ULKOMAAN UUTISET
Tänään on sunnuntai, 2. elokuuta 2015. Sivu on ladattu klo 15:16

Yhdysvallat: toisinajattelijat leireille ja 'uudelleenkoulutukseen'

Torstaina julki tulleessa Yhdysvaltain armeijan dokumentissa ohjeistetaan, miten psykologisen sodankäynnin ammattilaiset palauttavat "poliittisiin aktivisteihin” kunnioituksen Yhdysvaltain politiikkaa kohtaan, ja miten "uudelleen­koulutus" tapahtuisi perinteiseen tyyliin leirioloissa. Ne, jotka ovat vitsailleet kommunisti­maiden ja arabi­diktatuurien ihmisoikeus­tilanteesta ja poliittisista vapauksista, saanevat uutta ajateltavaa Yhdysvaltain kehityksestä.

Toimittaja: Olli Kingelin
5.5.2012 verkkomedia.org

Yhdysvallat: toisinajattelijat leireille ja "uudelleenkoulutukseen"

Nyt esiin tullut asiakirja FM 3-39.40 (PDF ) on loogista jatkoa aiemmille asiakirjoille, joista paljastuvat valtavat satsaukset keskitysleiriverkostoon, keskitysleirien kalustamiseen, varustamiseen, käyttöönottoon ja vartijoiden sekä muun henkilökunnan värväämiseen ja kouluttamiseen. Itse asiassa keskitysleiriprojekti on tullut ilmi jo kauan sitten, mutta virallisen totuuden mukaan leirit olivat pitkään katastrofivalmiusviraston (FEMA) ylläpitämiä "hätämajoitustiloja". Amerikkalainen turvallisuusbisnes on Mussolinin määritelmän mukaista fasismia ilmeisimmillään.

Asiakirjan nimi on Internment and Resettlement Operations (I/R, "Internointi- ja väestön­siirtotoiminta"), ja se on ollut sotaministeriön (DOD) sisäisessä jakelussa jo helmikuussa 2010.

Asiakirjassa annetaan ohjeet vankien keskitysleirikäsittelyyn sekä maailmanlaajuisesti että Yhdysvaltain sisäisesti. Kansainväliset organisaatiot kuten YK ja Punainen Risti ovat asiakirjan mukaan yhteistyökumppaneita siinä missä hätätilavirasto FEMA ja kotimaan turvallisuusvirasto DHS:kin.

Asiakirjasta käy selvästi ilmi, että toimintaohjeet koskevat "Yhdysvaltain aluetta" ja koskevat "sotaministeriön (DOD) tukea siviiliviranomaisille sekä erikseen nimettäville viranomaisille" tapauksissa, jotka liittyvät "ihmisten aiheuttamiin suuronnettomuuksiin, onnettomuuksiin, terrori-iskuihin sekä välikohtauksiin, jotka sattuvat Yhdysvaltain hallinnassa olevilla alueilla".

Ohjeistossa todetaan "operaatioita toimeenpantavan kotimaassa siviilien tuki­operaatioina" ja lisätään, että "väestönsiirrot edellyttävät poikkeusta posse comitatus -lakiin". Poikkeusluvan antaa presidentti omalla asetuksellaan. Asiakirjassa mainitaan erikseen, että pidätetyt tunnistetaan sosiaaliturvatunnuksella, mikä selvästi kertoo, että toimenpiteiden kohteena ovat (myös) Yhdysvaltain omat kansalaiset.

"Vihollistaistelijoista" ja muista pidätetyistä erillään mainitaan "internoidut siviilit", toisin sanoen kansalaiset, jotka pidätetään "turvallisuussyistä tai siksi, että pidätetty on tehnyt rikkomuksen pidättävää tahoa vastaan". Ohjeistossa selitetään myös, miten leireille tuodut dissidentit indoktrinoidaan myönteisiksi Yhdysvaltain viralliselle politiikalle.

Uudelleenkoulutus annettaisiin erityisten ”psykologisten operaatioiden upseerien” vastuulle, ja ko. upseerien tehtävänä olisi kehittää PSYOP-prosesseja, joilla vangit tai irtolaiset (DC, dislocated citizens) sopeutettaisiin alistumaan internointi- ja väestönsiirtoviranomaisten määräysvaltaan.

Leireillä suoritettavat ”psykologiset operaatiot” (PSYOP) luetellaan seuraavasti:

  • Mahdollista vastarintaa organisoivien ja häiriöitä aiheuttavien tyytymättömien ja kapinallisten ainesten, agitaattorien ja poliittisten johtohahmojen tunnistaminen.
  • Indoktrinointiohjelmien kehittäminen vihamielisen suhtautumisen vähentämiseen tai poistamiseen.
  • Poliittisten aktivistien tunnistaminen.
  • Kovaäänisten käytön järjestäminen esimerkiksi leirin hallinnollisten tiedotusten jakamiseksi.
  • Sotapoliisin avustaminen pidätettyjen ja irtolaisten käsittelyssä hätätilanteissa.
  • Psykologisen operaation suunnitteleminen ja toteuttaminen siten, että operaatiolla aikaansaadaan ymmärrys ja hyväksyntä Yhdysvaltain harjoittamalle politiikalle ja toiminnalle.

On huomattava, ettei ohjeistossa suinkaan rajoituta Irakin vankileireillä oleviin kapinallisiin vaan tehdään selväksi, että ohjeita sovelletaan myös Yhdysvaltain alueella hätätilavirasto FEMA:n ja kotimaan turvallisuusvirasto DHS:n tuella. Asiakirjan mukaan ”väestönsiirto­toiminnassa voidaan joutua majoittamaan suuria määriä siviilejä joko väliaikaisesti (alle puoleksi vuodeksi) tai miltei vakituisesti (yli puoleksi vuodeksi)”.

