ULKOMAAN UUTISET
Tänään on keskiviikko, 1. lokakuuta 2014. Sivu on ladattu klo 0:53

Globaali valvontaverkko ja kansalaisten käyttäytymistä monitoroivat ADABTS-kamerat

Puheet rajavalvonnan vähentämisestä ja kansalaisten liikkumisen helpottamisesta ovat vailla pohjaa. Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa tavoitteena on modernisoida rajavalvonta, joka tuo tullessaan huippumodernin tunnistustekniikan ja tietokannat, jotka luovat globalistien unelmasta isovelijärjestelmän.

Toimittaja: Riikka Söyring
22.7.2012, Verkkomedia.org

 

Globaali valvontaverkko ja kansalaisten käyttäytymistä monitoroivat ADABTS-kamerat 

Tutkiva journalisti Dana Gabriel ottaa esiin ajankohtaisen aiheen, valvontavaltion kehittelyn, artikkelissaan ´The End of Canada's Sovereignty as a Nation State? Towards a U.S.-Canada Economic and Security Perimeter´("Loppu Kanadan suvereniteetille kansallisvaltiona? Kohti Yhdysvaltain ja Kanadan taloudellista ja turvallisuusvyöhykettä")

Gabrielin mukaan Yhdysvaltain ja Kanadan yhteinen valtion rajat ylittävä Beyond the Border -toimintasuunnitelma on ottanut merkittäviä askelia eteenpäin. Näitä askelia ovat muun muassa pyrkimykset modernisoida ja laajentaa raja-asemien infrastruktuuria, samoin kuin hiljattain annettu, vähälle huomiolle mediassa jäänyt julkilausuma niistä periaatteista, joilla tietoa jaetaan maiden kesken.

Beyond the Border -suunnitelman idea on helpottaa esimerkiksi rekkojen kulkua rajan yli, mutta samalla lisätä rajavalvontaa merkittävästi.

Gabriel ottaa esiin myös molempien maiden sopiman ympäristö- ja energia-asioita koskevan CED Action Plan II:n (Clean Energy Dialogue).

"Jos katsoo sanavalintoja ja päämääriä, joihin pyritään, tulee selväksi, että CED on sidottu YK:n Agenda 21:n. Ympäristönsuojelun varjolla suurin osa ratkaisuista, joita tarjotaan, on lisää veroja ja lisää kansalaiskontrollia", kirjoittaa Gabriel.

 

Toim. huom.

Agenda 21 nopeasti: Agenda 21 on "ympäristösopimus", johon myös Suomi on sitoutunut. Pääpiirteissään se haluaa poistaa yksityisomistuksen, uudelleensijoittaa väestön helposti hallittaviin kaupunkikeskuksiin sekä rajoittaa väestönkasvua: lisääntymisen torjumiseksi on ehdotettu YK:n myöntämää naimalupaa sekä lapsiveroa. Jokaisesta avioparille sallitun lapsimäärän ylittävästä lapsesta joutuisi maksamaan veroa. Ilmastoa tuhoavaksi mainitun hiilidioksidin määrän rajoittamiseksi on ehdotettu muun muassa "hiilijalanjälkikorttia" ja hengitysveroa.

 

Kanadan ja USA:n globalistinen liitto

Yhdysvallat ja Kanada ovat allekirjoittaneet useita kahdenkeskisiä sopimuksia, joiden sanotaan "vahvistavan mantereen turvallisuutta ja puolustusyhteistyötä" sekä "tarjoavan paremmat valmiudet vastata globaaleihin uhkiin."

Beyond the Border -sopimuksen – joka "varmistaa elintärkeän taloudellisen yhteistyön ja turvallisuuden", lisäksi on myös Regulatory Cooperation Council Action Plan -aloite, jolla on vastaava tavoite kuin Beyond the Border -sopimuksella.

Combined Defence Plan luo kehykset sotilaalliselle yhteistyölle, ja siinä määritellään yhteistyön laatu sekä keinot sen toteuttamiseen. Tiedon jakamista on tarkoitus laajentaa Canada Commandin, USNORTHCOM:in ja NORAD:in välillä.

Viimeisimmät sotilaalliset sitoumukset ovat osa Tri Command Visionia, jolla pyritään yhdistämään NORAD, USNORTHCOM sekä Canada Command yhdeksi elimeksi.

Gabriel arvelee Yhdysvaltain tiivistävän yhteistyötään Kanadan kanssa, koska on selvää, että NATO-maat alkavat tulevaisuudessa leikata puolustusmenojaan, ja joku tarvitaan kantamaan taloudellista taakkaa.

