BLOGI
Tänään on sunnuntai, 30. elokuuta 2015. Sivu on ladattu klo 14:50

Kirja: Salainen asiakirja No 1 - Illuminatia (osa 2)

Globalisaatio on noussut vahvasti tämän päivän otsikoihin, mutta toive globaalista yhteiskunnasta on elänyt kauemmin kuin osaamme kuvitellakaan. Se sai alkumuotonsa jo vuonna 1534 espanjalaisen Ignatius Loyolan perustamassa jesuiittojen veljeskunnassa, jossa maailmanhallintoa koskevat ideat kehittyivät erilliseksi veljeskunnaksi. Jesuiitta-järjestö lakkautettiin vuonna 1773 okkultistisista menoistaan syytettynä, mutta maailmanherruuteen tähtäävä ideologia jatkui vahvana ja kehittyi edelleen vuonna 1726 syntyneen puolalaisen Jakob Frankin johdolla.

Teksti: Sven-Olof Jakobsson
18.12.2011 Verkkomedia.org


Sisällys:

 

Illuminatia, osa 2

Jakob Frank (Leibowicz) oli saanut juutalaisten rabbien kabbalakoulutuksen ja tutki erityisen innokkaasti sen Zohar-osaa. Hän jopa "paranteli" rabbien oppeja lisäten niihin kehittämänsä nihilismin eli tuhoamisopin. Hänen filosofiansa ja poliittisia oppejaan ovat mm:

  • Kaiken ehdottoman totuuden, kaiken perinteellisen moraalin ja kaikkien uskontojen kieltäminen.
  • Se, että kaikki sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset instituutiot on tuhottava uusien tieltä.
  • Se, että jokainen vallankumouksellinen liike, joka käyttää terroria aseenaan, on tuhottava.

Ne rabbit ja juutalaiset johtajat, jotka eivät hyväksyneet Frankin uuskabbalistisia oppeja, julistivat ne harhaopeiksi vuonna 1756 ja sulkivat hänet yhteisöstään.

Tässä vaiheessa oli Jakob Frank ja hänen ryhmänsä tunnustanut Lusiferin jumalakseen ja harjoitti mustaa magiaa ihmis- ja eläinuhrauksin. Myös seksiorgioita järjestettiin, ja niihin sisältyivät insestit, raiskaukset ja pedofiiliset muodot. Tässä on mainittava, että okkultismissa haetaan voimaa kieroutuneen sukupuolikäyttäytymisen ja veren vuodattamisen avulla.

Lahko haki sisäänpääsyä roomalais-katoliseen kirkkoon, johon heidät myös hyväksyttiin. Kirkon avoimissa keskusteluissa herjasivat 'frankistit' juutalaisuutta ja julistivat sen rienaukseksi. Vähitellen tuli Jakob Frankista arvostettu henkilö kirkon piirissä, ja hän sai virallisessa kasteessa kummikseen itse Puolan kuninkaan August III:n. Inkvisition aikana paljastui kuitenkin, että frankistit olivat käyttäneet kirkkoa vain tekosyynä peittääkseen veriset riittinsä. Frank istui 13 vuotta vankilassa, mutta kun Venäjän ja Puolan välinen sota puhkesi, päästivät venäläiset hänet vapaaksi.

Jakob Frank asettui Saksan Offenbachiin ja solmi suhteita Rothschildin pankkiirisukuun, jolta sai suuren summan rahaa maailmanhallintaa koskevan toimintansa jatkamiseksi.

Vuonna 1782 pidettiin suuri vapaamuurarikonventti Wilhelmsbadissa, Saksassa. Kokoukseen osallistui vapaamuurareita monista eri järjestöistä, jotka kaikki pyrkivät värväämään uusia jäseniä. Näiden joukossa oli muutamia yksilöitä, jotka salaa yrittivät koota määrätynlaisia henkilöitä. He kutsuivat itseään nimellä Bavarian Illuminati (Baijerin valaistuneet), ja heitä johti professori Adam Weishaupt, joka oli uudistusmielinen ja innokas toteuttamaan saksalaista yhteiskuntaa koskevia uusia ideoitaan. Hän oli etsimässä niille pysyvää muotoa ja näki sellaisen salaisten seurojen rakenteessa. Weishauptia miellytti erityisesti astejärjestelmä ja ehdoton kuuliaisuus yhtä ainoaa tuntematonta ylintä auktoriteettia kohtaan; hän halusi kontrolloida kuuliaista alamaisten joukkoa. Siksi hän valikoi tulevat jäsenet hyvin tarkoin, useilla heistä oli tärkeä asema saksalaisissa hallituksissa.

Baijerin Illuminaateista ei kuitenkaan koskaan tullut todellista uhkaa saksalaiselle yhteiskunnalle, mutta sitä vastoin aiheutti se Ranskalle sen historian järkyttävimmän mullistuksen, 300 000 ihmisen hengen vaatineen vallankumouksen.

