KOTIMAAN UUTISET
Tänään on lauantai, 31. tammikuuta 2015. Sivu on ladattu klo 12:03

Suomen ryöstö ja vallankumous

Suomen ryöstäminen pääsi vauhtiin 1987, kun Suomen Pankki vapautti pääomien maastaviennin. ETA-sopimuksella varmistettiin, että anastelu voisi jatkua. Mitä nämä laittomuudet ovat aiheuttaneet? Maamme orjuutus on saanut nykyisin yhä räikeämpiä muotoja.

Toimittaja: Markku Juutinen
Sisältää myös blogin: "Vallankumouspäätelmiä"
9.9.2012, Verkkomedia.org

 

Suomen ryöstö ja vallankumous 

Suomen poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurillisiin olosuhteisiin vaikuttaa Suomen poliittisessa johdossa toimiva Uuden maailmanjärjestyksen mukainen lakeijoiden lauma. On koittanut muutoksen aika. Yhteiskunnallinen evoluutio ei synny pelkästään kirjoittelun ja teorioiden välityksellä. Niitä tulee täydentää toiminnalla. Ovatko klassiseen liberalismiin sovelletut sosialismi ja anarkismi pelastus Suomen tilanteeseen? Anarkismilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta hallitsematonta tai mielivaltaista toimintaa.

Virallinen Suomi on sitoutunut noudattamaan Uuden maailmanjärjestyksen mukaista ”vapaata markkinajärjestelmää” ja sen globaalia uusliberalistista kapitalismia.

Esimerkiksi kansainvälisen pankkitoiminnan ja rahoituslaitosten välityksellä uusi maailmanjärjestys ruokkii ja on kylvänyt kansakuntien köyhtymistä, sosiaalista apartheidia, rasismia, etnisiä konflikteja, huonontanut naisten ja lasten oikeuksia, aiheuttanut monissa maissa kansalaisuuksien välisiä yhteenottoja ja synnyttänyt ympäristötuhoja. Lähes koko maailma on saanut kärsiä Uuden maailmanjärjestyksen saavutuksista.

Kurjuuden globalisointia tehostavat vielä länsimaiset sotilas- ja turvallisuuskoneistot, jotka näyttävät vihreää valoa oligarkian talous- ja rahoituspiirien toiminalle. Voidaan sanoa, että Pentagon on Wall Streetin ”laillistettu” valtioterroristinen instrumentti; NATO sovittaa sotilasoperaationsa yhteen Maailmanpankin ja IMF:n toiminnan kanssa. NATO mahdollistaa puuttumisen haluttujen maiden politiikkaan esimerkiksi "lihatiskimenetelmillä" (Chossudovsky 2004).

On huomattava, että perimmäisin syy taloudellisen surkeuden eskaloitumiseen johtuu globalistieliitin kansainvälisestä pankkitoiminnasta, mikä sallii laajamittaisen lahjonnan ja kiristyksen. Kaikki valtiot ovat enemmän kuin korviaan myöten velkaa ylimystön pankeille. Tästä kurjuudesta ei ole Suomikaan jäänyt osattomaksi.

Pankkiirieliitin pankit omistavat USA:n keskuspankin (Federal Reserve), joka painaa dollarit sekä lainaa ne USA:n valtiolle. Tämä takaa suunnattomat tulot aristokratian pankeille. Tästä USA:n keskuspankin toiminnasta voidaan lukea muun muassa tri. K. Steinhauserin teoksesta "EU huomispäivän super-Neuvostoliitto" (1994).

Maamme poliittisen eliitin välityksellä Suomi on kytkeytynyt noudattamaan Suomea köyhdyttävää kansainvälisten rahoituslaitosten sanelemaa politiikkaa. Tämän politiikan tarkoituksena on ollut ja on edelleen ajaa esimerkiksi Euroopan valtioita konkurssiin EU:n liittovaltion ja maailmanvaluutan synnyttämiseksi.

 

Suomen ryöstön lähihistoriaa

Suomen ryöstäminen pääsi vauhtiin 1987, kun Suomen Pankki vapautti pääomien maastaviennin. ETA-sopimuksella varmistettiin, että anastelu voisi jatkua. Mitä nämä laittomuudet ovat aiheuttaneet? Vielä 80-luvun puolivälissä Suomea voitiin pitää varsin rikkaana maana, joka pystyi teollisuutensa vientituloilla maksamaan kaiken tarvittavan tuonnin.

