KOTIMAAN UUTISET
Tänään on lauantai, 29. elokuuta 2015. Sivu on ladattu klo 6:03

'Vapaa media' on aikamme suuri vitsi

Valtamedian, talouselämän ja poliitikkojen epäpyhällä allianssilla on monenlaisia tavoitteita – sekä keinot niiden saavuttamiseen. Käytännössä valtamedian uutistarjontaa säätelee globaalisti muutama henkilö. Kenen ajatuksia siis ajattelet?

Toimittaja: Riikka Söyring
13.11.2011, Verkkomedia.org

 

"Vapaa media" on aikamme suuri vitsi

Yksilöllisyyttä ja monikulttuurisuutta puheissa korostava aikamme on – paradoksaalista kyllä – monokulttuurin ja kollektiivisen individualismin aikaa. Tämä johtuu monesta tekijästä, mutta eräs suuri vaikuttaja on tiedonvälityksen keskittyminen samoihin käsiin.

Mediat ovat markkinoilla keskeisiä tiedonvälityksen kannalta ja keskittyminen on niissä selkeä ilmiö, etenkin Yhdysvalloissa ja kansainvälisissä uutisissa. Analysoitaessa median rakennetta ja toimintamalleja nähdään keskittyneen omistuksen pyramidirakenne.

Vuonna 1983 maailmassa oli noin 50 globaalia mediaa, eli vähän. Vuonna 2002 niitä oli yhdeksän. Tällä hetkellä globaaleja mediaryppäitä lienee 5–6, ja lukumäärä pudonnee kahteen tai kolmeen tulevaisuudessa.

On muodostunut globaali mediakartelli. Myös uutistoimistot kansainvälisisten uutisten taustalla ovat muutamien toimijoiden hallussa, usein samoissa käsissä kuin mediatalot.


Keskittämisen vaarat

Suomessa toimii aivan samankaltainen keskittyneen uutistuotannon kuvio, koska kenttä on kahden konsernin käsissä: Helsingin Sanomia kustantava Sanoma News sekä Alma-media, joista molemmilla on hallussaan suuri siivu paikallislehdistä.

Suomen tietotoimisto STT:n osakkeet puolestaan jakautuvat 38 yhtiön kesken. Suurimmat omistajat ovat Sanoma News, Alma Media ja TS-Yhtymä.

Lehti-yhtymät omistavat myös toinen toisiaan.

STT taas hankkii uutisensa kansainvälisiltä uutistoimistoilta kuten Associated Pressilta tai Reutersilta, joista lähes kaikki ovat samojen omistajien käsissä. Käytännössä valtamedian uutistarjontaa säätelee globaalisti muutama henkilö.

Säätely ei ole varsinaisesti sensuuria sanan täydessä merkityksessä, se on sisältöjen valikointiin perustuvaa manipulointia – mutta lopputulos on sama: lehdet toimivat suotimena; ne valikoivat mistä aiheista ja miten puhutaan, mistä lukeva yleisö "saa tietää".

"Mediaeliitti" kuten Washington Post tai New York Times asettaa pohjan uutisagendalle, josta pienemmät toimijat poimivat uutisaiheensa ja niiden sävyn.

Suotimina toimivat myös lehden omistus, omistajan varallisuus, voitontavoittelu (mainostulot ja lehden omistajan omistusosuudet muissa yhtiöissä) sekä median käyttämät tietolähteet; hallitus, liike-elämä ja edellä mainittujen tahojen rahoittamat ja hyväksymät asiantuntijat. Uutisia kontrolloidaan myös kansallisten, uskonnollisten ja kaupallisten intressien nimissä ja toimesta.

 

Medioiden keskittyminen köyhdyttää sisältöjä ja vähentää näkökulmia

Sama uutinen kierrätetään saman firman eri lehdissä, muita näkökulmia uutisoitavaan asiaan on vaikea löytää. Näkökulmien syventäminen jää tekemättä, koska on halvinta hyödyntää kerran tehtyä uutista: voitto-osuus on suurempi.

Tämän huomaa selvästi nopealla internet-haullakin: ota mikä tahansa kansainvälinen uutinen ja huomaat, että se on samassa tai lähes samassa muodossa jokaisessa lehdessä, sellaisena kuin se uutistoimistosta tai ministeriön tiedottajalta lähti.

