BLOGI
Tänään on sunnuntai, 28. joulukuuta 2014. Sivu on ladattu klo 14:19

Pohjoismainen rokotekonferenssi - keskustelua rokotteista ja niiden vaikutuksista

Viime viikolla Norjassa järjestettiin yhteispohjoismainen rokotekonferenssi, Nordic Vaccine Meeting. Pääosassa konferenssissa oli luentolistauksen perusteella taannoinen sikainfluenssaepidemia, joka osoittautui valepandemiaksi, sekä sikainfluenssarokote Pandemrixin yhteys narkolepsiaan.

Uutisblogi: Riikka Söyring
13.9.2012, Verkkomedia.org

 

Pohjoismainen rokotekonfrenssi – keskustelua rokotteista ja niiden vaikutuksista 

Konferenssin sponsoreina toimivat lääkeyhtiöt, joiden joukossa oli narkolepsiaa aiheuttaneeksi epäillyn Pandemrixin valmistaja GlaxoSmithKline.

Erityisen kiinnostavaa kokouksen antia oli Melbournen yliopistossa työskentelevän Frank Shannin esitys, joka käsitteli rokotteiden ei-tarkkoja (non-specific) vaikutuksia eli rokotteiden vaikutuksia muihin tauteihin ja muusta syystä aiheutuneeseen kuolleisuuteen kuin minkä torjuntaan rokotteet on tarkoitettu.

Shann esittää, että PDT-rokote (hinkuyskä, kurkkumätä, jäykkäkouristus) lisää kuolleisuutta. Frank Shannin mukaan korkean kuolleisuuden alueilla inaktivoidut (inanimate) eli tapettua / inaktivoitua taudinaiheuttajaa sisältävät rokotteet (PDT-rokote, influenssarokotteet, HPV-rokote) lisäävät kuolleisuutta muihin tauteihin kuin mitä vastaan ne on tarkoitettu, lähinnä verenmyrkytykseen ja keuhkokuumeeseen.

Tuberkuloosirokote BCG sekä tuhkarokkorokote ovat niin sanottuja aktiivisia eli elävää taudinaiheuttajaa sisältäviä rokotteita, ja niiden tarkoitus on aiheuttaa lievä infektio. Kyseiset rokotteet vähentävät kuolleisuutta, mutta eivät tuhkarokkoon tai tuberkuloosiin vaan lähinnä verenmyrkytykseen ja keuhkokuumeeseen.

Shannin mukaan A-vitamiini vahvistaa näitä vaikutuksia.

 

Toimittajan kommentti:

Jo 1940- ja 1960-luvuilla raportoitiin eläinperäisten virusten reaktivoitumisen ilmiöstä, jossa inaktivoitu virus aktivoituu uudelleen.

Fenner (1962) kirjoitti: "On yhä yleinen käytäntö lääketieteen harjoittajien keskuudessa puhua ´tapetuista´ ja ´elävistä´ viraalisista rokotteista, ja jokapäiväiseen käyttöön näiden termien merkitys on kyllin selvä. Mutta, kuten tulen osoittamaan, virologit nyt tunnistavat eräitä tilanteita, joissa ´tapettu´ virus voi lisääntyä ja tuottaa uuden infektoivan viruksen.

He ovat sen vuoksi hylänneet termin ´tapettu´ ja omaksuneet tilalle sanan ´inaktivoitu´ korvaamaan tuon ´tapettu´-sanan. Vaikkakin ´inaktivoitu´-sanaa käytetään rajatussa mielessä, se viittaa viraalisen infektiokyvyn menettämiseen – toisin sanoen, viruspartikkelien kykenemättömyyteen monistua ja tuottaa uusi infektoiva virus soluissa milloin nämä solut jokainen vastaanottavat ainoastaan yksittäisiä partikkeleja inaktivoitua preparaattia, eikä lainkaan muita viruspartikkeleita tai niiden johdannaisia."

Fenner havaitsi, että toisinaan inaktivoituminen oli käänteinen – toisin sanoen, inaktivoitu virus voitiin luokitella jälleen infektoivaksi. Tämä tunnistettiin ensi kertaa sellaisen viruksen yhteydessä, joka oli inaktivoitu vasta-aineella. Huolimatta neutralisoinnin käänteisyydestä sellaisessa liuoksessa jossa virus oli ´neutralisoitu´ vasta-aineella, se voitiin muuntaa uudelleen infektoitavaksi käsittelemällä sitä matalassa pH:ssa ultraäänivärähtelyllä, samoin kuin papaiinilla tai fluorikarbonilla.