Suomen elintaso ja sosiaaliturva soveltuivat tuolloin malliesimerkiksi. 

Vuoden 1987 jälkeen Suomen elintaso alkoi laskea huomattavasti. Tämä on ilmennyt esimerkiksi sosiaaliturvan heikkenemisenä (1) ja koulutusmäärärahojen vähentymisenä (2), tuotantolaitosten vanhentumisena ja kansantuotteen vähentymisenä (3, 4). Vuosien 1990-1993 välisenä aikana järjestetty lama romutti Suomen talouden, kulttuuriin, politiikkaan ja ilmapiiriin.

Sen kuluessa bruttokansantuote laski 13 % ja työttömyys nousi 3,5 %:sta 18,9 %:iin (5). 90-luvulla yritysten omarahoitus osuus romahti lähes puoleen entisestä. Kunnat, seurakunnat ja valtio joutuivat alituiseen myymään omaisuuttaan. Maatilojen tuottoarvo ei kattanut sitä velkamäärää, joka niille valtion tuella tyrkytettiin. Kaiken lisäksi se omaisuus, joka Suomessa vielä oli, alkoi siirtyä enenevässä määrin ulkomaiseen omistukseen.

Tulojen ja omaisuuksien vähentymisen lisäksi Suomelle syntyi hirvittävä ulkomainen velka. Jo tuolloin käytäntönä oli, että vähenevästä kansantuotteesta entistä suurempi osuus vietiin maasta pois saamatta siitä mitään korvausta. Lisäksi tuonti rahoitettiin melkein täysin ulkomaisilla lainoilla. Tämä merkitsi sitä, että ulkomaisella lainarahalla tuettu halpatuonti teki kotimaisen tuotannon kannattamattomaksi. Nimittäin verorahoilla tuetun viennin tuloihin kansalla ei ollut verotusoikeutta.

Joskus 1994 Suomi onnistui hankkimaan 400 miljardin markan velan, josta kansalaiset saivat riesakseen hirvittävät korkomenot (6). Eliitin pankkitoiminta on siis erittäin tuottavaa bisnestä, joka nitistää koronkiskonnallaan voimakkaankin valtion. Tuolloin saimme kiittää lähes tästä kaikesta vapaamuurari Iiro Viinasta. Tuolloin tavaroiden vienti oli tuontia suurempi. Pääomia ei kertynyt. Jokainen velkamarkka, dollari tai joku muu valuutta vietiin maasta pois.

Saatiinko tilalle mitään? Tuskinpa. 

Iiro Viinanen esitti tuolloin absurdeja väitteitä ja suoranaisia valheita inttäessään, että suomalaiset olisivat syöneet velaksi. Tosiasia on, että suomalaiset tuottivat ilmeisen selvästi kaiken kotimaisen ruuan ja maksoivat viennillä kaiken minkä söivät. Mikäli olimme tuottaneet kaiken, minkä olimme kuluttaneet, niin silloin kansantalouden kannalta mitään ei ole kulutettu velaksi.

Lisäksi vientiin tuotettiin enemmän hyödykkeitä, kuin kulutettiin ulkomaisia tuotteita. Siten 1990- ja 2000-lukujen ajan Suomen kauppatase oli positiivinen. Toisin sanoen, vienti oli tuontia suurempaa (7). Eikö myös kaikki minkä olimme kuluttaneet, ollut jo tuotettu edellisten sukupolvien aikana? Tästä olkoon esimerkkinä se, että edelliset sukupolvet ovat pystyneet rakentamaan ja ylläpitämään tiestössämme olevan lähes 20 miljardin euron kansallisomaisuuden (8). Tämä ei tietenkään suoranaisesti vientituotantoon liity.

 

Suomen nykyinen tilanne

Suomen poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurillisiin olosuhteisiin vaikuttaa Suomen poliittisessa johdossa toimiva Uuden maailmanjärjestyksen mukainen kätyrilauma. Liuta hännystelijöitä on eittämättä myös kainsainvälisen eliitin asiamiehinä Suomessa.