Lähimenneisyyden esimerkkinä tälläisesta säädellystä tiedottamisesta voisi ottaa Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden. Lukevalle yleisölle kerrottiin onnettomuuden tapahtuneen, ja sen jälkeen "se ei koskenut Suomea", eikä missään muuallakaan mitään vaaraa ollut.

Lukevan yleisön kokonaiskäsitystä aiheesta olisi kuitenkin parantunut tieto siitä, että onnettomuusvoimalan rakensi General Electric, ja että General Electric omistaa sellaiset tv-yhtiöt kuin NBC (13 kanavaa; mm. NBC Network News, Meet the Press, Dateline NBC), CNBC Business Television sekä yhdessä Microsoftin kanssa omistettu MSNBC, samoin Time Warnerin kanssa omistettu Court TV, Bravo ja History Channel.

Haaraosasto General Electric Plastics puolestaan on sotateollisuusyritys, joten tv-kanavien tapa tarkastella sotia talouden ja kustannustehokkuuden – ei ihmisoikeuksien ja moraalin – kannalta selittyy.

Tai selittyisi, jos media kertoisi "omistajamme GE valmistaa myös sotatarvikkeita".

Sekä GE että Microsoft tukivat George W. Bushin valintaa presidentiksi miljoonilla dollareilla ennen "pahan akselin" synnyttämistä ja päättymättömän "sodan terrorismia vastaan" aloittamista kuten myös Westinghouse.

Westinghouse Electric Company on osa Nuclear Utilities Business Groupia, joka on osa British Nuclear Fuels ‑etujärjestöä (BNFL). Johtokunnassa istuu Carlyle Group:in Frank Carlucci. Westinghouse omistaa tv-yhtiö CBS:n, jonka 14 kanavan ohjelmia ovat 60 minutes, 48 hours, CBS Evening News with Dan Rather, CBS Morning News sekä Up to the Minute.

Muita omistuksia ovat Group W Satellite Communications, palveluja voimalateollisuudelle tuottava Westinghouse Electric Company sekä Westinghouse Government Environmental Services Company, joka hoitaa ydinjätteen jälkikäsittelyä ja operoi neljää Yhdysvaltain omistamaa voimalaa.

Westinhouseen kuuluu myös Energy Systems, joka tarjoaa voimalasuunnittelu- ja ylläpitopalveluita. Ydinvoimamyönteisyys ylipäänsä on vahvasti edustettuna mediamaailmassa omistusten kautta.

 


Esimerkkejä riittää...

Toinen lähimenneisyyden esimerkki turmiollisesta tiedonpimittämisestä ja valikoivasta uutisoinnista on vuoden 2009 valepandemia ja sikainfluenssahysterian lietsonta, jonka seurauksena pelkästään Suomessa yli sata lasta sai elinikäisen sairauden, narkolepsian. Muista vaurioista meillä ei vielä ole edes tietoja.

NEWS CORPORATION LTD. / FOX NETWORKS eli Rupert Murdochin imperiumi omistaa Fox TV:n, jolla on noin 50 prosentin markkinaosuus Yhdysvalloissa. Samaan ryppääseen kuuluu British Sky Broadcasting (40 %); VOX, Germany (49,9 %); Canal Fox, Latin America; FOXTEL, Australia (50 %); STAR TV, Asia; IskyB, India; Bahasa Programming Ltd., Indonesia (50 %); and News Broadcasting, Japan (80 %) sekä Twentieth Century Fox, Fox Searchlight, 132 sanomalehteä (mm. New York Times, The London Times, The Australian) sekä 25 aikauslehteä (mm. TV Guide, The Weekly Standard).

Murdochin poika James istuu lääkeyhtiön johtokunnassa.

Uutistoimistojen Reuters ja Associated Press (AP) Thomas Glocer istuu lääkejätti Merck & Co:n johtokunnassa. Jokainen median kautta myyty rokote oli suoraa tuottoa.

Suomessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) toimintaa rahoittaa IANPHI:n kautta Microsoft – Bill Gatesin säätiö BMGF, samoin narkolepsiaa aiheuttaneen sikainfluenssarokote valmistaja, lääkejätti GlaxoSmithKline (GSK).

