BLOGI
Tänään on lauantai, 10. lokakuuta 2015. Sivu on ladattu klo 6:37

9/11 Truth Finland ja Verkkomedia.org syyskuun 11:nnen iskuista

Vaiettu 9/11-totuusliike

9/11-totuusliikkeeksi kutsuttu kansanliike syntyi syyskuun 11:nnen iskuista vuonna 2001 esiin nousseiden kysymysten ja virallisten selitysten ristiriitaisuuksien vuoksi. Liikkeeseen, joka on valtamediassa pyritty sivuuttamaan "salaliittoteoreetikkoina", kuuluu ihmisiä eri puolilta maailmaa, mukaan lukien tuhansittain arvostettuja asiantuntijoita[1] kuten USA:n avaruus­puolustus­hanketta johtanut Robert Bowman, NSA:n tiedustelu-upseeri Wayne Madsen, CIA:n pitkäaikainen tiedustelu- ja turvallisuusasiantuntija Raymond McGovern ja tieteellisistä saavutuksistaan palkittu Lynn Margulis.

Virallisen kertomuksen vastaista todistusaineistoa on tullut lisää vuosi vuodelta, mikä näkyy virallista selontekoa epäilevien määrän kasvuna. Senaattori ja USA:n vuoden 2008 presidenttiehdokas Mike Gravel, joka taltioi Vietnamin sodan valheita paljastaneet "Pentagonin paperit" kongressin arkistoihin, on organisoimassa liittovaltiotason aloitetta uusista tutkimuksista[2]. Gravel sanoo olevansa ällistynyt[3] totuusliikkeen esiin tuomien, virallisen kertomuksen kyseenalaistavien tietojen laajuudesta ja perinpohjaisuudesta.

Virallisen kertomuksen kanssa ristiriitaisia seikkoja on paljon. Seuraavassa niistä joitain esimerkkejä.

Iskujen kanssa samanaikaiset terrorismin ja lentokonekaappausten vastaiset harjoitukset

Iskujen kulkua noudattaneet harjoitukset Suomen valtamedia on sivuuttanut täysin. Harjoituksiin sisältyi mm. keinotekoisten tutkasignaalien näyttämistä ilmapuolustuksen tutkaruuduilla, ainakin yksi simuloitu lentokonekaappaus[4] ja myös lentokoneen törmääminen tornitaloon[5]. Matkustajakoneen törmääminen Pentagoniin puolestaan oli ollut peräti kolmen erillisen harjoituksen skenaario[6] iskuja edeltäneiden 11 kuukauden aikana.

Lennonjohtokeskus Ilmailulaitos FAA:n lennonjohdon ohjauskeskus.

Syyskuun 11:ntenä harjoituksia ei keskeytetty oikeiden iskujen alettua. Esimerkiksi USA:n koillisen ilmapuolustussektorin johtokeskuksessa näytettiin simuloitua tutkadataa[7] vielä neljännen iskuissa käytetyn lentokoneen tuhoutuessa – kaksi tuntia iskujen alkamisesta. Vasta sen jälkeen harjoitusten johtaja, komentaja Brian Nagel, sai käskyn keskeyttää tutka­simulaatiot.

Harjoitusten ja iskujen samanaikaisuus aiheutti suurta hämmennystä. Esimerkiksi komentaja Robert Marr sanoi lentokonekaappauksesta kuullessaan, että harjoitus oli alkanut "eloisalla ja odottamattomalla käänteellä"[8].

Näiden harjoitusten ja oikeiden iskujen hämmästyttävien päällekkäisyyksien odottaisi herättävän mielenkiintoa tutkivissa journalisteissa.

Iskuihin liittyvät talousrikostutkimukset[9]

Iskujen jälkeen USA:n arvopaperi- ja rahoitustarkastuslaitos SEC (Securities and Exchange Commission) alkoi tutkia hyvin epätavallisia kauppoja, joita tehtiin iskuihin kohteeksi joutuneiden tai niihin liittyvien yritysten osakkeilla. Dylan Ratigan Bloomberg News ‑talous­uutisista totesi: “Jos tämä olisi yhteensattumaa, se olisi ihmiskunnan historian hämmästyttävin yhteensattuma”.