Kun italialainen seikkailija ja petkuttaja Alessandro Cagliostro joutui Rooman inkvisition eteen vuonna 1789 syytettynä mm. yrityksestä tuoda vapaamuurarius Italiaan, hänet tuomittiin kuolemaan 1791, mutta koska hänellä oli hallintoa kiinnostavaa tietoa, sai hän muutettua tuomionsa elinkautiseksi vankeudeksi. Cagliostro oli kuulusteluissa paljastanut, että Saksassa toimi temppeliritarien perinteille muodostettu vapaamuurarisolu Strikte Observanz, (Tiukka tarkkailu) joka yhdessä Illuminati-seurueen kanssa työskenteli Korkean tarkkailun alaisuudessa. Tämä yhteisö muodostui myöhempien aikojen temppeliherroista, jotka olivat vannoneet kostavansa ritarikunnan viimeisen suurmestarin, Jaques de Molayn teloituksen vuonna 1314. Koston kohteina olivat katolinen kirkko ja kaikki kuninkaalliset instituutiot. Cagliostro vakuutti nähneensä asiakirjan, jonka olivat verellä allekirjoittaneet huomattavassa asemassa olevat henkilöt. Siinä he lupautuivat murskaamaan kaikki kirkolliset ja maalliset itsevaltiaat.

 

Adam Weishaupt

Pankkiiri Mayer Amschel Rothschild (alkujaan Bauer, 1743–1812), rahoitti myös jatkossa "valaistuneiden" eli illuminaattien veljeskuntaa, sillä myös baijerilainen professori Adam Weishaupt sai Rothschildilta rahaa ja tehtävän liittää illuminaatit ja vapaamuurarit yhteiseksi veljeskunnaksi, mikä tapahtuikin heinäkuun 16. päivä vuonna 1782 Weishauptin linnassa pidetyssä vapaamuurarien kongressissa.

Tri Adam Weishaupt, juutalaisen rabbin poika, oli opiskellut roomalaiskatolista kirkkolakia Ingolstadtin kaupungin yliopistossa Baijerissa. Hän oli syntynyt 6. helmikuuta 1748 tässä samaisessa kaupungissa, joka oli jesuiitta-veljeskunnan keskus. Jesuiitat kouluttivat Weishauptin, joka ei oikeastaan perustanut Illuminatiaa, vaan lisäsi siihen Jakob Frankilta perittyjä teorioita, jesuiittojen poliittista ohjelmaa sekä temppeliritarien okkulttisia palvontamenoja ja perusti sen pohjalta Illuminaattien veljeskunnan 1. päivä toukokuuta 1776, minkä päivämäärän vapaamuurari Vladimir Lenin otti 'Työläisten päiväksi' Neuvostotasavallan synnyttyä 1917.

Weishaupt saneli myös veljeskunnan toimintaohjelman, jonka merkittävimpiä kohtia oli hänen omia sanojaan lainaten:

...kaikkien niiden samanaikaisten ja tulevien poliittisten ja uskonnollisten johtajien tuhoaminen, jotka eivät alistuisi veljeskunnan periaatteeseen universaalista onnesta.

 

Illuminaattien hierarkia muodostui kolmesta asteesta; Minerval, Illuminatus Minor ja Illuminatus Major. Toiselle asteelle saattoi noviisi nousta vain vannottuaan valan Lusiferille ja Veljeskunnalle, että noudattaisi täydellistä kuuliaisuutta ja hyväksyisi kaikki järjestön periaatteet. Tiukat kokeet läpäistyään saattoi tämä nousta seuraavalle asteelle. Näistä luotettavuutensa osoittaneista Minoreista muodostettiin myös salaisten poliisien verkosto, 'Hiipivät veljet', jonka symbolina oli "Kaikkinäkevä silmä". Weishaupt piti itsellään korkeimman asteen.

Veljeskunnan oli tehtävä kaikkensa, jotta Illuminaattien järjestelmään sitoutuneita miehiä saataisiin kaikkiin tärkeisiin virkoihin. Sen vuoksi oli veljeskunnan luotava viralliseksi statukseksi hyväntekeväisyystoiminta, mikä sittemmin veti joukoittain puoleensa saksalaisia kansansivistäjiä, pappeja ja varakkaita ihmisiä.

Jakob Frank kuoli 1791, ja kun frankistisen lahkon toiminta myöhemmin päättyi vararikkoon, liittyivät myös sen johtavat jäsenet Weishauptin perustamaan Illuminaattien ja siihen liittyneiden vapaamuurareiden veljeskuntaan.

Jesuiittakoulutuksen saanut juridiikan tohtori Adam Weishaupt esitteli salaiselle veljeskunnalleen suunnitelmansa maailman kaikkien uskontojen ja kaikkien olemassa olevien hallitusten kumoamiseksi. Järjestön päätavoitteena oli aikaansaada uusi maailmanjärjestys, "novus ordo seclorum" eli maailmanhallitus. Illuminaattien kavala suunnitelma tuli maailman tietoisuuteen merkillisen onnettomuuden seurauksena ensimmäisenä päivänä heinäkuuta 1785. Frankfurtista Pariisiin oli lähetetty kuriiri nimeltä Jakob Lanz mukanaan tietoa Illuminatian toiminnasta sekä erityisiä ohjeita ja suunnitelmia Ranskan vallankumousta varten, kun hän Regensbergin kohdalla ratsastaen sai rajuilmassa osuman salamaniskusta ja kuoli. Mukana olleet asiakirjat, jotka oli osoitettu Pariisin Suurelle orientaaliselle vapaamuurariloosille (Grand Orient), joutuivat paikallisen poliisin käsiin, joka luovutti ne Baijerin hallitukselle. 

