UUTISMONITORI
Tänään on tiistai, 1. syyskuuta 2015. Sivu on ladattu klo 13:05

Kiinalaistutkimus: 100 000 neliökilometriä Tyyntä Valtamerta ylittää 300-kertaisesti normaalit säteilyarvot

Kiina ilmoitti radioaktiivisen saastumisen Tyynellä valtamerellä olevan Fukushiman ydinonnettomuuden johdosta paljon pahempi ja laajemmalle alueelle levinnyt kuin mitä Japanin hallinto on aiemmin ilmoittanut. Koko Tyynen Valtameren alue on tietojen mukaan vahingoittunut tai vahingoittumassa.

Lähde: myweathertech.com
Toimittaja: Janus Putkonen
23.8.2011, Verkkomedia.org

 

100 000 neliökilometriä Tyyntä Valtamerta ylittää 300-kertaisesti normaalit säteilyarvot

Kiinan viranomaisten suorittamassa tutkimuksessa on selvinnyt, että 100 000 neliökilometriä valtamerta aina 800 kilometrin päässä Fukushimasta on saastunut cesium-pitoisuuksilla, jotka ylittävät jopa 300-kertaisesti normaaliarvot ja strontium-pitoisuuksilla, jotka ylittyvät normaaliarvot 100-kertaisesti.

Kiina kertoo saaneensa tulokset valtiollisesta valtameritutkimuskeskuksesta. Tietojen mukaan kohonneita säteilyarvoja on löydetty koko Tyynen Valtameren alueelta. Tutkimusta tehneiden viranomaisten mukaan saastuneiden alueiden tiedot ovat paljon suuremmat kuin mitä Japanin hallinto on aiemmin ilmoittanut.

Tutkimustulos valmistui heinäkuun 4. päivä.

Julkistetussa Kiinan Valtameritutkimuslaitoksen (Chinas Ocean Administration) raportissa sanotaan "Emme voi poissulkea mahdollisuutta, että radioaktiiviset aineet ovat kulkeutuneet myös Kiinan merialueelle."

Kiinan ympäristöturvallisuuden laitos varoitti huolestuneesti, että "cesium-137:n ja strontium-90:n puoliintumisaika on 30 vuotta, ja siksi on entistä todennäköisempää, että ne päätyvät ravintoketjuihin ja vaikuttavat kansalaisten turvallisuuteen".

Kiinan viranomaiset ilmoittivat, että he tulevat julkistamaan suoritetun tutkimuksen tulokset ja laativat suunnitelmaa siitä, kuinka saasteiden leviämisestä voidaan luoda simulaatioennuste koko Tyynen Valtameren alueelle.

Viralliset tutkimustulokset näyttävät olevan yhtäpitäviä aiempien ja netissä jo Fukushiman onnettomuuden alkuvaiheessa esitettyjen sekä saasteista ankarasti varoittaneiden ja niiden leviämisestä kertovien ennusteiden kanssa.


Toimituksen kommentti: (Hansi Harjunharja)

Molemmat jutussa mainitut isotoopit hajoavat emittoimalla elektronin. Puhumme siis beta-hajoamisesta, ja tarkemmin beta-miinus-hajoamisesta. Elektronin kyky ionisoida ympäristöään on pieni. Tästä johtuen kehoon joutuneet ja ravintoketjussa kumuloituvaksi pelätyt aineet eivät tule aiheuttamaan juurikaan ongelmia. Tilanne olisi hyvin erilainen, mikäli hajoaminen olisi alfa-hajoamista, jossa emittoituisi heliumatomin ydin. Tämä oinisoisi ympäristöään hyvin voimakkaasti.

Myös luku 100 000 neliökilometriä tuntuu järkyttävän suurelta, mutta on oikeastaan vain neliö, jonka sivut ovat pituudeltaan n. 330km. Alue on siis Tyynenmeren mittakaavassa erittäin pieni. Jos ajattelemme, että tämä alue laajenisi kymmenkertaiseksi sisältäen yhä tämän saman ainemäärän isotooppeja, säteilyn voimakkuus laskisi sadasosaan.

