TALOUSMONITORI
Tänään on perjantai, 28. elokuuta 2015. Sivu on ladattu klo 12:28

Euroopan vakausmekanismista hyötyvät kansainväliset suurpankit

Suomi on jälleen hyödyntämässä kansainvälisiä rahoituslaitoksia ja viime kädessä kansainvälisiä pankkeja. Luonnollisesti tämä tulisi tapahtumaan kansalaisten kustannuksella. Kysymyksessä on EVM eli Euroopan vakausmekanismi ja sen perustaminen heinäkuun alkupuolella 2012, jolloin se myös aloittaisi toimintansa. Myös Suomen poliittinen eliitti on halukas osallistumaan Euroopan vakausmekanismiin, hallituksen esityksen siivittämänä ja tietysti eduskunnan vahvistuksella.

Toimittaja: Markku Juutinen
1.6.2012, Verkkomedia.org

 

Euroopan vakausmekanismista hyötyvät kansainväliset suurpankit 

EVM on anonyymi, kansainvälinen ja syytesuojattu osakeyhtiö, jonka tarkoituksena on korvata, heinäkuussa 2013, ajankohtaiset väliaikaisjärjestelyt, joita ovat Euroopan rahoitusvakausväline (ERVV) ja Euroopan rahoituksenvakautusmekanismi (ERVM).

EVM:n toiminnan tarkoitus on käytetyn lähteen mukaan pyrkiä talouskriisien ennalta torjumiseen sekä minimoida rahoitus- ja velkakriisien todennäköisyyttä tulevaisuudessa.

Jälleen valtamedia on ollut hyvin vaitelias mainitun asian suhteen. Se ei ole yllätys, sillä uutispimentoa on seurannut ennenkin, kun kysymyksenä ovat olleet päätökset, joiden vaikutukset ovat kaikkea muuta kuin edistyksellisiä kansalaisille ja yhteiskunnan tietyille sektoreille.

 

Syyllistyykö Suomen hallitus laittomuuteen?

Suomen poliittinen eliitti on syyllistynyt ennenkin suoranaisiin laittomuuksiin myös taloudellisella puolella. Suomi lainasi kreikalle suoraan 1,0 miljardia euroa. Lisäksi Suomen osuus Kreikan takuista väliaikaisen kriisirahaston välityksellä on 1,4 mrd. euroa. Suomella on myös sitoumuksia Euroopan Keskuspankin (EKP) ja eurojärjestelmän kautta. Asiantuntijoiden arvion mukaan Kreikka voi aiheuttaa Suomen valtiolle, jopa miljarditappiot.

Palatkaamme EVM:n tapaukseen. Muiden rahoituslaitosten tapaisesti, myös EVM:n tominta perustuu pääomaan. EVM:n jäsenmaat maksavat pääomia EVM:n kassaan. Suomen mahdollinen osuus EVM:n peruspääomasta olisi 12,5818 (12,6) miljardia euroa.

Mikäli Suomi liittyy EVM:n, joutuu valtio suorittamaan kerralla osakepääoma maksuna noin 1,438 mrd. euroa, välittömästi 01.07.2012. Näin ollen Suomi sitoutuisi, EVM:n sopimuksen mukaisesti noin 11,14 miljardin euron osakepääoman suoritukseen, jos EVM ajautuisi maksuvaikeuksiin tai osakepääoma sekä vararahasto eivät kattaisi tappioita. Nykyinen taloudellinen tilanne EU:n alueella on sellainen, että osakepääomaa jouduttaisiin maksamaan.

Mistä Suomen valtio kaivaisi rahaa EVM:n käytettäväksi? Rahaa jouduttaisiin lainaamaan. Miksi Suomen valtion täytyy toimia ylikansallisten rahoituslaitosten hyväksi? Täytyy muistaa, että Suomessa on Findikaattorin mukaan 226 000 työtöntä ja valtiolla on Tilastokeskuksen, vuoden 2011 tiedon mukaan 79,7 miljardia euroa velkaa. Virallinen Suomi on lypsylehmän roolissa siksi, että Suomen poliittinen eliitti on alistunut Uuden maailmanjärjestyksen mukaiseen konsensukseen, joka ilmenee esimerkiksi kansainvälisten johtavien rahoituslaitoksien globaalia kurjuutta ja köyhyyttä aiheuttavana toimintana. Kansainvälisen pankkitoiminnan taustalla on sionistinen eliitti. Täytyy vain ihmetellä, miksi Suomen kansa ei nouse orjuuttajiaan vastaan?

 

Hyötyjinä ovat kansainväliset suurpankit

Rahan tuputtaminen EVM:lle, IMF:lle ja muille sen kaltaisille instituutioille, kuten myös Kreikkaan ja muihin kriisimaihin ovat puhtaasti elitistisiä toimenpiteitä, jossa eurot, laina eurot, eivät ajaudu Euroopan, tai minkään velkaisen valtion yhteiseen hyvään. Rahat menevät uudelleen sijoitettaviksi kansainvälisten pankkien kautta. Hyöty tästä lankeaa maailman eliitille, jonka vaikutusvaltaisimpana ryhmänä on rabbiininen aristokratia.

Tarkennettakoon vielä muutamia seikkoja: Globaalin pankkitoiminnan taustalla on maailman harvainvalta, jonka suurimpana vaikuttajana on sionistinen ylimystö, johon lukeutuvat maailman rikkauksia hallitsevat suvut, esimerkiksi Rockefellerit, Rothschildit ja Oppenheimerit. Näistä kansainvälisen pankkitoiminnan hallitsijoista on kirjoitettuna esimerkiksi tohtori Karl Steinhauserin teoksessa, EU huomispäivän super-Neuvostoliitto (1994). Vahvojen talous- ja finanssietujen puolesta toimivat säätelyelimet, kuten esim. IMF, Maailmanpankki ja Maailman kauppajärjestö (WTO), ovat kaikki rabbiinisen ylimystön hallinnassa. Wall Streetin pankkiirit ovat tiiviisti mainittujen globaalien instituutioiden taustalla. Näillä byrokratioilla on vahva vaikutus Uuden maailmanjärjestyksen muovaamisessa (Chossudovsky 2004).

 

Kommentti:

Kansainvälistä oligarkiaa, ja siihen liittyen, globaalia pankkimaailmaa sekä niihin kytkeytyviä byrokratioita vastaan on erittäin vaikeaa taistella. Kuitenkin kamppailu aina kannattaa. Vastustamisessa instrumentteina, kansainvälisen pankkitoiminnan hegemoniaa ja myös kyseistä ylivaltaa kannattavia Suomalaisia poliittisia kätyreitä kohtaan, voisi olla esimerkiksi eritasoinen ruohonjuuritason aktiviteetti, niin kansainvälisellä, kuten myös paikallisella tasolla.

Täytyy harjoittaa uutteraa tiedottamista ja tietyn tyyppistä kansalaistottelemattomuutta. Myös osuuskuntien perustamista pitäisi suunnitella. Tässä oli siis muutamia ajatuksia riiston, orjuutuksen, valvonnan ja epäoikeudenmukaisuuden torjumiseksi.

 

Lähteet

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky. S 18, 19, 20,75,104-107 ja 112.

Toimitus @ 1.6.2012 16:40


              
Ote alkuperäisestä uutisesta: