BLOGI
Tänään on perjantai, 18. huhtikuuta 2014. Sivu on ladattu klo 6:15

Kirja: Salainen asiakirja No 1 - Tri William Carroll Quigley (Osa 12)

Henkilö, joka parhaiten on tuonut päivänvaloon uutta maailmanjärjestystä puuhaavat tahot, on ilman muuta tri William Carroll Quigley. Hän syntyi 9. marraskuuta 1910 ja kuoli 3. tammikuuta 1977. Hänen työnsä merkitys kasvaa sitä mukaan kun hänen viestinsä tavoittaa uusia ihmisjoukkoja. Hänen kirjansa leviävät räjähdyksen tavoin, myös se kaikkein kuuluisin 1349 sivuinen Tragedy and Hope, joka takavarikoitiin eliitin toimesta heti ilmestymisensä jälkeen vuonna 1966 ja painolaatat tuhottiin. Kirja ilmestyi kuitenkin pian hyvätasoisena taiwanilaisena piraattikopiona. Sen myyntihinta on tällä hetkellä noin 35 euroa. Sitä ei myydä Suomessa, mutta Ruotsissa se on kirjakauppojen hyllyillä.


Teksti: Sven-Olof Jakobsson
28.12.2011, Verkkomedia.org

Sisällys:

 


Tri William Carroll Quigley Osa 12  

Sitä mukaan kun ihmiset alkavat huomata poliittisten johtajiemme taustalla olevat voimat, auttaa tämä tri Carroll Quigleyn kirja pääsemään täyteen tietoisuuteen maailmassa käynnissä olevasta myyräntyöstä. Se on kauttaaltaan korkealaatuista tietoa. Carroll Quigley on itse jo poissa joukostamme, mutta hänen jättämäänsä tietoa tarvitaan tänä rauhattomana aikanata täsmällisenä vastauksena sille kaaokselle jota koemme ympärillämme. Poliitikot eivät kykene selittämään sitä kansalle, olivatpa he mistä puolueesta tahansa. Vastaukseksi he usein antavat, ettei ole rahaa, mutta se selitys ei ole riittävä.

Quigley oli tutkija ja kirjailija, josta jokaisen vanhemman pitäisi osata kertoa lapsilleen. Hänen kirjoistaan saa sen oikean tiedon kuinka yhteiskuntamme toimii. Niistä saa myös tiedon, kuinka Kansainvälinen pankkieliitti vie ihmiskuntaa kohta maailmanhallitusta. Quigley, joka itse oli eliitin huipulla, käänsi kylkeä kun saavutti ymmärryksen elämän todellisesta tarkoituksesta. Hänen oli valittava, joko työskennellä maailmanhallituksen tai kansan vapauden puolesta.

Tri Carroll Quigley kuvailee kirjansa Tragedy and Hope sivulla 52 ne pankkiiriperheet, jotka ohjaavat maailmaamme. Näitä ovat perheet Baring, Lazard, Erlanger, Warburg, Schroder, Seligman, the Speyers, Mirabaud, Mallet, Fould ja kaikkien näiden ylimpänä perheet Rhothschild ja Morgan. Hän todistaa myös, että J.P. Morgan oli suurin vaikuttaja pörssikriisiin vuonna 1907.

Tri Carroll Quigley on tehnyt käsittämätön suuren ja tärkeän tutkimustyön, jonka historiallinen arvo paljastuu jälkipolville vähitellen kun maailmaneliitin kauan jatkunut agenda tulee kokonaisuudessaan päivänvaloon. Se on korvaamatonta historiallista tietoa joka paljastaa meiltä salatun todellisuuden. Quigleyn tutkimustulokset on tallennettu eliitin omista asiakirjoista ääninauhoille ja kirjoihin Tragedy and Hope ja Anglo-American Establishment.

