KOTIMAAN UUTISET
Tänään on perjantai, 18. huhtikuuta 2014. Sivu on ladattu klo 8:32

Herra ympäristöministeri, mitä päällemme oikein sumutetaan?

Markku Juutinen teki kantelun valtioneuvoston oikeuskanslerille koska ei ole pyynnöistään huolimatta saanut selvitystä Suomessa ja EU:ssa tapahtuvasta ilmastonmuokkauksesta. Aihe on kuuma ja kiistelty - mitä päällemme oikein sumutetaan, ja missä mittakaavassa?

Toimittaja: Markku Juutinen (kantelun tekijä)
23.8.2012, Verkkomedia.org
kalevim9@gmail.com

 

KANTELU VALTIONEUVOSTON OIKEUSKANSLERILLE

Kantelijan nimi: Markku Kalevi Juutinen
Osoite ja puhelin: (päivisin) 
Sähköposti: kalevim9@gmail.com

Minkä viranomaisen, virkamiehen tai henkilön menettelystä on kysymys:

Ympäristöministeriö ja tähän liittyen ympäristöministeri Ville Niinistö.

Mitä toimenpidettä, menettelyä tai päätöstä pidätte lain tai velvollisuuksien vastaisena:

Ympäristöministeriö ei ole kiinnittänyt mitään huomiota, eikä suorittanut mitään toimenpiteitä Suomen ilmatilassa mahdollisesti tapahtuneiden ilmastonmuokkausten, kuten esimerkiksi kemikaalilentojen tutkimiseksi ja julkaisemiseksi. Suomen ympäristöministeriö olisi myös velvollinen tiedottamaan muissa EU-maissa tapahtuvista kemikaalilennoista siksi, että kemikaalit leviävät atmosfäärissä ja myös sen tähden, että Suomi kuuluu Euroopan unioniin. Kyseisiin edellä mainittuihin kemikaalilentoihin Suomen ympäristöministeri ja ympäristöministeriö ei ole laisinkaan reagoinut.

Selostakaa lyhyesti, milloin ja mitä tapahtui:

Kuten yllä esitettiin, ympäristöministeriö ei ole selvittänyt mainittuihin kemikaalilentoihin sisältyvää ongelmaa. Lisäksi allekirjoittanut on ottanut yhteyttä kaksi kertaa ympäristöministeriöön, liittyen mahdollisiin kemikaalilentoihin ja niiden haittavaikutuksiin (Liite 1.). Ensimmäiseen kyselyyni vastattiin, mutta mitään toimenpiteitä mainitun ympäristödilemman selvittämiseksi ei ole syntynyt. Toiseen kysymykseeni ei ole edes vastattu.

Millä tavoin menettely oli mielestänne virheellinen:

Kemikaalilennot ovat saaneet myös kansainvälistä huomiota osakseen. Niistä on hyvin paljon erilaista todistusaineistoa (Liite 2.). Ympäristöministeriö on menetellyt virheellisesti laiminlyödessään kemikaalilentojen tutkimisen ja selvittämisen. Kemikaalilennot tapahtuessaan aiheuttavat kollektiivisen terveysriskin.

Niissä olevat kemikaalit, joita ovat esimerkiksi alumiini, barium ja strontium, tuhoavat terveyden. Lisäksi kysymys on eettismoraalinen. On täysin moraalitonta salata ihmisiltä yhteiseen ilmatilaan levitetyistä aineista ja niiden erilaisista vaikutuksista. On myös epäoikeudenmukaista olla reagoimatta ja tutkimatta perusteellisella tavalla sitä mahdollisuutta, että tapahtuuko kemikaalilentoja vai ei? Tämä välinpitämättömyys ja luonnollisesti mahdolliset kemikaalilennot, loukkaavat kansalaisten oikeusturvaa. Juuri edellä mainitut kohdat viittaavat ympäristöministeriön virheelliseen menettelyyn. 