Bill Gates tarjoaa anteliaasti erilaisia kursseja ja koulutuspäiviä medialle, millä voisi kuvitella olevan vaikutusta siihen, miten media kirjoittaa Gatesin puuhailuista ja erilaisista omistuksista.

 

 

Internet

Internet on alunperin ollut sotilasteknologiaa. Vasta sen jälkeen on mietitty, mitä muuta kehitetyillä välineillä voisi tehdä. Innovaatioiden hyödyntäminen rauhanomaisiin tarkoituksiin tulee jälkijunassa.

Siitä huolimatta, että tämä kehityskulku on tunnettua, meille tarjoillaan käsitystä, että teknologia on aina neutraalia ja aina hyödyllistä: unohdetaan, että lähes mitä tahansa voidaan käyttää hyvään tai pahaan. Ajatellaan ikään kuin haittakäytöt tulisivat sitten myöhemmin, kun joku pahis ne keksii.

Kun teknologiakehityksen tausta unohdutetaan (peitetään) ja tehdään teknologia kuluttajille vaarattoman näköiseksi, saadaan sen hyöty- ja vajaasovellutukset myytyä.

Internetin uskotaan vapauttaneen tiedonkulkua. Jossain määrin tämä pitääkin paikkansa. Tiedon levittämistä se ainakin on vapauttanut.

 

Minkä tiedon?

Tiedon suhteen asia ei ole niinkään yksiselitteinen: kansalaisjournalismi ja bloggaaminen kulkevat liian usein median kysymyksenasettelujen ja teemojen luomassa kehyksessä. Kehykset puolestaan ovat tietyn sabluunan mukaisesti valikoituja ja painottuneita. Yleisö (ja kirjoittaja) tietää pääasiassa siis siitä, mitä media on valikoinut ja priorisoinut – vaikka saattaa luulla itse toisin.

Internet-filosofit ja ‑kirjoittajat ovat myös usein järkyttävän naiiveja sen suhteen, millaisia suuria toimijoita verkon teknologioiden hyödyntäjissä ja hallinnoijissa on.

Yhdysvalloissa (ja arvatenkin myös Suomessa) on esimerkiksi useimpien valtion virastojen käytössä "trolleja", joiden pääasiallinen toimenkuva on levittää disinformaatiota ja diskreditoida valtion virallista linjaa kyseenalaistavia kirjoittajia.

Verkko myös valvoo: voit verkottua, mutta samalla olet verkossa.

Sosiaalista mediaa valvovat ja sensuroivat eri maiden kansallisesta turvallisuudesta vastaavat virastot, erilaisia valvontajärjestelmiä kehitetään jatkuvasti lisää.

 

Kolmen kauppa

Valtamedian, talouselämän ja poliitikkojen epäpyhällä allianssilla on monenlaisia tavoitteita. Sekä keinot niiden saavuttamiseen. Kansainvälinen uutisointi on usein hyvin konflikti- ja katastrofikeskeistä ja keskittyy tiettyihin maihin, joissa taloudelliset ja poliittiset intressit painottuvat: valtamedian avustuksella on pohjustettu rosvoretkiä muihin maihin, mm. Irakiin.

Olemme kaikki kuulleet Saddam Husseinin joukkotuhoaseista, jokunen on kuullut, että niitä ei koskaan löytynyt. Harva tietää, ettei niitä edes ollut, ja että se oli tiedossa ennen sodan aloittamista.

Sodanlietsonnan seurauksena Irakin kansallisomaisuus ryöstettiin, amerikkalaiset yritykset saivat öljy- ja jälleenrakennussopimuksia, kulttuuria tuhottiin ja ihmisiä kuoli: YK:n Children´s Fund ‑rahaston mukaan Irakin sodassa ja talouspakotteiden seurauksena kuoli ainakin miljoona ihmistä, joista puoli miljoonaa oli alle 5-vuotiaita lapsia.

Sodan jälkeen on miehityksen seurauksena kuollut 655 000 henkilöä, sanoo Johns Hopkins School of Public Healthin laatima raportti, mutta siitä ei valtamedia kerro. Lääkäri ja aktivisti Dahlia Wasfin mukaan 90 % sotien uhreista on siviilejä, näistä kolmasosa lapsia.

 

 

Sodan alkaneet tahot hyötyvät monessa mielessä

Afganistanin sodan lietsonnan aikana valtamedia jätti kertomatta, että CIA tuki Osama bin Ladenia Afganistanissa, että al-Qaedan perusti Reaganin hallinnon aikana CIA:n johtaja Bill Casey.