Kanadan pääministeri Stephen Harper on johdonmukaisesti pyrkinyt luotsaamaan Kanadan ulkopolitiikkaa Yhdysvaltain antaman esimerkin mukaan, Gabriel toteaa, ja nyt näyttää siltä, että Kanada jakaa Yhdysvaltain näkemykset kaikessa.

Yhdysvaltain hallituksen – jolla lienee edessään sisäisiä levottomuuksia alati kurjistuvan talous- ja työllisyystilanteen vuoksi – halun lisätä kansalaisten kontrollia ymmärtää. Ovatko valtaa pitävät ryhmittymät useinkaan luopuneet vapaaehtoisesti vallastaan? Lisäturvallisuutta tuo samanmielinen, sopimuksilla sidottu rajanaapuri.

 

Valvonta on globaalia

Euroopan Unionilla on kehitteillä tai toiminnassa useita erilaisia valvontaprojekteja, kuten Indect, MARISS ja PASR.

Yksi tällainen EU:n rahoittama EU FP7 -tutkimusprojekti on ADABTS, lyhenne sanoista Automatic Detection of Abnormal Behaviour and Threats in Crowded Spaces eli suunnilleen "Epänormaalin käytöksen ja julkisilla paikoilla esiintyvien uhkien automaattinen havainnointi".

Ideana ADABTS:issa on kehittää valvontakameroihin ja muuhun tarvittavaan tekniseen laitteistoon perustuva edullinen, joka paikan valvontamekanismi, joka auttaa suojaamaan "EU-kansalaisia, heidän omaisuuttaan ja turvallisuuttaan terrorismilta, rikoksilta ja mellakoilta kehittämällä tekniikoita, jotka automaattisesti havaitsevat epänormaalin ja uhkaavan käytöksen samalla kun kunnioitetaan yksityisyyttä ja kansalaisvapauksia".

ADABTS analysoi automaattisesti jokaisen epäilyttävän eleen tai ilmeen, joka valvontalaitteistolle tallentuu, sekä kehittää mallinnoksia, joilla kyettäisiin ennustamaan uhat.

 

Päätoimittajan kommentti:

ADABTS-kameroiden valvoma kaupunkikuva on kylmäävä tulevaisuudenkuva EU-liittovaltion haltuun ottamassa Suomessa. Mieti tilannetta, että olet ostoksilla puolisosi kanssa ja aikataulukiireenne saa aikaan välillenne riidan. Vaimo nalkuttaa ja mies rähjää – ADABTS- kamera rekisteröi perheriidan ja lähettää hälytyksen poliisille.

Perheriita voi luokitella sinut mahdolliseksi terroristiksi, koska käytöksesi on normaalia jännityneempää julkisella paikalla. Muutoin normaali perheriita voi siis pahimmassa tapauksessa johtaa poliisilaitoksen putkaan, ja merkintä epänormaalista käytöksestä tallentuu tietokantaan. Johtaako neljä perheriitaa jo pakkohoitoon?

Miettikää tulevaisuutta, jossa ihmiset eivät enää uskalla osoittaa tunteitaan ADABTS-kameravalvonnan alla? Ja entä poikkeuksellisesti käyttäytyvät? Kehitysvammaiset, polttariporukat, näyttelijät... onko meidän tulevaisuudessa haettava erikoislupaa poliisilta käyttäytyä poikkeuksellisesti julkisella paikalla, jotta ADABTS-järjestelmä ei tee meistä kansallista uhkaa?

Joudummeko anomaan päiväksi rannekkeen, joka vapauttaa meidät nauramaan?

 

Lue myös:

"Seuraamamme 'Vapauden maa' on muuttunut vaivihkaa valvontavaltioksi, jossa kansalaisten vakoilusta on tullut arkipäivää. Arvostettu valtiotieteilijä Glenn Greenwald varoittaa absoluuttisen tärkeästä asiasta: valvontavaltiota ei kehitetty meitä varten vaan meitä vastaan. Elämme valvontakulttuurissa." 

14.7.2012, Verkkomedia.org

sekä mm:

 

Lähteet:

Global Research, Dana Gabriel: The End of Canada's Sovereignty as a Nation State? Towards a U.S.-Canada Economic and Security Perimeter

Regulatory Cooperation Council: Joint Action Plan for the Canada-United States Regulatory Cooperation Council

Beyond the Border: A Shared Vision for Perimeter Security and Economic Competitiveness

Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defence 

NATO’s, Pentagon’s New Strategic Battleground: The Arctic, Ilya Kramnik 

Deep Military Integration: Towards a North American Combined Military Force, Dana Gabriel 

Sintef: ADABTS (Automatic Detection of Abnormal Behaviour and Threats in Crowded Spaces)

 

 

Riikka Söyring @ 22.7.2012 11:16