Convar-uutinen

Osana talousrikostutkimuksia saksalainen Convar-yhtiö sai tehtäväkseen palauttaa tietoja WTC:n raunioista talteen otetuista, vaurioituneista tietokoneiden kiintolevyistä. Yrityksen pääjohtaja Peter Henschel totesi, että tutkimusta tehtiin joukolle amerikkalaisia asiakkaita, jotka toimivat yhteistyössä FBI:n kanssa. Tutkimusten perusteena olivat epäilyt, että rikolliset olivat hyödyntäneet sekä sisäpiirin tietoa hyökkäyksistä että iskujen aikaista kaaosta rahansiirroissaan. Media raportoi laajasti Convarin tutkimuksista – ks. esim. CNN:n[10] ja Der Spiegelin[11] artikkelit.

 

 

CNN:n uutinen Convarin tutkimuksista. Joulukuussa 2001 julkaistussa uutisessa CNN kertoo Convar-yhtiön kiintolevyjen tiedonpalautus­operaation edistymisestä. 39 kiintolevyn tiedot oli jo palautettu ja 42 kiintolevyä odotti käsittelyä. Lisää levyjä odotettiin saapuvaksi tammikuun 2002 alussa.

Iskuja selvittänyt 9/11-komissio viittasi vuoden 2003 muistiossaan kuitenkin FBI:n lausumaan, jonka mukaan sillä ei ollut tietoa mediassa käsitellystä tietojenpalautus­operaatiosta. Komission loppuraportissa ei mainita sanallakaan Convarin pitkää tutkimusta. Siinä todetaan, että ”epätavallista kaupankäyntiä” todellakin esiintyi, mutta että kaikilla osakekaupoilla oli ”viaton” selitys.

Myöhemmin on kuitenkin julkaistu kolme riippumattonta, vertaisarvioitua tutkimusta, joiden kaikkien mukaan osakekauppojen täytyi ilmentää ennakkotietoa iskuista[12][13][14]. Convar-tutkimusten ”unohtamisen” ja vertaisarvioitujen tutkimusten tarjoaman materiaalin toivoisi innoittavan tutkivaa journalismia.

WTC 7: ainoa pilvenpiirtäjä, jonka väitetään tuhoutuneen toimistopaloista[15]

11.9. iltapäivällä tuhoutui perustuksilleen 174 metriä korkea WTC 7, johon ei osunut lentokonetta. Vaikka kyseessä oli ennennäkemätön, rakennustekniikan ja ‑turvallisuuden näkökulmasta erittäin merkittävä rakennuskatastrofi, WTC 7:n tuhoselvitystä edelsi kaiken tutkimusmateriaalin (rakennuksen teräsjäänteiden) pikainen hävittäminen: runkoteräs myytiin pienimpien tarjousten perusteella Kaukoidän metallisulattoihin. Onnettomuustutkijoiden päästessä raunioille osa teräksestä oli jo ehditty laivata. Onnettomuuspaikan todisteiden tuhoamista ei koskaan tutkittu, eikä ketään syytetty tapahtuneesta, vaikkakin New Yorkin silloinen pormestari Rudolf Giuliani joutui tapauksen johdosta ankaran paineen kohteeksi.