Muuttaisiko suhtautumistamme talibaneihin se tieto, että Clintonin hallinto tuki salassa talibaneja, ja että CIA piti talibanien tiedot ajan tasalla säännöllisissä yhteisissä kokouksissa? Taliban oli myös öljyjätti UNOCAL:in salainen liittolainen jaksona, jona UNOCAL rakensi öljyputkea Afganistanissa.

Muuttaisiko käsityksiämme, jos tietäisimme Afganistanin miehityksen ja talibanien hallinnon kukistamisen jälkeen oopiumikaupan nousseen räjähdysmäiseen kasvuun ja että NATO ei anna tuhota peltoja?

On olemassa paljonkin todistusaineistoa siitä, että Afganistanin oopiumipeltojen tuotolla rahoitetaan mm. CIA:n "mustia operaatioita".

Muuttaisiko suhtautumistamme tuoreisiin väitteisiin Iranin ydinaseohjelmasta, jos valtamedia julkaisisi Yhdistyneiden kansakuntien (YK) alaisen IAEA:n entisen työntekijän, Jose Martinez Ricon "pienen" oppaan IAEA:n toiminnasta, nimityskäytännöistä ja taustalla vaikuttavista tekijöistä.

Ricon massiivisen laaja katsaus IAEA:n toimintaan sisältää yhteensä satoja, ellei tuhansia lähdeviitteitä ja kopioita autenttisista asiakirjoista, sisäisestä kirjeenvaihdosta sekä Wikileaksin vuotamista diplomaattisähkeistä.

Rankimpiin Ricon esittämiin väitteisiin kuuluu se, että IAEA:ta käytetään yhtenä välineenä oikeuttamaan hyökkäykset ja miehitykset kohteeksi valituissa maissa; nämä maat ovat pääasiassa arabimaita. IAEA:n tehtävä on varmistaa epäilys "luvattomista ydinaseista", jotta saadaan syy hyökkäykselle.

Iouli Andrejev, venäläinen ydinvoimalaonnettomuuksien asiantuntija, on samaa mieltä Ricon kanssa. Andrejevin mukaan "IAEA on valeorganisaatio, joka on täysin riippuvainen ydinvoimalyhtiöistä, eikä siksi kykene hoitamaan tehtäväänsä kunnolla".

Tai moniko tietää, että viimeisen puolivuosisadan aikana ammattivapauttaja-Yhdysvallat on kaatanut 50 vierasta hallitusta, joista monet olivat demokratioita? Saisiko se tieto katsomaan asioita uusin silmin?

 

 

 

Mitä?

Vaikutukset eivät jää vain paikallisiksi: median globalisoituminen on irrottanut "tapahtumisen" kansallisesta ja kulttuurisesta kontekstista sekä saanut aikaan "tapahtumisen" länsimaistumisen ja ajattelun homogenisaation. Käsityksemme maailmasta on kuin sadussa "Tynnyrissä kasvanut poika".

Sodan syistä ja seurauksista sekä sen oikeutuksesta valehteleminen muuttaa myös tapaa, jolla hahmotamme maailmaa; mitä tulevaisuudessa pidämme oikeana ja vääränä, ja minkä opin me siirrämme lapsillemme.

Peitekielen käyttäminen hämärtää kykyämme käsittää ja käsitellä asioita: sanotaan uudistus kun tarkoitetaan tiukentamista, taloudellinen pakote kun tarkoitetaan kauppasaartoa, tuotannon tehostaminen kun tarkoitetaan irtisanomisia ja osakkaiden voiton optimointia, lentokieltoalue kun tarkoitetaan pommittamista, kriisinhallinta kun tarkoitetaan miehitys tai sota, velvollisuus suojella kun tunkeudutaan omin luvan vieraan suvereenin valtion alueelle kolonisoimaan...

Glasgow´n yliopiston tekemä pioneeritutkimus tutki Palestiinaa koskevaa raportointia. Tutkimuksessa haastateltiin nuoria ihmisiä, jotka seuraavat tv-uutisia Britanniassa. Yli 90 % haastatelluista luuli, että laittomat asuttajat ja maanvaltaajat ovat palestiinalaisia. Mitä enemmän he seurasivat tv:ta ja uutisia, sen vähemmän he tiesivät.