Mitä toivotte oikeuskanslerin tekevän:

Tulee selvittää, onko ympäristöministeriö noudattanut sitä velvoittavaa oikeutta ja lakia kyseiseen, yllä mainittuun kantelun osoittamaan asiaan? Oikeuskanslerin täytyy kiinnittää huomiota myös siihen, onko Suomen kansalaisten perusoikeuksia ja ihmisoikeuksia loukattu, jos ja kun on sallittu kemikaalilentoja ja kun niitä ei ole tutkittu laisinkaan?

Huomautettakoon, että Suomessa laki kieltää yksiselitteisesti tämän kaltaiset lennot.

On olemassa Yleissopimus bakteriologisten (biologisten) ja toksiiniaseiden kehittämisen, tuottamisen ja varastoimisen kieltämiseksi ja niiden hävittämiseksi (1975), Kemiallisten aseiden kehittämisen, tuotannon, varastoinnin ja käytön kieltämistä sekä niiden hävittämistä koskeva Yleissopimus (1997) sekä Lentoliikennesopimus 41/2008. 

 

Paikka ja aika: Rönninge, Ruotsi. 20.8.2012                                      
Allekirjoitus: Markku Juutinen

 

Dokumenttielokuva aiheesta: 

 

***

 

Liite 1.

Markku Juutinen, 13.11.2011 -> anniina.lindqv. 

Tervehdys!

Todistetusti Euroopan Unionin alueella on tapahtunut kemikaalilentoja eli ilmaston muokkausta, johon oheinen tiedosto viittaa. Täten myös kyseinen aihe liikuttaa Suomea. Ilmastonmuokkaus polkee toteutuessaan kansalaisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä mitätöi yksilölle kuuluvan oikeusturvan. Ennen muuta kemikaalilennot tuhoavat luontoa. Myös Suomen vihreiden velvollisuus on reagoida ja tehdä toimenpiteitä mainitun asian eteen.

---

Anniina Lindqvist anniina.lindqvist@gmail.com 14.11.2011 -> minä 

Hei!

Kiitos viestistäsi. Välitin sen Ville Niinistön avustajalle Ville-Veikko Mastomäelle pyyntönä välittää ministerille ja puolueemme puheenjohtajalle. Mastomäki on myös itse erittäin aktiivinen keskustelija ilmastonmuutoskysymyksissä, joten hän varmasti tietää asiasta myös henkilökohtaisesti.

Kiitos, että kiinnitit huomiomme kyseiseen asiaan.

Ystävällisin terveisin,

Anniina Lindqvist

---

13. marraskuuta 2011 14.11 Markku Juutinenkirjoitti:

Markku Juutinen 17. elokuuta -> anniina.lindqv. 

Tervehdys!

En ole vieläkään saanut ympäristöministeriöltä vastausta ja kannanottoa Suomessa ja yleensä EU:n alueella tapahtuviin ilmastonmuokkauksiin. Kemikaalilentoihin ei ole kysytty ihmisten mielipidettä, eikä operaatioista ole uutisoitu. Eikö tämä ole ympäristöministeriön mielestä epäoikeudenmukaista ja jopa laitonta?

 

Yst. terv. Markku Juutinen

 

***

 

 

Liite 2.

 

ONKO ILMASTONMUOKKAUS UHKATEKIJÄ? 

 

AIHEEN YLEINEN ESITTELY

Suomen kuten myös Euroopan Unionin luonnonsuojelulainsäädäntö pyrkii ainakin teoriassa ehkäisemään luonnon ja ilmaston saastumista ja tuhoutumista. Myös sopimuksilla, kuten kansainvälinen Kioton sopimus vuonna 1997, näytti olevan tavoitteena ilmastonmuutoksen torjuminen.(1)

Ympäristön ja luonnon suojelemiseksi tarvitaan luonnollisesti myös tekoja eikä vain puhetta. EU:n lainsäädännön tiivistelmässä turvallisesti luvataan estää ja rajoittaa haitallisten aineiden ja ihmisten toiminnan aiheuttamaa elintarvikkeiden saastumista. Ympäristöä pilaavia aineita ovat esimerkiksi elintarvikkeissa olevat vieraat aineet, torjunta-aineet, lannoitteet, elohopea, dioksiinit jne. Ilmastoa saastuttavia aineita ovat muun muassa kloorifluorihiilivedyt, raskasmetallit, bensiinihöyryt jne. (Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä 2011).