George W. Bushin hallinto antoi WTC-rakennusten tuhoutumistavan selvittämisen USA:n kansallisen standardointi- ja teknologiainstituutin (National Institute of Standards and Technology, NIST) tehtäväksi. NIST on Yhdysvaltain kauppaministeriön (Department of Commerce) alainen laitos. Seitsemän vuotta kestäneiden tutkimusten aikana WTC 7:n symmetristä tuhoa, joka vastasi taitavasti tehtyä räjäytyspurkua, koetettiin selittää aluksi rakennukseen varastoidulla polttoöljyllä ja myöhemmin sen eteläisen seinän kärsimillä vaurioilla. Vuoden 2008 lopulla julkaistussa raportissa tuhon katsottiinkin johtuneen yhden tukipylvään pettämisestä tavanomaisisten huoneistopalojen seurauksena ja pettämisen käynnistämästä ketjureaktiosta, jossa loputkin yli 80 tukipylvästä antoivat samanaikaisesti periksi tavalla, jota ei selitetä tarkemmin.

WTC 7 WTC 7:n luhistuminen 7 sekunnissa WTC 7:n savuavat rauniot viisi päivää tuhon jälkeen
WTC 7:n tuhoutuminen iltapäivällä 11.9.2001. Rakennus vajosi siististi ja tasaisesti omille perustuksilleen. Jäljelle jäi noin neljän kerroksen verran romua, ja kaikki runkopalkit olivat katkenneet niin, että ne mahtuivat kuorma-autojen lavoille. Täydellinen tuho oli ohi noin 7 sekunnissa.

Uutisvideolta tehdyssä luhistumisnopeusanalyysissä[16] päädyttiin siihen, että WTC 7:n yläosa vajosi kahdeksan kerroksen korkeutta vastaavan matkan vapaan putoamisen kiihtyvyydellä, mikä ei ole mahdollista ilman putoamista estävien – tai vähintään hidastavien – alakerrosten tuhoamista esimerkiksi räjähtein. NIST:n tutkimuksia ohjanneet John Gross ja Shyam Sunder joutuivat pitkällisen viivytystaistelun jälkeen myöntämään, että WTC 7 luhistui kahdeksan kerroksen matkan vapaasti pudoten.

Yli 1 500:aa arkkitehtiä ja insinööriä edustavan Architects and Engineers for 9/11 Truth[17] ‑järjestön mukaan toimistopaloilla ei voi purkaa pilvenpiirtäjiä – ks. tuore dokumentti[18] Architects & Engineers: Solving the Mystery of WTC 7.

Kaksoistornien (WTC 1 ja 2) tuho ja vertaisarvioidut tutkimukset[19]

WTC 1:n räjäytys

WTC 1:n eli pohjoistornin tuhoutuminen. Uutisvideoilla näkyy lentävän rojun alla sarja räjähdyksiä, jotka etenevät ylhäältä alas.

Virallinen syy kaksoistornien tuhoon ovat lentokoneiden vaurioittamat tukipilarit ja viime kädessä tulipalot, jotka kestivät etelätornissa 56 minuuttia ja pohjoistornissa 102 minuuttia. Videoilta näkyy[20][21], miten rakennukset tuhoutuvat ajoittain samaa vauhtia niiden vierellä putoavan romun kanssa.

Rakennustuhoja selvittänyt NIST sivuutti raportissaan omat palokokeensa, joissa sortuminen ei käynnistynyt, ja sääti tietokonemallinsa parametrejä niin paljon, että sortuminen käynnistyi. NIST ei tarkastellut lainkaan itse sortumista, siis tornien täydellistä tuhoutumista. NIST ei ole suostunut luovuttamaan käyttämiään tietokonemalleja julkisuuteen.

International Center for 9/11 Studies[22] onnistui kuitenkin julkisuuslain nojalla saamaan NIST:ltä suuren määrän videoita, joissa silminnäkijät kuvailevat havaitsemiaan räjähdyksiä. NIST on koko ajan vaiennut silminnäkijälausunnoista, minkä lisäksi se ei – vastoin rakennustuhotutkimusten säännöksiä[23] – analysoinut, löytyikö rakennusten harvoista talteen otetuista teräskappaleista räjähdejäämiä.