Tilanteen negatiivinen vaikutus ilmenee miltei jokaisella Suomen yhteiskunnan tasolla. Uusi maailmanjärjestys on tosiasia: Tästä uudesta maailmanjärjestyksestä kirjoittaa myös Chossudovsky teoksessaan Köyhyyden globalisointi (2004). Uuden maailmanjärjestyksen strategiaan liittyy terrorismin vastainen taistelu, Lähi-idän politiikka ja Israelin voimistuva asema, luonnonvarojen kontrollointi ja sekä ravinnon ja veden hallinnan keskittäminen omaan etupiirin kuuluville valtioille ja muutaman suuren yrityksen käsiin.

Suurstrategia yhdistyy USA:n uusliberalistisen ”vapauden ja moraalin” lähetystyöhön maailmassa. Suomen poliittisen eliitin täytyy olla todella moraalittomia, kun silmää räpäyttämättä kykenevät uhraamaan kansalaistensa hyvinvoinnin Israelin ja USA:n kolonialististen tavoitteiden alttarille.

 

Oligarkia on Uuden maailmanjärjestyksen moottorina

Tästä kertoo myös se, että sionistisen ylimystön vaikutus USA:n ulko- ja sisäpolitiikkaan on massiivista. Tähän liittyen esitettäköön, että rabbiinisen kerman politikointi Yhdysvalloissa tulee selvästi esille esimerkiksi Michael Lindin teoksessa Made in Texas. Tosin Lind ei käytä suoraan termiä sionistinen eliitti, vaan niiden asemasta voidaan ymmärtää käsitteitä uuskonservatiivit, anti-stalinistit, Israel-lobbaajat jne. (Lind 2003).

Suomea on siis muovattu kasvottoman globaalin kapitalististen tai uusliberalististen voimien asiamieheksi. Siinä aristokratiaa palvelee USA:n strateginen imperialismi Naton sotilaskoneistoon tukeutuen.

USA:n keskuspankki vaikuttaa kurjistavasti kansainvälisiin rahoituslaitoksiin ja Euroopan keskuspankkiin ja sitä kautta Euroopan valtionpankkeihin. Tämä tulee selvästi esille muun muassa Karl Steinhauserin teoksesta EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. 

Syitä Suomen taloudelliseen vääryyteen on useita, mutta esimerkkeinä mainittakoon joitakin: ”Amerikkalaisen” Federal Reserve systeemin kansanryöstölaitoksen kaltainen Euroopan keskuspankki antaa mahdollisuudet vapaamuurareille (luetaan, kuten sionistiselle eliitille) hallita rajoituksetta Euroopan valtionpankkeja (Steinhauser 1994) kuten myös Suomen keskuspankkia.

Täten Suomen taloudellinen tilanne kytkeytyy onnettomasti Euroopan keskuspankin hallinnanalaisuuteen. 

 

Kansallisomaisuuden kuppaus käynnissä

Suomen hallitus valtiovarainministeri mukaan lukien ovat tehneet Suomea ja Suomen kansalaisia köyhdyttäviä oikeudellisesti loukkaavia ratkaisuja: näitä ovat muun muassa: Suomi lainasi Kreikalle suoraan 1,0 miljardia euroa. Lisäksi Suomen osuus Kreikan takuista väliaikaisen kriisirahaston välityksellä on 1,4 mrd. euroa. Suomella on myös sitoumuksia Euroopan Keskuspankin (EKP) ja eurojärjestelmän kautta.

Asiantuntijoiden arvion mukaan Kreikka voi aiheuttaa Suomen valtiolle jopa miljarditappiot (9). Suomi liittyi Euroopan vakausmekanismiin (EVM), jonka seurauksena valtio joutui suorittamaan kerralla osakepääoma maksuna noin 1,438 mrd. euroa, välittömästi 1.7.2012 (10).

Espanja sai Suomelta lainasumman: Suomen ja Espanjan vakuutussopimuksen mukaan Suomen saamat vakuudet kattavat 40 prosenttia Suomen Espanjalle myöntämästä 1,925 miljardin euron lainasummasta. Vakuussumma on siten 770 miljoonaa euroa (11).

Valtiovarainministeriön tiedotteeseen viitaten ”Ohjelma ei lisää Suomen valtion velanottoa, koska lainan maksaa Euroopan rahoitusvakausväline ERVV”. Ei tarvitse kuvitellakaan, että tämä menisi niin helposti kuin Valtiovarainministeriö tiedottaa: Suomen on joka tapauksessa lainattava kyseinen summa pankeilta ja luovutettava se edelleen ERVV:lle (11).