Miltei hysteerisellä innolla tuodaan esille sitä, että Telluksen ekosysteemi ei kestä sen lisäkuormitusta, joita ovat muutamia mainitakseni teollisuuden päästöt, autoilu ja väestön lisääntyminen. Tämä huolehtiminen ja yllä esitetyt hallinnolliset toimet luonnon ja ilmaston suojelemiseksi näyttävät kuitenkin olevan kaksinaismoralistisia, mikäli on totta se, että Suomen hallitus, EU:n muut valtiot ja USA ovat suorittaneet ilmastonmuokkausta aiheuttavia kemikaaliruiskutuslentoja.

Kyseiset toimenpiteet nimittäin tuhoavat luonnonmukaisia kasvilajeja ja sellainen puuhastelu ei missään tapauksessa ole ympäristöystävällistä toimintaa (Suomen hallitus tekee salassa ilmastonmuokkausta 2011).

Ilmastonmuokkauksen ulkopuolisista merkeistä sanottakoon seuraavaa: Ne voidaan suorittaa samanaikaisesti käyttäen useita lentokoneita. Nämä koneet jättävät jälkeensä taivaalla lentäessään pitkät vanat, jotka leviävät aikanaan laajoiksi pilvilautoiksi. Kyseiset ”lautat” säilyvät taivaalla tuntikausia. Muodostunut pilvimassa voi estää auringonläpäisyn ja niinpä maanpinnalla ilmastotila pysyy viileänä. "Ruiskutuksien" jälkeen, mikäli lisää ”kemikaalilentoja” ei tapahdu, ilmaston lämpötila voi lämmetä nopeasti. 

 

TEESI

On syytä huomauttaa, että artikkelin kirjoittaja haluaa esittää kirjoitusta koskevan aiheen käsittelyn mahdollisimman objektiivisesti. Käsiteltävä asia on kuitenkin hyvin vakava, sillä toteutuessaan ennen muuta laajamittaisina operaatioina, ilmastonmuokkauslennot vaarantavat kansalaisten turvallisuuden, terveyden ja kansalaiselle kuuluvan oikeusturvan.

Tästä ilmiöstä on havaintoja ympärimaailmaa, mutta ihme kyllä, ilmastonmuokkauslennot sanotaan noudattavan Nato maiden alueita.

Ovatko mahdolliset syyt siis poliittiset? Kyseinen asia koskettaa myös Suomea, joten ympäristöministeriön, Suomen hallituksen, ja Suomen vihreän puolueen tulisi ottaa kantaa ”ilmastonmuokkauslentoihin” ja sen selvittämiseen sekä paljastamiseen totuuden mukaisesti.

 

 

PERUSTELUT

Ilmastonmuokkauksen tarkoituksena on esitetty muun muassa, että saataisiin ”piiloon” ydinvoimaloista karkaava säteilyionisaatio. Ehkä tärkeimpänä motiivina ilmastonmuokkauksille on esitetty kasvihuoneilmiön ehkäisyä. Kasvihuoneilmiötä ei tule sekoittaa otsonikatoon, jolla tarkoitetaan stratosfäärissä eli Maan ilmakehän yläosassa sijaitsevan otsonikerroksen ohenemista.

Otsoni on kolmesta happiatomista muodostunut molekyyliä, joka absorboi eli imee itseensä tehokkaasti Auringon lähettämää ultravioletti- eli UV-säteilyä. Otsonikerroksen heikkeneminen kasvattaa maan pinnalle saapuvan UV-B-säteilyn määrää, mikä voi olla tuhoisaa alhaisempaan säteilymäärään sopeutuneille eliöille. 

Ottamatta kantaa ilmastonmuokkauksen todellisuuteen voidaan kuitenkin sanoa, että seuraavat tekijät puhuvat ilmastonmuokkauslentojen aitouden puolesta: MTV3:n uutiset kertovat, että enemmän kuin 30 prosenttia kaikista Euroopan mehiläislajeista luokiteltiin vuonna 2008 uhanalaisiksi. Vajaan vuosikymmenen aikana tuotanto on puolittunut massiivisten mehiläiskuolemien vuoksi. Esimerkiksi ranskalaisten mehiläisviljelijöiden farmeilla mehiläisiä on kuollut valtavia määriä. (2)

Vuoden vaihteessa uutisoitiin myös sangen mittavista lintukuolemista, joita oli tapahtunut saman viikon sisällä, niin Ruotsissa kuin Amerikan Yhdysvalloissa. (3)

Suomessa ja muualla maailmassa on tapahtunut myös järkyttävän laajoja kalakuolemia, joita ei voi välttämättä selittää happikadolla. (4) Lintukuolemia on yritetty selittää esimerkiksi ilotulitusrakettien aiheuttamiksi tapauksiksi, mutta se on hyvin ontuva selitys, jo siitäkin syystä, että lintuja kuoli suuria määriä ja kuolemat tapahtuivat miltei samanaikaisesti eripuolilla maailmaa.

Ilmastonmuokkauslennoista on myös dokumenttielokuvia: tästä esimerkkinä esiteltäköön elokuva, ”Mitä pirua päällemme sumutetaan”, jonka ovat tuottaneet G. Edward, Griffin Michael, J. Murphy ja Paul Wittenberger. Elokuvassa uutiskanavat FOX 31 ja NEWS 10 myös uutisoivat ilmastotieteilijöiden kokousta, joka pidettiin San Diegossa. Kokouksessa pohdittiin mahdollisuuksia hillitä oletettua ilmaston lämpenemistä, kun ilmaan sumutetaan jotain kemikaalia. Kysymyksessä oli juuri mainitut, mahdollisen ilmastonmuokkauslentojen aiheuttamat mahdollisuudet ja uhat.

Kokouksessa eräs ilmastotieteilijä, David Keith, totesi toimittajien tivaamisen jälkeen, että mainitut ruiskutuslennot, joita ei ole vielä sen tarkempaa tutkittu, voivat aiheuttaa kauheitakin asioita. Ilmastomuokkauslennoissa käytetään aineina alumiinia, strontiumia ja bariumia. Alumiinin sanotaan soveltuvan käyttöön sen takia, että sen heijastumisen pinta-ala on rikkiin verrattuna nelinkertainen. 

Dokumentissa esiintyi myös Los Angelesista kotoisin oleva, kirjailija ja toimittaja G. Edward Griffin, joka oli vuosikausia kestäneiden tutkimuksiensa tuloksena päätynyt siihen käsitykseen, että ilmastonmuokkauslentoja on tapahtunut kokoajan myös Amerikan Yhdysvalloissa.

Francis Mangels (USDA BIOLOGIST) esitteli tutkimus projektia, jolla pyrittiin paljastamaan ilmastonmuokkauksen aiheuttamia muutoksia sadeveteen Shasta-vuoren huipulta, joka on kaukana kaupunkialueista ja teollisuuden vaikutuksesta. Tutkimuksen tulokset olivat ällistyttäviä: alumiini pitoisuudet olivat 61100 µg/l, barium 83 µg/l ja strontium pitoisuus 383 µg/l. [Huomautus (µ1)]. Tuollaiset alumiini pitoisuudet ovat myrkyllisiä, kun ajatellaan, että alumiinin lähtö arvot tulisi olla noin 7 µg/l. Samoin Californiassa eräs opiskelija oli testannut sadevettä ja testien tulokset olivat seuraavat: AL 37500 µg/l, Sr 3090 µg/l ja Ba 345 µg/l. Tilanne oli siis tässä tapauksessa vielä vaarallisempi. Mainittakoon, että testien otanti paikkojen läheisyydessä oli tehty ilmastonmuokkauslentojen havainnointia. Myös pH-arvot olivat muuttuneet. Esimerkiksi muutosta oli tapahtunut Californian tietyillä alueilla, pH-arvosta 4.6 pH-arvoon 6,8. Vaihtelua on siis tapahtunut happamasta lähelle neutraalia pH-arvoa, joka ei ole pieneliöitä ja kasvillisuuden kasvua ajatellen parrasmahdollinen arvo. Nämä tulokset ”kemikaalivanojen” aiheuttamana oli sittemmin oikeaksi todennut ja varmistanut kemian tohtori Leonard Thymel.

1)µg tarkoittaa mikro grammaa (kerroin 10-6) litraa kohden.

 

 

JOHTOPÄÄTÖS

Mihinkä näiden ”kemikaalilentojen” sanotaan johtavan? Kuten yllä esitettiin, ilmastonmuokkauksen todetaan ”ilmastotieteilijöiden” mukaan johtavan parhaimmassa tapauksessa kasvihuoneilmiön heikkenemiseen sekä lisäksi ympäristö katastrofien ehkäisyyn ja sään viilentymisen myötä Grönlannin jääpeitteen sulamattomuuteen. He puolustelevat siis kantaansa yleisellä edulla ja ekosysteemin säästymisellä.

Mutta eikö tilanne ole juuri päinvastainen, jos ilmastoon lasketaan lisäannoksia esimerkiksi alumiinia, joka hienojakoisena oksidoituu, tukkien verisuonet ja pysäyttäen elintoiminnot. Lisäksi luonnonkasvien kasvaminen ja lisääntyminen tulisi tyrehtymään, antaen sijaa geenimanipuloiduille lajeille, sillä on mahdollista, että geenimanipuloidut kasvilajikkeet ovat resistenssejä eli vastustuskykyisiä ilmastonmuokkauksen myrkyille, mutta voivat olla arvaamattoman vaarallisia ihmisille.

Ilmastonmuokkaus polkee toteutuessaan kansalaisten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä mitätöi yksilölle kuuluvan oikeusturvan. Voisi sanoa, että kysymys on eettis-moraalinen.

On myös huomattava, että kaikki vaihtelut ilmastonmuutoksessa ei ole välttämättä ihmisen aiheuttamia. Ilmaston lämpötilan vaihtelut ovat luonnollisia tapahtumia.

Maapallolla on useasti ollut lämpimämpiä ajanjaksoja, jolloin hiilidioksidin määrä on ollut merkittävästi paljon alempi kuin nyt. Lämpötilan muutokset eri aikakausien aikana ovat osa ilmastollista kokonaisuutta. Esimerkiksi keskiajan alkupuolella yli 400 vuoden ajanjaksolla oli keskilämpötila merkittävästi korkeampi kuin nykyisin (Ilmastonfoorumi, 2009, Helsinki, Roy Spencer). Lisäksi mainittakoon, että jo vedessä olevat jäävuoret eivät lisää veden pinnannousua, sillä ne ovat jo syrjäyttäneet tilavuutensa verran nestettä ja jääkimpaleet ovat huokoiset.

 

VETOOMUS

Koska nämä vakavat ilmastonmuokkauksen epäilyt koskettavat myös Suomen hallitusta, on paikallaan, kuten aiemmin todettiin, että Suomen ympäristöministeriö, Suomen hallitus, ja Suomen vihreän puolue ottaisivat selventävän kannanoton ”ilmastonmuokkauslentoihin” ja julkistaisivat kyseisen asian totuuden mukaisesti.

Tässä asiassa Suomen vihreiden tulisi ottaa mallia Kyproksen Vihreistä, jotka haluavat tutkituttaa kemikaalivanat alueillaan.

Myös riippumattoman komission perustaminen kyseisen ”ilmasto-ongelman” tutkimiseksi olisi paikallaan. Selvää tietysti on, että toteutuessaan kemikaalilennot loukkaavat ihmisten oikeusturvaa ja ihmisarvoa, ennen muuta siksi, että niihin liittyvä puuhastelu on salaista. Tällaista toimintaa ei tule sallia.

 

Muuta huomioitavaa

Patentteja ja erilaisia välineistöjä, jotka mahdollistavat tiettyjen aineseosten ruiskuttamisen lentokoneista käsin ilmakehään sekä ruiskutettavista aineseoksista löytyy pelkästään Yhdysvaltain Patentti- ja rekisterivirasto USPTO:n arkistoista noin sata kappaletta. Useiden eri virastojen toiminnan alaisuudessa suoritetaan monenkirjavia ilmakehän ruiskutusohjelmia. Tällaisia ohjelmia ovat USA:ssa esimerkiksi Care Program, TAP Program ja GAW Aerosol Program.5

Suomessa ilmastonmuokkauksen tutkimuksesta ja kokeista huolehtii Ilmatieteen laitos. Suomen Ilmatieteen laitos muun muassa koordinoi COOL-projektia, jonka tarkoituksena on tutkia ilmaston viilentämistä aerosoliteknologioilla.

Hankkeen pyrkimyksenä on verrata kolmea “nopeaa” ratkaisua ilmaston viilentämiseksi. Ensimmäinen näistä on mustan hiilen (noen) päästöjen vähentäminen, toinen sulfaattiaerosolien injektoiminen stratosfääriin ja kolmas valtamerellisten pilvien “valkaiseminen” tuottamalla merivedestä pilvien ydinhiukkasia (Ilmatieteen laitos 1/2011, 16 s.).

Suomen ilmatilasta on tehty valtavasti havaintoja kemikaalilennoista, jotka poikkeavat täysin tavallisten lentokoneiden jättämistä vanoista.

 

Lähteet

1.http://www.forest.fi/smyforest/forest.nsf/0/0F7BAE5721BA1B2DC22572A0004B3687?Opendocument

2.http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2008/01/605401/mehilaisten-massakuolemat-uhkaavat-tuhota-hunajakaupan

3.http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/01/1251229/lintukuolema-askarruttaa-nyt-myos-ruotsissa 

http://www.mtv3.fi/uutiset/ulkomaat.shtml/2011/01/1251411/lintukuolemat-pyorivat-salaliittoteorioissa---maailmanlopun-enne

4. YLE / Devy Nagalingam ja

http://www.hs.fi/haku/?kaikkiSanat=Kalakuolemat

5. The list of patents for stratospheric aerial spraying programs

http://www.seektress.com/patlist.htm ; http://www.sovereignindependent.com/?p=9344

 

- Dokumenttielokuva: ”Mitä pirua päällemme sumutetaan”.

- Ilmastonfoorumi, 2009, Helsinki, Roy Spencer.

- Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä 2011.

- Suomen hallitus tekee salassa ilmastonmuokkausta 2011

Suomen Ilmatieteen laitos 1/2011, 16 s

 

Keskustelu kemikaalilennoista suomeksi Facebookissa:

 

Muita aiheeseen liittyviä tiedostoja:

CBD: Convention on Biological Diversity

ETC Group: UN Science Body calls halt on climate-hacking experiences

The list of patents for stratospheric aerial spraying programs

The Telegraph: Climate Change rhetoric spirals out of control

The Telegraph: Beijing: Rain will not fall on our Parade

U.S Committee on Environment & Public Works

The Register: Japan´s boffins; Global warming isn´t man-made

The Global Research: Chemtrails; The Consequences of Toxic Metals and Chemical Aerosols on Human Health, Part I by Dr. Ilya Sandra Perlingieri  

Huffington Post: Climate Science Round-Up: Ocean Fertilization (or Climate Liposuction)

KSLA News

COTO Report: Full Spectrum Defiance

UNEP

The Royal Society: Geoengineering – taking control of our planet’s climate

The Royal Society: Geoengineering the climate

The Royal Society: About the Science Policy Center

The GovTrack: Text of S. 601 [111th]: Weather Mitigation Research and Development Policy Authorization Act of 2009  

Government Offices for Science: Flood and coastal defence-references

Government Offices for Science:Powering our Lives: Sustainable Energy. Management and the Built Environment; The Final Report

The Times of India: IPCC assesment-report

The Times: UK population must fall…

The Daily Mail: Flying bacteria to blame for bad weather

Physorg: Trapped! Scientists immobilze bacteria…

2012 – Earth Change: Early Chemtrails

The Carnicom Institute: Aerosol Toxins; an update http://www.carnicom.com/meeting.htm

Aurora GeoReport

Edmonton Journal

The Times

video

 

Toimitus @ 23.8.2012 10:52