Tämän selvittäminen on jäänyt riippumattomille tutkijoille, joiden vertaisarvioiduissa tiedejulkaisuissa ilmestyneet raportit[24] viittaavat kehittynyttä tekniikkaa edustavien räjähdysaineiden jäämien läsnäoloon pilvenpiirtäjistä levinneessä betonijauhossa. Useat tutkijat ja tutkijaryhmät ovat analysoineet rakennuksista jäljelle jäänyttä jauhoa ja löytäneet jälkiä korkean palamislämpötilan tuottavasta termiitti-yhdisteestä. Tulipalojen tuottama lämpö ei riitä rakennusteräksen sulattamiseen, mutta termiitin palamislämpö riittää. Termiitin käyttö selittäisi myös sen, miksi rauniopalot kestivät päiväkausia sammutusyrityksistä huolimatta – termiittipaloa ei voi sammuttaa vedellä, koska palamisreaktioon tarvittava happi tulee yhdisteestä itsestään.Sulasta metallista on runsaasti havaintoja palomiehiltä ja alueen raivaamiseen osallistuneilta henkilöiltä, ja metallin sulamisen  WTC-tuhon aikana dokumentoi[25] mm. maailman suurin kaupallinen elektronimikroskooppilaboratorio RJ Lee Group.

 

 

"WTC-meteoriitti". Useita yhteensulaneen betonin ja teräksen muodostamia möykkyjä löydettiin WTC-rakennusten jäänteistä.

 

Tapaus Pentagon

Pentagoniin törmänneeksi väitetyn American Airlines ‑yhtiön lennon AA77 kohtalo on virallisen 9/11-tarinan epäuskottavimpia osia. USA:n asevoimista kerrottiin lähes kolmen vuoden ajan, mm. viralliselle 9/11-komissiolle, että kaapattujen koneiden perään lähetettiin hävittäjiä, mutta että ne eivät tavoittaneet kaapattuja koneita ajoissa. Washingtonista kello 8.20 ilmaan nousseen lennon mahdollisesta kaappauksesta ilmavoimat kertoi saaneensa tiedon kello 9.24[26].

NYT 15.9.2001

The New York Timesin juttu 15.9.2001. Ilmailuhallinto oli selostanut ilmavoimille lennon AA77 kaappaamista jo tunnin ajan, vaikka ilmavoimat väitti, ettei ollut saanut tietoa kaapatusta koneesta.


9/11-komission loppuraportti[27] muutti tarinan täysin: ilmailuhallinto FAA ei välittänyt ilmapuolustukselle lainkaan tietoa Pentagoniin törmänneen koneen kaappauksesta (ss. 20–34). Lento 77 sai komission mukaan kaapatuksi tultuaan lentää yli 40 minuuttia huomaamatta kohti Washingtonia ja osua Pentagoniin kello 9.38.

9/11-komission kertomusta vastaan on painavaa näyttöä, johon valtamedia ei ole kiinnittänyt mitään huomiota – vaikka siitä osa perustuu median omaan uutisointiin. Jo 15.9.2001 The New York Times kertoi ilmailuhallinto FAA:sta saamiensa tietojen perusteella, että viranomaiset olivat peräti tunnin ajan kuumeisesti neuvotelleet, mitä tehdä Washingtonia lähestyvälle kaapatulle lennolle AA77.

Tämä pitää yhtä sen kanssa, mitä FAA kertoi keväällä 2003 9/11-tutkintakomissiolle: hyvin pian ensimmäisen WTC-osuman jälkeen avatuissa neuvottelupuheluissa oli myös ilmavoimille välitetty reaaliaikaisesti tietoa kaikista poikkeavasti käyttäytyneistä lennoista, ”myös lennosta 77”[28]. FAA:n muistiossa todetaan erikseen, että kellonaika 9.24 oli vain muodollisen ilmoituksen ajankohta.