Luvussa ”Suomen ryöstön lähihistoriaa” jo mainittiin Suomen jättimäisestä ulkomaanvelasta. Tämä eliitin pankeilta otettu laina on eräs tehokkaimmista Suomea ja sen kansalaisia köyhdyttävistä metodeista. Suomi on eräs pahiten velkaantuneita maita, kun vertailukohtana on kokonaistuotanto (12). Suomen velkaantuminen velkaannuttaa myös kansalaisia. Kun Suomen maksama korko nousee, kasvavat silloin myös ihmisten lainojen korot. Yhä suurempi osuus veroista menee velan korkojen maksuun. Tämä tarkoittaa, että kansalaisten hyvinvointia ei voida rakentaa.

Selvää tietysti on, että yrityksien siirtyminen ulkomaille kurjistaa ja on näivettänyt Suomen taloudellista tilannetta myös kansalaisten osalta. Näillä menetelmillä ei hyvinvointia rakenneta, vaan pelkästään lisätään pääoman omistajien ja globaalien jättifuusiodiktatuurien vaurautta.

 

Lähteet:

Chossudovsky, Michel (2004). Köyhyyden globalisointi. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Chomsky, Noam (2006). Tulevaisuuden valtio? Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.
Lind, Michael (2003). MADE IN TEXAS GEORGE W. BUSH AND THE SOUTHERN TAKEOVER OF AMERICAN POLITICS. A new America Book, Published by basic Books, A Member of Perseus Books Group
Steinhauser, Karl (1994). EU huomispäivän super-Neuvostoliitto. Huhmari: Kaprint Ky.

 

Virtuaalilähteet

 1. http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Suomen+sosiaaliturva+j%C3
 2. http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/opettajatkin
 3. http://www.tilastokeskus.fi/til/vtp/2009/vtp_2009_2010-03-01_tie_001_fi.html
 4. http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2010/03/01/suomen-bruttokansantuote-romahti/20103038/12
 5. http://www.tieteessatapahtuu.fi/696/jsappine.html
 6. http://www.stat.fi/tup/suoluk/suoluk_valtiontalous.html
 7. http://www.kauppalehti.fi/etusivu/suomen+kauppatase+ennatyksellisen
 8. http://www.tieyhdistys.fi/sitenews/view/-/nid/26/ngid/3/
 9. http://yle.fi/uutiset/asiantuntijat_kreikka_voi_aiheuttaa_suomelle_jopa
 10. http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+34/2012&base=erhe&palvelin=www.eduskunta.fi&f=WORD
 11. http://www.vm.fi/vm/fi/03_tiedotteet_ja_puheet/01_tiedotteet/20120720
 12. http://www.taloussanomat.fi/kansantalous/2009/05/15/suomi-maailman-velkaisimpien-maiden-joukossa/200912367/12

http://www.suomenpankki.fi/en/tilastot/maksutase/pages/


***

Liiteblogi

 

Vallankumouspäätelmiä

Blogikirjoitus: Markku Juutinen
9.9.2012, Verkkomedia.org 

 

Alla esitetään suosituksia, joiden toivotaan hyödyttävän Suomen virallista linjaa vastustavia organisaatioita, ryhmiä, liikkeitä ja yksityisiä ihmisiä. Ensinnäkin taloutta ajatellen esitettäköön muutamia ajatuksia pankkitoiminnasta ja sen muutoksista: 

Suomen on erottava eurosta ja mikäli suinkin mahdollista Euroopan Unionista. Meidän on otettava käyttöön oma valuutta - Suomen markka. Hoitaisimme itse rahataloutemme. Täten Suomi olisi riippumaton Euroopan keskuspankista. Itsenäiseen pankkijärjestelmään luonnollisesti kuuluisi, että Suomen keskuspankki painattaisi itsenäisesti maansa valuuttaa tarpeen mukaan. 

Pankkitoiminnan täydellinen muuttaminen humanistiseksi liiketoiminnaksi: Myös Suomen pankkilaitokset ovat osa eliitin ryöstöön ja riistoon perustuvasta kansainvälisistä rahoituslaitoksista.

