemmäs 40 miljardia euroa. Vertailun vuoksi: valtion talousarvioesityksen mukaiset menot ovat 52,4 mrd euroa vuonna 2012. Valtion budjettitalouden tuloiksi ilman nettolainanottoa arvioidaan 45,3 mrd. euroa vuonna 2012.

Voidaan siis sanoa, että 2008-2009 Yhdysvalloista alkaneen laman jälkeen ei ole todellisuudessa noustu missään, vaan velkaelvytetty - kasvatettu velkaa.

Jopa 75% maailman kahdestatuhannesta suurimmista yrityksestä on pankkeja. Niinpä tilanteessa, jossa valtioiden velkakriisi on pankkikriisi ja päinvastoin, on samantekevää, kaatuuko ensin Yhdysvallat vai EU.

Miten tällainen tilanne on päässyt syntymään?

 

Lapsikin sen tietää...

Kanadalaisen Victoria Grantin, ikä 12 vuotta, Rotary-klubille pitämä puhe on saanut youtubessa yli miljoona katselukertaa.

Victoria Grant kertoo kuulijoille, että hallitusten, ei liikepankkien, pitäisi luoda raha, jota valtiot käyttävät. Victoria kertoo, että Kanada loi itse rahansa vuosien 1939 ja 1974 välillä, jona ajanjaksona hallituksen velka oli vähäistä ja se kykeni rahoittamaan erilaisia projekteja - mutta kun hallitus alkoi ostaa rahan - toisin sanoen lainata käyttämänsä rahan liikepankeilta - Kanadalle kehittyi nopeasti rampauttava velkamäärä je verojen määrä kasvoi.

Victoria Grant siteeraa Kanadan keskuspankin johtajaa Graham Towersia, joka sanoi: "Joka kerran, kun pankki myöntää lainaa, syntyy uutta pankkiluottoa - uusia talletuksia - upouutta rahaa. Yleistäen voitaisiin sanoa, että kaikki uusi raha syntyy pankissa lainojen muodossa. Koska lainat ovat velkaa, seurauksena nykyisessä järjestelmässä kaikki raha on velkaa."

Victoria Grant haluaa tietää, miksi valtio ei luo käyttämäänsä rahaa itse, vaan maksaa siitä kalliisti pankeille. Miksi valtio ei perusta omaa pankkia, josta se voisi lainata paitsi käyttämänsä rahan, myös lainata omille kansalaisille? Silloin lainattu raha palaisi valtiolle korkoineen, ja talous tervehtyisi.

 

Kuuntele Victorian kuuluisaksi tullut puhe:

 

Kanadan hallituksen tilintarkastusvirasto huomautti vuoden 1993 vuosiraportissaan, että "lainakuluilla ja niiden kerrannaisvaikutuksilla on merkittävä vaikutus Kanadan vuotuiseen alijäämään ja nettovelkaan, joka on 423 miljardia dollaria... 386 miljardia dollaria edustaa sitä summaa, jonka hallitus on lainannut rahoittaakseen aiempien vuosien alijäämää ja korkokuluja..."

Toisin sanoen 91% Kanadan valtion velasta on syntynyt korkokulujen maksamiseen tarvittavasta rahoituksesta.

Kun korkojen maksamiseen mennyt 386 miljardia dollaria vähennetään nettovelasta 423 miljardia dollaria, valtion velaksi jää Kanadaan kokoon nähden pieni 37 miljardia dollaria.

Victoria Grant siis ehdottaa, että valtio loisi itse oman rahansa ja maksaisi korot itselleen - sen sijaan että se ostaa rahansa (valtionvelkakirjoja vastaan) liikepankeilta, ja maksaa järkyttäviä summia korkoa.

Onko Victoria Grant, 12 vuotta, viisaampi kuin poliittiset päättäjät (ja viisaampi kuin suurin osa äänestäjistä)?

 

Toimittajan kommentti:

Argentiinalainen politiikan analyytikko ja kommentaattori Adrian Salbuchi muistuttaa, että kun briteillä, Espanjalla ja Portugalilla oli kolonioita eri puolilla maailmaa, pääkysymys, josta itsenäisyyssodissa taisteltiin, oli oma valuutta.

"Lontoo, Madrid ja Lissabon vaativat saada kontrolloida kolonioiden kaupankäyntiä, mutta myös, etteivät koloniat saaneet itse painaa tai luoda rahaa."

Kenen kolonia euroalue on?

Euroalueen valtiot eivät saa itse painaa rahaa, eikä niillä ole omaa valuuttaa. Onko oikea vastaus "Euroalue on liikepankkien ja korporaatioiden, niin sanottujen ´markkinoiden´ siirtomaa"?

Kiinalainen runoilija, poliitikko ja oppinut Po Chû-I, joka eli 772-846 AD, lausui: "Leipuri leipokoon leipää, maanviljelijä viljelköön maata, miekantekijä tehköön miekkoja, kauppiaat vaihtakoot tavaroita, sotilaat suojelkoot maata mutta rahan luominen ja valmistamisen täytyy olla valtion monopoli ja hallituksen oikeus, sillä siinä piilee kaikki valta."

Onko siis ihme, että Société Générale -pankin edustaja Kit Juckes lausui CNBC:n haastattelussa:

"Parasta olisi, että Kreikan tilanne pysyisi ennallaan; toisin sanoen, että Kreikan talous jatkaisi lamassa ja että maan kuristustoimia jatkettaisiin, jotta maa pysyisi jatkossakin lamassa ja muun Euroopan tekohengityksessä."

Onhan pankkien myyntituote velka...

 

Lähteet:

EuObserver: Spanish and Italian borrowing costs soar

Message of the 12-year old Victoria Grant (VIDEO)

Corporate Europe Observatory: Europe in crisis

EurActiv: Leaders in stark warnings over ´eurozone survival´

RT News, Adrian Salbuchi: Drach to the future! The Greek currency conundrum

EuObserver: Spain may speed up EU ´banking union´

EurActiv: France hesitates on federalist leap to save the euro

EurActiv: EU prepares for ´new stage´ in economic union

EuObserver: Another treaty, another Irish referendum

Taloussanomat, Jan Hurri: Ovatko europäättäjät menettäneet järkensä?

Valtiovarainministetriö: Valtion talousarvio vuodelle 2012 

Office of the Auditor General of Canada: Costs of borrowing

Verkkomedia: Société Générale: Kreikka pidettävä kyykyssä 

Riikka Söyring @ 2.6.2012 12:18


              
Ote alkuperäisestä uutisesta: