KOTIMAAN UUTISET
Tänään on tiistai, 28. heinäkuuta 2015. Sivu on ladattu klo 16:17

Suomen kustannukset Afganistan-operaatioista nousevat jyrkästi

Noin 200 suomalaista sotilasta osallistuu NATO:n Afganistan-operaatioihin. Suomen maksuosuus Afganistanin sodan kustannuksista on noussut huomattavasti vuoden aikana. Nyt ilmoitettu kehitysavun tuplaaminen on vain osa suurenevasta summasta. Olisiko aika vetäytyä Afganistanista? 

Toimittaja: Janus Putkonen
Liitekolumni: Olli Immonen

8.7.2012, Verkkomedia.org

 

Suomen kustannukset Afganistan-operaatioista nousevat jyrkästi

Kehitysministeri Heidi Hautala (vihr) ilmoitti sunnuntaina Suomen kaksinkertaistavan rahallisen kehitystukensa Afganistanille 30 miljoonaan euroon. Tukirahaa maksetaan entistä enemmän ainakin vuoteen 2017 saakka. Lupaus annettiin sunnuntaina Tokiossa järjestetyssä Afganistan-kokouksessa.

Toukokuussa Suomi ilmoitti jatkavansa sitoumusta pysyä Afganistanissa myös vuoden 2014 jälkeen, joka oli aiemmin sovittu takarajaksi sotaoperaatioille. Operaation nimi muutetaan tuolloin "Seuraajamissioksi". Suomi myös hyväksyi lisämaksun ISAF-NATO-operaation sotakassaan 6 miljoonan osuudella kun Yhdysvallat pyysi keväällä lisärahaa.

Päinvastaisena esimerkkinä huomioitakoon, että Venäjä torjui esitetyn rahanpyynnön ja ilmoitti, ettei se aio osallistua NATO-operaatioiden rahoittamiseen Afganistanissa. Venäjä on ilmaissut useaan otteeseen huolensa siitä, että NATO näyttää jäävän pysyvästi Afganistaniin.

Afganistanin sotilasoperaatiot maksavat kymmeniä miljoonia euroja suomalaisille veronmaksajille vuosittain kun muiden tukien päälle lasketaan ISAF- ja EUPOL -operaatioihin osallistumisen kustannukset, jotka olivat vuonna 2010 Suomelle noin 40 miljoonaa euroa.

Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että samaan aikaan Suomen hallituksen ryhtyessä "eurokriisin" varjolla valtiontalouden tuntuviin leikkauksiin, Puolustusvoimien ja Poliisin toimintojen "uudistuksiin", kansallisomaisuuksien yksityistämisiin etc. - Afganistanin aiheuttama kokonaiskustannusten yhteissumma on huomattava: Ainakin 76 miljoonaa euroa vuodessa!

Tämän summan lisäksi on myös laskettava Suomen tekemät vuosittaiset sotavälineiden materiaalihankinnat, jotka ovat korvamerkitty suoraan kansainvälisten NATO-operaatioissa palvelevien sotilaiden käyttöön. Tämän laskentatavan seurauksena kokonaissumma nouseekin varmasti jo sadan miljoonan euron tuntumaan tai reippaasti sen ylitse.

 

Miksi olemme Afganistanissa? Onko Afganistan maailman suurin huumeoperaatio? Todisteet länsimaiden harjoittamasta huumeviljelystä ja järjestäytyneestä salakuljetuksesta on monin tavoin tuotu ilmi. Mm. Iran ja Venäjä ovat arvostelleet suorin sanoin NATO:n toimia Afganistanin huumetuotannossa, joka on kasvanut miehityksen aikana 40-kertaiseksi.


***
 

Kolumni: "Aika vetäytyä Afganistanista"

Kirjoittanut: Olli Immonen, kansanedustaja (ps)
Lähde: http://olliimmonen.net/135.html (29.11.2011)

Vuonna 2010 eduskunta hyväksyi valtioneuvoston selonteon, jonka mukaan Suomen osallistumisesta ISAF-operaatioon Afganistanissa tarkastellaan uudelleen vuoden 2011 lopulla. Suomen ulkopoliittinen johto on luvannut Suomen olevan Afganistanissa vuoden 2014 loppuun saakka sekä kertonut Suomen jatkavan operaatiota niin pitkään kuin lähimmät yhteistyökumppaninsakin.

Suomen osallistumista Afganistanin operaatioon tulee kuitenkin tarkastella myös kriittisesti. On arvioitava, mitä haittoja tai hyötyjä operaatiosta on Suomelle.

Suomi on osallistunut Afganistanin kriisinhallintaoperaatioihin vuodesta 2002 lähtien. Parin ensimmäisen vuoden aikana ISAF-operaatioon osallistui noin 50 sotilasta. Vuosina 2004-2007 sotilaiden määrä kasvoi 80:een, ja toiminta-alue laajeni Kabulista Pohjois-Afganistaniin. Vuoden 2007 lopussa maassa oli 91 suomalaissotilasta ja neljä siviiliasiantuntijaa. Vuonna 2009 noin sata sotilasta osallistui Mazar-i-Sharifissa Afganistanin presidentinvaalien turvallisuusjärjestelyihin.