(Toim.huom. Papaiini on papaijahedelmästä eristetty proteolyyttinen entsyymi. Fluorikarboni on hiilivetyjohdannainen, jossa jokainen vetyatomi on korvattu fluorilla.)

Muita esimerkkejä solun ulkopuolisesta inaktivoinnista ja reaktivoinnista ovat elohopeakloridin (HgCI2; merkurikloridi) myrkyllisten vaikutusten kääntäminen vetysulfidilla (rikkivety), ja formaliinilla käsitellyn faasi T3:n reaktivointi asparagiinilla hautomalla, huomioi Fenner.

Vielä kiintoisampaa, viraalisen rakenteen ja toiminnan analyysin kannalta, oli Lurian (1947) huomio siitä, että bakteeriset virukset jotka on inaktivoitu ultraviolettisäteilytyksellä (UV) voivat läpikäydä reaktivaation.

Ionisointi ja ei-ionisoiva säteily sekä säteilyä jäljittelevien kemikaalien (radiomimetic) osoitettiin inaktivoivan virusten infektiivisyyttä pääasiassa vahingoittamalla niiden geneettistä materiaalia (vaikkakin ne kaikki vaikuttavat virionin muihin osasiin myös).

(Toim.huom. Virioni eli viruspartikkeli, yksi ainoa viruksen yksittäinen osanen, viruksessa solua vastaava osa, joka on täydellinen, yksittäinen infektiivinen virus jolla voi olla kalvopeite).

Tuolta ajanjaksolta löytyy myös muita esimerkkejä, joissa on tarkasteltu UV-säteilytettyjen virusten monistumista sekä ristiin tapahtuvaa reaktivaatiota (cross-reactivation).

Tiedot Fennerin ja Lurian tutkimuksista poimin Schreibnerin artikkelista, joka käsitteli SV40:n onkogeenisia vaikutuksia ihmisessä.

Vuonna 2003 aloitettu Encode-niminen, 120 miljoonan dollarin projekti tutki sitä mitä tapahtuu – jos mitään – roska-dna:ksi kutsutussa osassa. Projektissa työskenteli yli 400 tutkijaa kolmessakymmenessä eri puolilla maailmaa sijaitsevassa laboratoriossa.

RT News kirjoittaa: "Tähän asti on ajateltu, että ainoastaan 1,2 prosenttia geneettisistä koodeistamme sisältää täsmäohjeistusta siitä, kuinka ohjata proteiineja jotka luovat soluja – ja jotka puolestaan tekevät meistä sen, mitä me olemme. Lopun oletettiin olevan hyödytöntä kuormaa tai ainakaan sen funktio ei ollut ilmeinen."

RT Newsin tietojen mukaan "Roska-dna" saattaa olla "sääntelevä osanen", ikään kuin kytkin.

"Sääntelevät osaset (regulatory elements) ovat se tekijä, joka kääntää geenit päälle ja pois päältä", kertoo professori Mike Snyder Stanfordin yliopistosta. Snyder on projektin päätutkijoita.

Kytkimet säätelevät myös taipumuksia eri sairauksiin kuten syöpä, diabetes ja Crohnin tauti. Geenitutkijat sanovat, että eivät vielä tiedä, mikä kytkin vastaa mihinkin ohjeeseen.

Tätä taustaa – virusten ja bakteerien reaktioita sekä ihmiselimistön monimutkaisuutta – vasten ei ole merkillistä, että lääkkeillä esiintyy niin paljon ei-toivottuja sivuvaikutuksia.

 

Lähteet:

Konferenssin ohjelma 

Konferenssin sponsorit 

Frank Shann: Implications of the non-specific effects of vaccines. Global effects.

Hanna Nohynek: The finnish process on drafting guidelines on how to vaccinate rheumatic patients treated with biologically active substances

RT News: One man´s trash, another man´s treasure: Scientists discover ´junk-dna´ has uses

Koontia rokotusasioista Rokotusinfo ry:n sivuilla 

Riikka Söyring @ 13.9.2012 18:59


Verkkomedian julkaisemat blogit eivät edusta toimituksen kantaa.
Kaikki blogikirjoitukset ovat kirjoittajien henkilökohtaisia mielipiteitä.