Eliitin yrittäessä eri vaikutuskanaviensa avulla estää Tragedy and Hope –kirjan julkaisemisen, asettivat he kustantaja McMillanille painamisen ehdoksi, että ennakkotilauksia piti olla vähintään 2000 kirjaa. Tämä ei kuitenkaan voinut toteutua, sillä jokainen joka kirjaa kysyi, sai vastaukseksi että painos on loppunut. Palkattuaan pätevän asianajajan onnistui Quigley lopulta löytämään kustantajan joka ei ollut eliitin kontrollissa ja niin sai kirja uusia jakeluteitä, mutta jostain ihmeen syystä katosivat kirjat pian kirjakauppojen hyllyiltä, samoin USA:n kirjastoista.

Tri Quigley on epäilemättä auktoriteetti kun kyse on tietoudesta joka koskee tämän maailman salaista valtarakennetta ja maailmamme historiaa. Hän tietää myös mitä eliitti aikoo tehdä, koska hän itse on kuulunut huippuihin. Tri Quigley kertoo kuinka hän oli sidoksissa useisiin USA:n superrikkaisiin dynastiaperheisiin. Hän kuvailee selkokielellä kuinka valta toimii ja kuinka sen vaikutusvalta ja aktiviteetti toimivat. Kirjassaan sanoo tri Quigley lukijoilleen:
 

”Tunnen verkoston operaatiot koska olen tutkinut niitä kahdenkymmenen vuoden ajan ja saanut vapaasti tutkia sen asiakirjoja ja salaisia seremonioita. En tunne vastenmielisyyttä sitä tai useimpia sen tarkoituksia kohtaan ja olen suuren osan elämästäni ollut kosketuksessa moniin niiden välineisiin. Olen aikaisemmin ja myöhemmin vastustanut muutamia sen poliittisia toimenpiteitä, mutta oletan, että niiden rooli historiassa on riittävän merkityksellinen tullakseen tunnetuksi.”
 

Se suunnittelma jota USA:n varjohallitus kehittelee, on maailman herruuden saavuttaminen pankkitoiminnan haltuunoton kautta. Tri Quigley jatkaa:
 

”Rahallisen kapitalismin takana olevalla vallalla on aivan toisenlainen ja lopullinen tavoite, eikä vähempää kuin maailmanjärjestelmän luominen rahakontrollin saamiseksi yksityisiin käsiin. Silloin kyetään hallitsemaan poliittista järjestelmää jokaisessa maassa ja taloutta maailmassamme kokonaisuudessaan. Järjestelmä oli rakennettu tullakseen kontrolloiduksi feodaalista tietä, jossa maailmamme keskuspankit toimivat hiljaisessa yhteisymmärryksessä salaisten sopimusten kautta. Tämän järjestelmän huipulla oli Kansainvälinen järjestelyrahasto BIS. Yksityisten omistama keskuspankki, jota kontrolloivat muut yksityiset keskuspankit. Rahallisen kapitalismin kasvu teki mahdolliseksi keskittää maailmamme taloudelliseksi kontrolliksi ja käyttää tätä valtaa suoraan suurpääoman auttamiseksi ja muiden taloudellisten ryhmien epäsuoraan vahingoittamiseen.”
 

Tri Carroll Quigley selvittää kirjassaan The Anglo-American Establishment kuinka Englanti kontrolloi USA:ta ”Virallisessa kirjallisuudessamme selostetaan kuinka vallankumoussodat USA:ssa lopulta tekivät maan riippumattomaksi Englannista. Näin ei kuitenkaan koskaan tapahtunut, mikä on yksi maailmanhistorian suurimmista petoksista. Englannilla on aina ollut raudanluja ote USA:sta, ja on edelleen tänäkin päivänä.”

Vuonna 1971, kun tri Quigley vielä oli elossa, tutkivana journalistina tunnettu Phyllis Schalafly kirjoitti raportissaan kirjasta Tragedy and Hope:
 

”Kuka oikeastaan ohjaa Amerikkaa? Mitä pidetään salassa? Vaikuttaa siltä, että voimallinen auktoriteetti ohjaa koko USA:n toimintaohjelmaa. Amerikkalaisten selvä enemmistö vastustaa USA:n ulkopolitiikkaa jossa poliittiset lahjukset velkaannuttavat Amerikan kansaa yhä enemmän. Kongressi äänestää joka vuosi kasvavien poliittisten lahjusten puolesta. Siitä huolimatta, että molempien suurten puolueiden äänestäjät vaativat kansan velkaannuttamisen pysäyttämistä.”
 