Vuosina 2010-2011 suomalaisjoukkojen määrä on noussut jo kahteensataan.

Suomen osallistumista Afganistanin operaatioon on perusteltu muun muassa sillä, että Suomen on kannettava vastuuta rauhasta. Toiminnalla pyritään estämään maan luisuminen takaisin terrorismia tukevan Talibanin hallintaan. Vastapalvelusten saaminen USA:lta ja Natolta ovat myös merkittäviä perusteita. Lisäksi Afganistanin operaatio antaa Suomen puolustusvoimille kokemusta sekä mahdollisuuksia kehittää Suomen omaa puolustuskykyä.

ISAF- ja EUPOL -operaatioihin osallistumisen kustannukset olivat vuonna 2010 Suomelle noin 40 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen osallistuminen kehitysyhteistyöhön ja muihin Afganistanin projekteihin aiheutti noin 15 miljoonan euron kustannukset.

Suomen mukanaoloa Afganistanissa on perusteltu rauhanturvaoperaatiolla, mutta todellisuudessa Suomi on ajautunut mukaan sotaan. Tiedetään, ettei Suomi pysty omilla strategisilla toimillaan vaikuttamaan sodan kulkuun tai rauhan syntyyn. Jos Suomi jatkaa Afganistanin operaatiota, sen on hyväksyttävä muiden tekemät päätökset ja strategiat sekä toimittava niiden mukaisesti.

Vuoteen 2011 mennessä Afganistanin sodassa on kuollut kaksi suomalaista rauhanturvaajaa. Parin viime vuoden aikana 960 ulkomaalaista sotilasta on menettänyt henkensä. Arvioiden mukaan sota on vaatinut noin 8 000 siviiliuhria, joista suurimman osan ovat aiheuttaneet talibanit ja erilaiset hallituksen vastaiset ryhmät.

Suomella olisi perusteltu syy vetäytyä ISAF- ja EUPOL -operaatioista vuonna 2012, sillä kyseiset operaatiot eivät täytä suomalaisen kriisinhallinnan määritelmiä. Määritelmien täyttymisen tulee olla kaiken kriisinhallintatoiminnan lähtökohta. Lisäksi turvallisen ja demokraattisen yhteiskunnan luominen Afganistaniin on vaikuttanut toivottomalta tehtävältä. Suomessa on käytävä jatkossa avointa ja totuudenmukaista keskustelua Afganistanin operaatiosta erityisesti meidän suomalaisten näkökulma huomioiden.

 

***


 

Kuvasarjassa WTC 7 pilvenpiirtäjä romahtaa vapaan pudotuksen nopeudella 11.9. 2001. Afganistanin NATO-miehityksen perusteena käytettiin Syyskuun 9/11 -terrori-iskua ja sen käynnistämää "terrorismin vastaista sotaa" - perusteet eivät kuitenkaan kestä kriittistä tarkastelua. Osama Bin Ladenin, Afganistanin Taliban-liikkeen tai CIA:n ulkopuolisen "Al Qaidan" osuutta terrori-iskuihin ei ole koskaan näytetty toteen. Päinvastoin tieteelliset todisteet osoittavat New-Yorkin pilvenpiirtäjien romahtaneen rakennusräjäytyksinä.

 

Lue myös (toim. Riikka Söyring):

Kidutus kansainvälistyy - YK:n tuore raportti on lohdutonta luettavaa

Yhdistyneet Kansakunnat (YK) on julkaissut UNAMA-raportin kidutuksesta Afganistanin vankiloissa.Tutkitut pidätyskeskukset ovat Yhdysvaltain ja NATO:n ohjauksessa ja rahoittamia.Tutkimuksia suoritettiin 47 eri kohteessa 22 maakunnassa. Euroopan neuvoston ihmisoikeusasiamies Thomas Hammarberg on puolestaan puuttunut Yhdysvaltain Euroopassa sijainneisiin kidutuskeskuksiin.

Molemmat raportit ovat lohdutonta luettavaa.

 

Lähteet:

Suomi nostaa apunsa Afganistanille 30 miljoonaan euroon

Olli Immosen alkuperäinen kolumni

Seuraajakomissio pitää Suomen Afganistanissa vuoden 2014 jälkeenkin

Venäjä torjui NATO-rahanpyynnön Afganistanin sotakassaan

Tuomioja: Suomen NATO-asema vahvistuu - kriittistä keskustelua ei käydä

ISAF

Suomi ostaa 25 raskasta panssariajoneuvoa NATO-operaatioiden käyttöön

"Suomalaissotilaat kotiin Afganistanista" -ryhmä Facebookissa

 

Janus Putkonen @ 8.7.2012 20:36