BLOGI
Tänään on torstai, 24. huhtikuuta 2014. Sivu on ladattu klo 8:53

'EU-liittovaltio ei ole utopiaa' - vastine Niklas Holmbergin kolumniin 27.6.2012

Niklas Holmberg kirjoitti Maaseudun Tulevaisuudessa ("Eurosaippua venyy kriisistä toiseen"), että "EU on historiansa aikana saanut monia liittovaltiomaisia piirteitä, mutta on täyttä utopiaa väittää, että EU:sta tai euroalueesta tulisi lähivuosina itsenäinen valtio, jolla on hallitus, verotusoikeus ja oma armeija".

Holmberg ei liene aivan ajan tasalla. EY rakentui kolmen niin sanotun pilarin varaan.

I pilari eli yhteisöoikeudellinen pilari käsitti alun perin kolme yhteisöä: Euroopan yhteisö, Euroopan atomienergiayhteisö (Euratom) ja entinen Euroopan hiili- ja teräsyhteisö (EHTY).

I pilarin asioissa oli ensin EY:n, ja sopimusmuutosten jälkeen EU:n toimivalta jäsenvaltioiden lakien yläpuolella.

II pilarin asiat olivat "yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka" eli YUTP.

YUTP muutettiin Helsingin ja Kölnin huippukokouksissa "yhteiseksi turvallisuus- ja puolustuspolitiikaksi (YTPP)" – ilman jäsenmaiden parlamenttien käsittelyä.

Tämä muutos II pilariin mahdollisti sen, että EU:ta voitiin kehittää sotilasliitoksi (WEU), jossa nopeimmat vievät ja muut vikisevät.

Muutos mahdollisti myös sen, että jäsenmaat osoittavat "joustavasti" EU:n ja NATO:n käyttöön "kollektiivisen kriisinhallinnan joukkoja (Eurocorps, Eurofor, Euromarfor jne)", jotka ovat euroarmeijan ydin. EU-armeija on NATO-yhteensopiva, mikä on syy siihen, että Suomikin hankkii Yhdysvalloista Horneteihin hyökkäykseen sopivia JASSM-ohjuksia.

2000-luvun alussa rakenteisiin lisättiin myös poliittisten ja turvallisuusasioiden pysyvä komitea, sotilaskomitea ja sotilasesikunta.

Jätetään tässä sivuun, miten kaikki kytkeytyy yhteen NATO:n huippukokouksen päätöksiin huhtikuussa 1999, jossa hyväksyttiin "strateginen konsepti", jonka avulla laittomia hyökkäyksiä suvereeneihin valtioihin voidaan tehdä "humanitaarisen intervention" nimikkeen alla sekä EY:n salaisiksi julistettuihin valmisteluihin sotilaallisella puolella.

Mainitaan vain, että Lissabonin sopimuksella poistettiin pilarirakenne, ja muodostettiin EU. Entiset välineet, kuten yhteiset strategiat, yhteiset kannat ja yhteiset toimet, poistuivat ja EU sai oikeushenkilöllisyyden.

Oikeushenkilöllisyys antoi EU:lle uusia oikeuksia kansainvälisissä yhteyksissä eli EU kykenee tekemään kansainvälisiä sopimuksia sekä liittymään kansainvälisiin järjestöihin (kuten NATO:on) ja yleissopimuksiin Eurooppa-neuvoston ja Euroopan Unionin neuvoston kautta.

Suomessa eduskunta sinetöi EU:n ylivallan 21.10.2011 hyväksymällä perustuslain muutosesityksen, jossa 1 §:n vietiin lause Suomi on Euroopan Unionin jäsenvaltio.

1 § määrittää muun lain sisältöä, ja kertoo etusijajärjestyksen.

Lakimuutoksen jälkeen perustuslain 94§ ja 95§ kuuluvat …valtakunnan alueen muuttamista taikka Suomen täysivaltaisuuden kannalta merkittävää toimivallan siirtoa Euroopan unionille, kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle…

Muutoksissa mainitaan myös, että Suomen armeijan komentokielen ei enää täydy olla suomi.

WEU:n jo vuonna 1997 antamassa julistuksessa todetaan: WEU on olennainen osa Euroopan turvallisuus- ja puolustusidentiteetin kehittämistä Natossa." ja "Euroopan turvallisuus- ja puolustusidentiteettiä tuetaan asianmukaisella sotilaallisella suunnittelulla, joka käsittää sellaisten yhtenäisten ja tehokkaiden joukkojen perustamisen, jotka pystyvät toimimaan WEU:n poliittisessa valvonnassa ja strategisella johdolla.

Mikä tarkoittaa NATO-yhteensopivaa euroarmeijaa.

Verotusoikeus ja oma hallitus ovat myös EU-agendassa, mikä selviää EU-asiakirjoista.

 

Blogiteksti: Riikka Söyring, toimittaja, Verkkomedia
Heinävesi, Etelä-Savo

28.6.2012, Verkkomedia.org 

 

Euroopan Unionin pilarit

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka

Europarlamentti: Faktatietoja Euroopan Unionista - Yhteinen turvallisuuspolitiikka ja WEU

Verkkomedia: Onko Suomesta tehty epävirallisesti NATO-maa?

Riikka Söyring @ 28.6.2012 15:55


Verkkomedian julkaisemat blogit eivät edusta toimituksen kantaa.
Kaikki blogikirjoitukset ovat kirjoittajien henkilökohtaisia mielipiteitä.