Tuolloinen liikenneministeri Norman Mineta todisti komissiolle samassa kuulemistilaisuudessa[29], että pääkaupunkia lähestyvästä lennosta oltiin tietoisia myös Valkoisen talon komentobunkkerissa. Samoin siitä tiedettiin FAA:n päämajassa, jossa lentoa tutkaruudulta seurannut apulaispääjohtaja Monty Belger välitti Minetalle puhelimitse varsin yksityiskohtaista tietoa lennon lähestymisestä[30]. Miksi komissio tästä kaikesta huolimatta esitti virallisena totuutena, ettei lennon lähestymisestä tiedetty ilmailuhallinnon ulkopuolella mitään? Miksei Pentagonia Valkoisen talon tavoin[31] evakuoitu koneen lähestymistä seurattaessa? Miksei ketään asetettu syytteeseen valehtelusta, vaikka selitykset ovat muuttuneet? Ja miksi valtamedia ei ole kiinnostunut näistäkään kysymyksistä?

***

SOTIEN TAUSTALTA löytyy hyvin usein ”synteettistä” terroria, jonka "uhri" on järjestänyt itse itseään vastaan saadakseen tekosyyn aloittaa valloittamiseen tai riistämiseen tähtäävät toimenpiteet, jotka on suunniteltu etukäteen, mutta joita ei voi aloittaa ilman "syytä", joka lavastetaan todellisen uhrin aikaansaamaksi.

Syyskuun 11. päivän iskuihin liittyy kokonaisuudessaan satoja yksityiskohtia, jotka kertovat aivan toisenlaisesta tapahtumasarjasta kuin 9/11-komission virallinen raportti. Iskuista alkanutta ”terrorismin vastaista sotaa”, joka monissa tapauksissa itse täyttää terrorismin tunnusmerkit, on käytetty useiden valloitussotien perusteena. Sillä on perusteltu valtavia resurssiensiirtoja tiedustelupalveluille, armeijalle, sotateollisuudelle ja näiden sidosryhmille. Sitä on käytetty myös kansalaisoikeuksien kaventamiseen ja kaikenlaiseen ”kansallisen turvallisuuden” nimissä lisättyyn urkintaan ja valvontaan, minkä johdosta monet länsimaat ovat muuttumassa täydellisiksi poliisivaltioiksi.

9/11 Truth Finland ja Verkkomedia.org vaativat uutta, puolueetonta tutkimusta syyskuun 11. päivän tapahtumista siten, että 9/11-totuusliikkeen keräämä aineisto otetaan täysimääräisesti huomioon, ja esimerkiksi rakennustuhon tutkimusmateriaalin tuhoaminen, sisäpiiritietoon viittaava arvopaperikauppa sekä armeijan ja viranomaisten vaihtuneet kertomukset selvitetään perusteellisen teknisen tutkimuksen rinnalla. Kaikkien todistajien, myös korkeiden virkamiesten, on annettava lausuntonsa itsenäisesti ja valan velvoittamina.

Kaiken tiedossa olevan ja tapahtuneen perusteella on tärkeää selvittää perin pohjin ”terrorismin vastaisen sodan” hyvin epäilyttävä alkusysäys, syyskuun 11. päivän iskut vuonna 2001.

 