”Tunnistaminen” on ainakin osittain järjestelmällistä tietojen keräämistä biometrisesti – joten älkää ihmetelkö, jos joku rupeaa osoittelemaan teitä iirisskannerilla tai ottamaan sormenjälkiä tai sylkinäytteitä – tiedot vain kerätään vastaisuuden varalle, jollei muuta. Jos satutte jo olemaan hankalien henkilöiden rekisterissä, leirireissu saattaa venyä. Yhdysvaltain miehitysjoukot ovat jo pari vuotta keränneet afganistanilaisten biotunnistetietoja, ihan vain varmuuden vuoksi.

Historia osoittaa, että vankileirejä käyttävät vankien ”uudelleenkouluttamiseen” lähes yksinomaan sortohallitukset ja diktatuurit, esimerkiksi entinen Neuvostoliitto ja nykyinen Pohjois-Korea.

Infowars.com on ajan mittaan uutisoinut kattavasti asiakirjoja, joissa valmistellaan kansalaisten joukko­vangitsemisia Yhdysvalloissa, mutta tämä on ensimmäinen kerta, kun asiakirjassa mainitaan suoraan ”toisinajattelijoiden uudelleenkoulutus”.

Vuonna 2009 nähtiin työpaikkailmoituksia, joissa etsittiin ”internointi- ja väestönsiirto­asiantuntijoita” työskentelemään ”siviilien internointileireillä”.

Viime joulukuussa paljastui, että Halliburton-yhtiön tytäryhtiö KBR etsi alihankkijoita, jotka voisivat varustaa ”hätätilaleirejä”, ja leireille etsittiin myös henkilökuntaa.

Vuonna 2006 kotimaan turvallisuusvirasto teki urakkasopimuksen KBR:n kanssa pidätys­­keskusten rakentamisesta sillä perusteella, että ”Yhdysvaltoihin tulisi valtavasti maahanmuuttajia”. Toinen tekosyy olivat ”uudet ohjelmat”, joiden vuoksi ”tilapäismajoituksen tarve lisääntyisi huomattavasti”.

REX 84 (Readiness exercise/1984) oli myös laittomiin siirtolaisiin liittynyt katastrofi­harjoitus. Laittomien siirtolaisten tulvaa käytettiin tekosyynä myös urakkasopimuksen tekemiselle KBR:n kanssa.

Iran-Contra-skandaalin tutkimuksissa vuonna 1987 paljastui kuitenkin, että REX 84 oli salainen ”skenaario ja siihen liittyvä harjoitus”, joka oli lähtöisin liittohallinnosta, ja jonka tarkoituksena oli lakkauttaa perustuslaki, julistaa poikkeustila, määrätä sotilasviranomaiset vastaamaan sekä keskus- että paikallishallinnosta ja lopulta pidättää suuri määrä kansalaisia, jotka ”olivat uhka kansalliselle turvallisuudelle”.

Uudenvuoden aattona Barack Obama allekirjoitti NDAA-lain, jonka nojalla kansalaisia voidaan siepata ja pitää vangittuina määräämättömästi ilman oikeudenkäyntiä.

***


Kommentti

Terrorihallintoa ja puhdistuksia varten Yhdysvaltain johdolla näyttäisi olevan kaikki oleelliset palikat kasassa, joten poliitikkojen taustavoimat lienevät valmiita vanhaan tuttuun näytökseen – suuri hyökkäys itäänkin on jo selvästi alulla.

Ja koska politiikassa ei kuulemma ole sattumia, lienee oletettava, että taustavoimat ovat vaihtamassa jälleen kerran suuremmalle tuhovaihteelle?

Yhdysvaltalaisten huoli näyttää olevan, onko ohjeistosta luettavissa, että uudelleen­koulutusta ja leiritoimintaa suunnitteilla myös kotimaahan. Vastaus kysymykseen on selvä: kyllä. Yhtä selvää on, ettei ohjeistossa mitenkään näytetä rajattavan pois mitään muutakaan aluetta – selailemalla dokumenttia sieltä täältä saa vaikutelman, että amerikkalaisten järjestämä kansalaisten seulonta, luokittelu, rekisteröinti ja mahdollinen sulkeminen keskitysleirille ovat mitä luonnollisinta ja globaalia toimintaa, joka heidän nyt vain on hoidettava, joko omin avuin tai yhteistyössä isäntävaltion myötämielisten viranomaisten ja erilaisten organisaatioiden kanssa.

Missä on suurta sotaa, siellä on luultavasti myös eliittirotujen puolustajia ja velkarahapankkiireita. Tai toisin päin. Oletettavasti Bill Gates on säätiöineen ja Monsanto-osakkuuksineen varautunut jakamaan rokotteita ja gm-ruokaa vähäväkiselle kansanosalle – nykyaikaisia vastineita täisuihkuille? Viime maailmansodassa IBM toimitti saksalaisille keskitysleiriasukkien kortistointikoneet, pian ehkä näemme Microsoftin vastaavat bisnekset.

Ja missä luuraa EU:n komission vastaava koulutusohjelma?

***

Lähteet:

http://www.infowars.com/leaked-u-s-army-document-outlines-plan-for-re-education-camps-in-america/

http://www.infowars.com/yes-the-re-education-camp-manual-does-apply-domestically-to-u-s-citizens/

http://rt.com/usa/news/army-manual-camps-citizens-593/

 

Olli Kingelin @ 5.5.2012 23:34