Kirja The Anglo-American Establishment nostaa esiin mm. imperialistin ja finanssimiehen Cecil Rhodesin joka yhteistyössä Alfred Milnerin kanssa perusti salaisen ryhmän Pyöreä Pöytä. Kirja käsittelee hyvin seikkaperäisesti The Times:in ja Pyöreän Pöydän valtaa kaikkialla maailmassa, mikä tuli vahvasti vaikuttamaan maailmanhistorian kulkuun. Tästä on Pyöreän Pöydän sisäpiiriläisellä tri Carroll Quigleyllä omakohtaista tietoa, joka poikkeaa paikoin hyvinkin paljon virallisista historiankirjoituksista. Esimerkiksi, että Pyöreä Pöytä kontrolloi varsin suvereenisti Englannin ulkopolitiikkaa.

Tri Quigley selvittää myös sen kaikesta kiintoisimman asian, eli miten eliitti aikoo ottaa kontrolliinsa meidän tulevan maailmanhistoriamme, jossa se verovapaiden säätiöidensä ja valvomiensa kirjapainojen avulla tuottaisi koulukirjallisuuden kouluille ja yliopistoille.
 

Tri Carroll Qigley: ”Kuva on todella pelottava, sillä sellainen valta on liian suuri niin pienen ryhmän hallittavaksi. Minkään valtion, jolle turvallisuus on tärkeä, ei tulisi sallia mitä Alfred Milnerin ryhmä on aikaansaanut. Eli, että pieni miesryhmä harjoittaisi sellaista valtaa hallinnossa ja politiikassa, jolla se saisi lähes täydellisen kontrollin kaikista informaatioteistä jotka muodostavat yleisen mielipiteen ja dominoisivat ja monopolisoisivat näin koko historiankirjoituksen ja automaattisesti myös opetuksen omana aikanaan.”
 

Carroll Quigley kuvailee myös toisessa kirjassaan The Anglo-American Establishment, kuinka kansainvälinen pääoma on jo kauan tehnyt yhteistyötä kommunismin kanssa:
 

”Jo sukupolven ajan on toiminnassa ollut englantilainen verkosto, joka operoi sen suuntaisesti jota äärioikeistolaiset voimat kutsuisivat kommunistiseksi. Itse asiassa tämä verkosto, jota kutsumme Pyöreän Pöydän Ryhmäksi, ei millään tavoin paheksu yhteistyötä kommunistien tai muiden ryhmien kanssa. Niin olemme tehneet usein.”
 

Tämä kääntää yleisen käsityksen kommunismin ja kapitalismin ristiriidasta päälaelleen.


<<< Edellinen *** Seuraava >>>


***

 
Ote loppusanoista:
 
"Kaikki tässä kerrottu on kuitenkin pyritty tuomaan esiin vain tietona, ei väittäminä. Päätelmän asioiden totuudellisuudesta tekee kukin lukija omalta kohdaltaan aina itse. Kun olet lukenut kirjan, anna tai lainaa se ystävällesi. Koska asia on tärkeä, ei kirjan sisältö ole ”Copyright” eli tekijänoikeuslailla suojattua. Sitä saa vapaasti lainata lähde mainitsemalla, sillä tieto on ainoa keino, jolla voimme kohdata edessämme olevat uhkatekijät."
 
Sven-Olof Jakobsson
 
Voit tilata kirjan omaksi Täältä
Toimitus @ 28.12.2011 10:25


Verkkomedian julkaisemat blogit eivät edusta toimituksen kantaa.
Kaikki blogikirjoitukset ovat kirjoittajien henkilökohtaisia mielipiteitä.