9/11 Truth Finland, Verkkomedia.org 6.9.2011


Viitatut verkkosivut

[1] http://patriotsquestion911.com/
[2] http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=4&id=579
[3] http://www.youtube.com/watch?v=Eq_BwWg0o_A
[4] http://shoestring911.blogspot.com/2011/04/many-false-hijackings-of-911.html
[5] http://www.boston.com/news/packages/sept11/anniversary/wire_stories/0903_plane_exercise.htm
[6] http://www.911truth.org/article.php?story=20060718232126585
[7] http://shoestring911.blogspot.com/2010/08/lets-get-rid-of-this-goddamn-sim-how.html
[8] http://www.historycommons.org/context.jsp?item=a837mistakeforexercise
[9] http://911blogger.com/news/2010-11-18/evidence-informed-trading-attacks-september-11
[10] http://articles.cnn.com/2001-12-20/tech/wtc.harddrives.idg_1_data-recovery-terrorist-plot-encryption-keys?_s=PM:TECH
[11] http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,173404,00.html
[12] http://www.jstor.org/stable/10.1086/503645
[13] http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1522157
[14] http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1588523
[15] http://rememberbuilding7.org/10/
[16] http://www.youtube.com/watch?v=G86Ark8i11s
[17] http://www.ae911truth.org/
[18] http://www.youtube.com/watch?v=hZEvA8BCoBw
[19] http://www.ae911truth.org/en/news-section/41-articles/544-eso-trailer.html
[20] http://www.youtube.com/watch?v=OfVMOIUBnso
[21] http://www.youtube.com/watch?v=jA-e6ttP1jo
[22] http://ic911studies.org/Projects.html
[23] http://firefightersfor911truth.org/
[24] http://ic911studies.org/Papers.html
[25] http://www.journalof911studies.com/articles/WTCHighTemp2.pdf
[26] http://www.saunalahti.fi/%7Ewtc2001/Media2007/77_Pentagon.htm#_ftn1
[27] http://www.saunalahti.fi/%7Ewtc2001/Media2007/77_Pentagon.htm#_ftn2
[28] http://www.saunalahti.fi/%7Ewtc2001/Media2007/77_Pentagon.htm#_ftn3
[29] http://www.saunalahti.fi/%7Ewtc2001/Media2007/77_Pentagon.htm#_ftn4
[30] http://www.saunalahti.fi/%7Ewtc2001/Media2007/77_Pentagon.htm#_ftn5
[31] http://www.saunalahti.fi/%7Ewtc2001/Media2007/77_Pentagon.htm#_ftn6

Viimeaikaista kriittistä eurooppalaista 9/11-medianäkyvyyttä:

Ranskan TV:
http://www.m6bonus.fr/videos-emissions-4/videos-enquete_exclusive-2460/emission_
du_04_09_2011/video-special_11_09_10_ans_apres-84760.html


Italian TV:
http://911blogger.com/news/2011-08-28/italian-tv-validates-911-truth-movement-ca
ll-new-inquiry

Espanjan media:
http://911blogger.com/news/2011-09-07/spanish-press-gives-lot-attention-911-truth

Welt der Wunder (Saksa):
http://www.scribd.com/doc/63257357/Welt-Der-Wunder-11-Wahrheiten-uber-den-11-September-2001

Hufvudstadsbladet:
http://www.saunalahti.fi/wtc2001/hbl1.jpg

 

Syskuun 11. päivän iskujen totuusjärjestöjä:

Architects and Engineers for 9/11 Truth – arkkitehdit ja insinöörit
http://www.ae911truth.org/

Patriots Question 9/11 – huolestuneet eri alojen ammattilaiset
http://www.patriotsquestion911.com/

Firefighters for 9-11 Truth – palomiehet
http://firefightersfor911truth.org/

Scholars for 9/11 Truth & Justice – akateemikot
http://stj911.org/index.html

Political Leaders for 9/11 Truth – poliitikot
http://pl911truth.com/

Christians for 9/11 Truth – kristillisen elämänkatsomuksen omaavat
http://www.cf911truth.org/

Medical Professionals for 9/11 Truth – lääkintähenkilöstö
http://mp911truth.org/

Lawyers for 9/11 Truth – lakimiehet ja asianajajat
http://www.l911t.com/

Pilots for 9/11 Truth – lentäjät
http://pilotsfor911truth.org/

Demolition Experts – purkuasiantuntijat haastavat virallisen selityksen
http://demolitionexpertsquestion911.blogspot.com/

Yleistietoa:

11syyskuu.org
http://911blogger.com/ (englanniksi)

 

Lue myös:

'9/11-totuus' -tapahtumat ja tilaisuudet Suomessa 10.-11.9.2011

 

 

Olli Kingelin @ 6.9.2011 1:05


Verkkomedian julkaisemat blogit eivät edusta toimituksen kantaa.
Kaikki blogikirjoitukset ovat kirjoittajien henkilökohtaisia mielipiteitä.