On huomattava, että pankit eivät maksa lainoja rahalla, jotka ne saavat talletuksina. Mikäli ne tekisivät näin, niin silloin lisärahaa ei tarvitsisi luoda. Annettakoon tästä esimerkki:

Pankkiin tulee asiakas, joka lainaa 90 000 €. Hän ottaa mainitun summan ja tallettaa sen omalle pankkitililleen. Näin prosessi lähtee toistumaan, sillä talletuksesta tulee osa pankin varaintoa. Esimerkiksi 10 % otetaan erilleen kassavarantoihin ja 90 000:sta 90 prosenttia eli 81 000 € lainataan edelleen. Kyseinen 81 000 € on uutta rahaa. Sekin voidaan uudelle asiakkaalle. Jos kassavarantoihin jätetään 10 %, syntyy 72 900 € lisää saatavia pankin varaintoon ja samansuuruinen summa uutta rahaa. Tämä talletus- ja lainauskierre voi jatkua loputtomiin.

Humanistisessa pankkijärjestelmässä asiakkaan ottamia lainoja ei kirjattaisi pankin varantoon. Ne eivät olisi uutta rahaa, vaan lainaamista tulevaisuuden työstä. Toisin sanoen, rahan määritelmä supistuisi ja sen yhteys tuottavaan työhön parantuisi.

Lainasta ei perittäisi niin suurta korkoa kuin nykyisin. Kiinteistöjen omistaminen helpottuisi. Esimerkiksi pankit voisivat omistaa asuntoja, joita asiakkaat ostaisivat. Joka kuukausi, kun asiakas maksaisi ”vuokraa” asunnostaan, siirtyisi kiinteistön arvo kuukausittain maksetun ”vuokran” suuruisesti asiakkaalle.

 

Yhteiskuntarakenne ja yritystoiminta

Olen tullut siihen johtopäätökseen, että valtiorakenteen tulee soveltaa tietyissä määrin kommunistisia ja sosialistisia aineksia. Kuitenkin yhteiskuntamuodon tulisi rakentua niin, että valtiolla ei olisi liian korostettua auktoriteettiasemaa. Tässä suhteessa tulisi soveltaa klassisen liberalismin doktriinia, jona painottaa monimuotoisuuden ja vapaan luomisen tärkeyttä, ja on sen vuoksi vastakkainen teollisuuskapitalismille ja sen palkkaorjuudelle sekä sen siivittämälle hierarkkiselle autoritaarisuudelle.

Näistä valtionkäsityksistä voidaan saada hyvän kuvan esimerkiksi Noam Chomskyn teoksessa Tulevaisuuden valtio? 

Yrityksiä ei tulisi siirtää ulkomaille, sillä tällöin usein käy niin, että kapitalistisen diktatuurin luonteisten fuusioituneiden jättiyritysten hyödyt menevät ylikansallisille pääomien omistajille, eikä lähtömaahan. Lisäksi kolmansiin maihin siirretyt yritykset käyttävät lapsityövoimaa tuotannossaan.

Tällainen raaka globaali yritystoiminta ruokkii juuri sitä ylikansallista orjuutta, johon kytkeytyy globalistien ylimystön kansainvälinen rahoitustoiminta. Eri asia on demokraattisesti hallitut investoinnit ja teollisuuden rakentaminen sellaisiin maihin, joissa ei ole omaa varallisuutta - näiden maiden demokraattista päätöksentekoa ja viimekäden omistusoikeutta kunnioittaen.

Tästä yllä mainitusta orjuuden ikeestä voidaan vapautua itsenäisellä rahataloudella ja yritystuotannolla, jonka tuotanto valmistuu kotimaisella työvoimalla.

Ongelmana on vain se, että yritystoiminta on globalisoitunut ja siksi kilpailu on kovaa. Koska naapurivaltiot harjoittavat ulkomaista tuotantoa, joka alentaa hyödykkeiden hintaa. Siten valtio, joka valmistaisi kaiken tai lähes kaiken kotimaassaan, ajautuisi rajuun kilpailuun vientimarkkinoilla, sillä halpatuontia olisi tarjolla. Tällöin Suomen tulisi käyttää tehostetusti kotimaisia energian muotoja ja lisätä agraaritaloutta.

 

Suomella olisi mahdollisuus selvitä omavaraisena myös luonnonrikkauksiensa ansiosta

Yritystuotantoa ei tulisi antaa yksityisten, eikä valtion hallintaan. Tuotannon hyytymien hyöty eli ansainta täytyy tulla hyödyntuottajille eli työntekijöille ja lisäksi yhteiskunnan eri sektoreiden tarpeisiin. Tästä syystä tuotantolaitosten hallitukset ja omistus tulee kuulua henkilökunnalle.