Toisin sanoen säteily pienenee etäisyyden neliöön. Tämä on karkeasti esitetty arvio. Merestä puhuttaessa tulisi ottaa huomioon vesimassan kolmiulotteisuus, mutta koska emme tiedä tämän alkuperäisen uutisen pohjalta mereen lavinneen radioaktiivisen alueen paksuutta, emme voi kuin pelkistää mallin kaksiulottaiseksi. Tärkeää olisi siksi tietää meren syvyyden suhde radioaktiivisen alueen syvyyteen. Mikäli alue on ohut ja meri syvä, tulee vaimeneminen olemaan jossain etäisyyden neliön ja etäisyyden kuution välimaastossa.

On myös muistettava se, että meri on täynnä ioneita. Pääosin Na+ -ioneita ja Cl- -ioneita. Tämän vuoksi ympäristössä on jatkuvasti elektronille vastinkappale, eli Na+ -ioni. Tämän johdosta elektroni pelkistää nopeati natriumin ja edelleen Natrium reagoi oksidiksi nostaen hieman ympäristön pH-arvoa, mutta merestä puuttaessa ei merkittävästi.

On myös muistettava, että vesi on voimakas säteilyn rajoittaja. Siihen absorboituu monia eri säteilyn aallonpituuksia hyvin voimakkaasti. Tämän vuoksi meren pinnassa olevat atomit voivat periaatteessa aiheuttaa rannikoilla jonkinlaista hetkellistä altistumista säteille. Tulee kuitenkin huomioida se, että on yhä kyse melko voimattomasta beta-säteilystä. Tämän lisäksi isotoopit (cesium ja strontium) ovat hyvin raskaita ja tulevat ajan kanssa painumaan meren pohjaan, eivätkä siten vaikuta rannikon elämään.

Muistakaamme, että vedenalaisia ydinlatauksia testailtiin vielä muutamia vuosikymmeniä sitten ja näissä räjähdyksissä syntyi kaikkia säteilijöitä toisin kuin ydinvoimalaonnettomuuksissa.

Jäämme mielenkiinnolla odottamaan Kiinan viranomaisten lupaamia tutkimustuloksia ja lisätietoja. Tulemme tekemään niistä varmasti mahdollisimman tarkan selonteon heti kun se on mahdollista.

 

Julkaistut lähteet:

Janus Putkonen @ 23.8.2011 14:54


              
Ote alkuperäisestä uutisesta:
China Finds 100,000 SQ Miles of Radiation In Pacific Ocean Up 300 Times Higher Than Normal

China says the radioactive contamination in the Pacific Ocean from the Fukushima nuclear power plant is far wider than the areas released by the Japanese government.

China has discovered 100,000 square miles of Pacific Ocean waters, at distances up to 800 kilometers from Fukushima, with Cesium radiation levels up to 300 times normal and Strontium radiation levels up to 100 times normal.

China says a study conducted by its State Oceanic Administration has found widespread levels of highly radioactive contamination throughout Pacific Ocean.

China’s State Oceanic Administration said the tests shown that the polluted area is far wider than the areas released by the Japanese government.

According to the study the radiation survey found over 252,000 kilometers, or just shy of 100,000 square miles, of Pacific ocean waters was contaminated by the time the study was completed on July 4th.

The study found the radiation has spread to distances up to 800 kilometers from the coast of the Fukushima prefecture.

According to the article, cesium radiation was found at levels up to 300 times higher than concentration levels detected in water off the coast of China.

The study also found Strontium-90 radiation levels up to 100 times higher than those found in Chinese waters.

The report quotes China’s Ocean Administration as saying “”One cannot rule out the possibility that radioactive contaminants have entered waters under China’s jurisdiction.”

China’s Department of Environmental Protection also warned  “Cesium-137 and strontium-90 both have half-lives of about 30 years, making it more likely they will eventually enter the food chain and affect the health of consumers.”
Boxed Water Kit

Chinese officials further stated they will gradually make the test results public and plan to implement a program in attempt to forecast the spread of the radiation throughout the Pacific.

The results appear to validate an earlier simulation of the spread of radiation released from the Fukushima nuclear power plant through the Pacific.