BLOGI
Tänään on tiistai, 29. heinäkuuta 2014. Sivu on ladattu klo 17:45

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kreikan vakuussopimuksesta

Lähettämäni kantelu kohdistuu Valtiovarainministeriön, valtiovarainministeri Jutta Urpilaisen ja pääministeri Jyrki Kataisen toimintaan ja menettelyyn Kreikan vakuuksien valiokunta- ja täysistuntokäsittelyissä.

Asia 1

Valtioneuvoston tiedonanto Eduskunnalle Kreikan valtion velkajärjestelyä ja Kreikalle annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen varainhankinnalle myönnettävästä valtiontakauksesta (VNT 1/2012 vp) sisältää virheellistä tietoa Kreikan vakuussopimuksesta.

Valtiovarainministeriön alivaltiosihteerin Martti Hetemäen mukaan Suomen ja Kreikan vakuusjärjestelyyn on tullut teknisiä muutoksia viime kuukausien aikana. Ainakaan yhtä muutosta ei ole päivitetty eduskunnalle jaettuun tiedoksiantoon, eli siis tiedoksianto ei ole yhdenmukainen sopimuksen kanssa. ”Sopimuksessa ei ole enää mainintaa siitä, että Kreikan valtio lainaisi lainapaperit kreikkalaispankeille, vaan kreikkalaispankit voivat antaa vakuusprosessiin myös hallussaan jo valmiiksi olevia velkakirjoja.” Hetemäki kertoi. (IL 9.3.2012).

Mielestäni tässä on rikottu Suomen perustuslain 4. luvun 47§:n eduskunnan tietojensaantioikeutta, koska tiedoksiannolla annettu tieto ei ole ollut yhdenmukainen vakuussopimuksen sisällön kanssa. Eduskunta on joutunut tekemään päätöksen miljardien eurojen suuruiseen vastuukysymykseen hallituksen tiedoksiantoon luottaen.

Tästä ja mahdollisista muistakin sopimuksen sisältömuutoksista olisi pitänyt tehdä hallituksen esitystä täydentävä esitys, joka olisi pitänyt lähettää Eduskunnan työjärjestyksen 3. luvun 31§:n mukaan alkuperäistä esitystä valmistelevasti käsittelevään valiokuntaan. Valiokunnan oli pitänyt voida käsitellä alkuperäinen esitys ja sitä täydentävä esitys toistensa yhteydessä.

 

Asia 2

Valiokuntien jäsenille, eduskunnalle eikä edes hallitukselle annettu mahdollisuutta tutustua Kreikan vakuussopimuksen Suomen kansalliskieliseen käännökseen ennen valiokunta- tai täysistuntokäsittelyä.

Mielestäni tässä on rikottu Perustuslain 2. luvun 17§:n ja Eduskunnan työjärjestyksen 8. luvun 76§:n kielivelvoitetta.

 

Asia 3

Kansanedustajille vakuussopimuksen asiasisältöön tutustumismahdollisuuteen annetun ajan riittämättömyys.

Edustajille annettiin mahdollisuus tutustua, yksi kerrallaan puolitoista tuntia, englanninkieliseen salattuun sopimukseen perjantai iltapäivästä (24.2. 2012) keskiviikko aamuun(29.2.2012) asti, jos halusi tutustua siihen ennen äänestystä. Annettu aika oli siis alle viisi vuorokautta viikonloppu mukaan lukien. Tänä aikana ei olisi ollut teoreettisestikkaan mahdollista yli 80 edustajan tutustua asiakirjaan vaikka holvi olisi ollut auki 24/7 yli viikonlopunkin.

Lisäksi en voi uskoa 1,5:n tunnin riittävän englanninkieliseen asiakirjaan hyväksyttävään perehtymiseen, koska ammattilaiskääntäjätkään ei ole saanut sitä käännettyä yli kahdessa viikossa. Urpilainen kertoi  laittaneensa käännösasian eteenpäin ”jo päiviä sitten” Iltalehdelle 8.3.2012. (Olettamukseni siitä, että käännöstyö ei ole vieläkään valmistunut perustuu siihen, että en ole vielä huomannut asiasta tiedoitettavan tai uutisoidun missään sähköisessä mediassa.)

On vähintäänkin kohtuullista antaa edustajille riittävästi aikaa tutustua asiankäsittelyyn liittyvien asiakirjojen sisältöön ennen ratkaisevaa päätöstä miljardien eurojen vastuukysymykseen.

 

Asia 4

Valtioneuvoston tiedonannon 10. kohta 2. mom. ”Hallitus on perehtynyt huolellisesti eri vaihtoehtoihin ja arvioinut niiden vaikutuksia mukaan lukien Suomen valtiolle aiheutuvat taloudelliset vastuut.”

Edellä mainituihin asioihin 1.-3. viitaten, ei voida pitää uskottavana, että hallituksella olisi edes voinut olla mahdollisuutta perehtyä huolellisesti Suomen valtiolle aiheutuviin taloudellisiin vastuisiin ja riskeihin.

Asioiden 1.-4. johdosta toivoisin oikeuskanslerin esittävän tapahtuneiden virheiden ja epäkohtien korjaamiseksi:

 • eduskunnan käsittelyn äänestystuloksen mitätöimistä
   
 • asian käsittelyn palauttamista uudestaan valiokuntakäsittelyn kautta eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi
   
 • huolehtimaan, että edustajilla on riittävästi aikaa tutustua suomenkieliseen asiakirjakäännökseen ennen uutta äänestystä
   
 • oikeuskanslerin oman harkinnan mukaan, mahdollinen äänestys ministerien nauttimasta eduskunnan luottamuksesta
   

Teksti: Ville Pihola
27.3.2012, Verkkomedia.org 

Toimitus @ 27.3.2012 16:09


Verkkomedian julkaisemat blogit eivät edusta toimituksen kantaa.
Kaikki blogikirjoitukset ovat kirjoittajien henkilökohtaisia mielipiteitä.