Tämä johti Illuminaattien päämajan suoritettuun tarkastukseen. Sieltä löydetyistä uusista asiakirjoista kävi ilmi, että salaliittolaisilla oli maailmanlaajuiset tavoitteet. Asiakirjat julkistettiin vuonna 1787 Englannin, Saksan, Itävallan, Ranskan, Puolan ja Venäjän hallituksille, jotka tulivat tietoisiksi siitä, että Illuminatia suunniteli maailmanlaajuista vallankumousta, joka aiheuttaisi kuoliniskun kaikille yhteiskunnille. Vallankumouksen oli tarkoitus alkaa Ranskasta, ja sen suorittaisivat salaiset järjestöt. Kaikki vehkeilyyn vihkiytyneet olivat sitoutuneet valaan "...ikuiseen vaitioloon ja horjumattomaan kuuliaisuuteen sekä alistumiseen veljeskunnan korkeammassa asemassa oleville...".

Illuminaatit saavuttivat veljeskunnan sisäpiirin vannottuaan kuoleman uhalla ehdotonta vaitioloa ja sokeaa kuuliaisuutta. Ainoastaan tässä asemassa heille ilmoitettiin veljeskunnan äärimmäiset tavoitteet, jotka olivat:

  • Kaikkien olemassa olevien hallitusten kumoaminen.
  • Yksityisen omistamisen lakkauttaminen.
  • Perintöoikeuden lakkauttaminen.
  • Isänmaallisuuden lakkauttaminen.
  • Uskontojen lakkauttaminen.
  • Perheiden lakkauttaminen.
  • Maailmanhallituksen luominen.

Näistä tavoitteista huomaa selvästi, että Weishaupt oli lukenut Platonin Valtio-kirjaa. Ne vastaavat miltei täysin tämän käsityksiä selväpiirteisestä luokkayhteiskunnasta. Luonnollisesti eivät useimmat jäsenet koskaan saaneet tietoonsa veljeskunnan todellisia tavoitteita.

Adam Weishaupt kirjoitti ohjeitaan veljeskunnille kreikkalaisesti sointuvalla peitenimellä Spartakus, kun hän esitti miten uskontoja tulee tuhota kutsumalla kirkkojen edustajia mukaan veljeskunnan toimintaan ja näin saada heidät vapautettua ennakkokäsityksistään ja omaksumaan veljeskunnan tavoitteet ihmiskunnan maailmanlaajuisesta onnesta ja hyvinvoinnista. Tähän koukkuun tarttuivat yllättävän monet protestanttiset teologit, luterilaiset ja kalvinistit. Hän kirjoitti kerran, että:

Voi ihminen, mitä kaikkea sinut voikaan saada uskomaan!

Protestanttisten ruhtinaiden halu liittyä veljeskuntaan johtui paljolti Weishauptin suunnitelmasta tuhota katolinen kirkko. Nämä ruhtinaat toivat mukanaan mahdollisuuden valvoa vapaamuurarijärjestöjä, joihin he liittivät Weishauptin ja hänen Illuminaattiveljiensä (jotka alun perin olivat olleet vapaamuurareita) kevein sitein vuonna 1777 ja lopullisesti jo aikaisemmin mainitussa kongressissa vuonna 1782. Jotta eivät ruhtinaat pääsisi perille Illuminaattien todellisista tavoitteista, heidän ylenemisensä veljeskunnan hierarkiassa rajoitettiin alempiin asteisiin. Illuminaattien ja vapaamuurareiden yhdentymisen tehon merkitystä eivät maailman historioitsijat ole koskaan oikein tajunneet.

 

<<< Edellinen *** Seuraava >>>

 

***

 

Ote loppusanoista:

"Kaikki tässä kerrottu on kuitenkin pyritty tuomaan esiin vain tietona, ei väittäminä. Päätelmän asioiden totuudellisuudesta tekee kukin lukija omalta kohdaltaan aina itse. Kun olet lukenut kirjan, anna tai lainaa se ystävällesi. Koska asia on tärkeä, ei kirjan sisältö ole 'Copyright' eli tekijänoikeuslailla suojattua. Sitä saa vapaasti lainata lähde mainitsemalla, sillä tieto on ainoa keino, jolla voimme kohdata edessämme olevat uhkatekijät."

Sven-Olof Jakobsson

 

Voit tilata kirjan omaksi Täältä

Toimitus @ 18.12.2011 22:30


Verkkomedian julkaisemat blogit eivät edusta toimituksen kantaa.
Kaikki blogikirjoitukset ovat kirjoittajien henkilökohtaisia mielipiteitä.