Koska kansainvälisten verenimijöiden kustantaminen päättyisi, jäisi taloudellista hyöty kotimaiseen käyttöön. Kaikki tuotannon ”hedelmät” jaettaisiin tasan yhteiskunnan sekä kansalaisten kysyntään. Tuotantolaitosten ja eri organisaatioiden henkilökuntien, keskuudestaan valitsemilla komiteoilla tai hallituksilla, olisi suorayhteys maan hallitusta edustaviin elimiin. Tämä voisi estää kapitalistisen sanelujärjestelmän.

Harvainvaltaisen eliitin saastuttama valtamedia ja kyseisen ylimystön mädättävä läsnäolo koulutukseen, korkeakoulutukseen ja yleensä yhteiskunnan kullekin sektorille tulisi torjua.

En usko, että perustamalla uusia, toinen toistaan erilaisempia Suomen poliittisen eliitin vastaisia liikkeitä ja organisaatioita, voitaisiin saada tarvittavia tuloksia aikaan.  Siksipä kirjoituksia ja teorioita on pakko tästä lähtien vahvistaa toiminnalla, joka näkyy. Tällöin tietynlainen anarkia on tervetullutta. 

Tietysti vallankumouksen pitäisi toteuttaa, mikäli mahdollista verettömästi.

Yhteiskunnallisen evoluution voisi aloittaa valtion hermokeskuksista esimerkiksi pääkaupungin mediakeskuksesta, Eduskuntatalosta jne... Tämän kaltaisen kansannousun rappeutunutta esivaltaa vastaan voisi ulottaa alkamaan samanaikaisesti myös muissa EU-maissa ja miksei myös Amerikan Yhdysvalloissa.

Edellä mainittu vallankumouksen aalto ei synny vaatimattomilla muutaman tuhannen ihmisen mielenosoituksilla. Rajuun muutokseen tarvitaan miljoonien suomalaisten liikkeelle lähtö barrikadeille. Koska väkivaltaa kumminkin vältettäisiin, olisi tällöin mahdollista säästyä valtakoneiston murskaavalta hyökkäykseltä.

 

Ongelmana on ihmisten liikkeelle saanti

On huomattava, että valtaosa ihmisistä on tyytyväisiä, kun vain saavat tyydytettyä perustarpeensa, siksipä on välttämätöntä saada haltuunsa tiedotusvälineet. Ilman massamediakeskusten kaappausta ei ole mahdollista saada yhteiskunnallista evoluutiota jokaisen tietoisuuteen. Mikäli tämä ei onnistu täytyy tiedonlevitykseen saada todella suuria sponsoreita tai mesenaatteja.

Lisäksi pitäisi yrittää luoda osuuskunta, joka pyrkisivät olemaan mahdollisimman autonominen valtion hallinnosta. Myös tällaisen toiminnan aloittamiseen tarvittaisiin taloudellisia tukijoita.

Ruohonjuuritason työskentely: herättäkäämme yhteistyön halukkuus ja valppaus Uutta Maailmanjärjestystä kohtaan työpaikoilla, ammattiliitoissa, vapaa-aikoina jne. Tehkäämme yhteistyötä erilaisten järjestöjen kanssa sekä poliittisten puolueiden kanssa.

Ruohonjuuritason toimintaa voitaisiin organisoida siten, että laadittaisiin tätä tehtävää varten toimintaelimet Helsinkiin, Tampereelle, Turkuun ja Jyväskylään ja kenties myös Kuopioon. Tehtävänä olisi levittää tietoa uudesta maailmanjärjestyksestä suhteessa Suomen nykyiseen hallitukseen ja siitä kuinka UMJ:n orjuudesta voitaisiin vapautua.

Ruohonjuuritason toimintaa pyrittäisiin sittemmin linkittämään kansainväliselle tasolle.

Ulkopolitiikan suhteen Suomen täytyisi huolehtia, että olisimme puolueettomia. Kuten sanottu, sanoutuisimme irti rikollisesta Israelin & USA:n eturintamasta ja muodostaisimme ystävälliset suhteen Venäjään sekä SCO liiton maihin. 

 

Toimitus @ 9.9.2012 16:52