Sanat ovat ihmiselle ajattelun työkaluja. Käsitteillä, joiden tarkoitus on hämärtynyt (tai hämärretty tahallisesti), on vaikea ajatella selkeästi. Hämmentyneelle on helppo myydä mikä tahansa idea.

Ja se on korporatiivisen median tehtävä.

 

Toimittajan kommentti:


Korporaatiojournalismi

PR-toiminnan isä, Edward Bernays puhui jo 80 vuotta sitten "näkymättömästä hallituksesta", ja tarkoitti mediaa. Näkymätön hallitus alkoi syntyä yhtäaikaa korporaatiojournalismin kanssa. Edes kaikki toimittajat eivät ole tietoisia asiasta tai sen taustoista.

Korporaatiojournalismilla tarkoitetaan journalismia, joka syntyi, kun lehtiin kirjoittamisesta tuli ammattimaista. Houkutellakseen mainostajia lehdet aloittivat myytin liberaalista puolueettomuudestaan ja objektiivisuudesta. Ilmaisunvapaus yhdistettiin "uuteen mediaan", uusiin lehtitaloihin.

Se oli tietenkin pötypuhetta.

Ammattimaisuus, ammattimainen journalismi tarkoitti (ja tarkoittaa monille yhä) virallisiin lähteisiin nojaamista. Virallinen lähde tarkoittaa useimmille jotain sellaista kuin hallituksen asiakirjoja, lääketutkimuksia tai jopa valtamediaa.

Virallinen lähde on kuitenkin yleensä jonkin intressiryhmän laatima tai laadituttama – ja rahoittama: sen tarkoitus on tukea intressiryhmän toimintaa ja mahdollisesti auttaa intressiryhmää saavuttamaan taloudellisia etuja tai valtaa.

Toisaalta myös intressiryhmät tukevat median toimintaa esimerkiksi lehtituella tai toimittaja-apurahoilla.

--- Mihin katosikaan objektiivisuus?     

 

Lue myös:

'Kerro kertomatta': 25 tehokasta sensuurimenetelmää

***

Legendaarinen piirroselokuva, joka kaikkien tulisi katsoa – oivaltaa – ainakin kerran...

"Mouseland"

 

Lähteet:

Widespread Corruption at the IAEA

 

 
Kytköksistä tarkemmin:

 

NAACP v. Claiborne Hardware Company (1982).  Quoted in Chang, Silencing Political Dissent, p. 148. whatsnew/usa_patriot_act.asp. Nancy Chang

 

“The USA PATRIOT Act: What’s So Patriotic About Trampling on the Bill of Rights?”

Chomsky and Herman, Manufacturing Consent, pgs. 4-31

Edward Herman, “The Propaganda Model,” Against All Reason, December 9, 2003, pgs. 1-3; 7-9;

David Cromwell, “The Propaganda Model: An Overview,” Private Planet, 2002

Abele, Robert The Anatomy of a Deception (Maryland: University Press of America, 21 Anne-Marie Slaughter, “Good Reasons for Going around the U.N.” New York Times, March, 18, 2003.

Paul Craig Roberts, “The Impotence of Elections,” Global Research, November 4, 2010

Robert McChesney, “Noam Chomsky and the Struggle Against Neoliberalism,” Monthly Review, April 1, 1999, p. 4;

Paul Craig Roberts, “The Impotence of Elections,” op. cit.

Glenn Greenwald “The Wretched Mind of the American Authoritarian,” Salon.com, October 29, 2010

Jason Leopold, “Cheney Admits to War Crimes, Media Yawns, Obama Turns the Other Cheek,” Truthout.org, February 15, 2010

Chomsky, “What Makes Mainstream Media Mainstream?” op. cit., pgs. 5-6

Chomsky, Necessary Illusions, p. 149

Cohen, Stanley, and Jack Young, eds. The Manufacture of News: Social Problems, Deviance and Mass Media, p. 19, quoted in Jeffery Klaehn, “A Critical Review and Assessment of Herman and Chomsky’s Propaganda Model,” European Journal of Communication, 17(2), 2002, p. 150

More in Manufacturing Consent; see also Laffey, op. cit.,  p. 596

Journalistin ohjeet

Laki Yleisradion toiminnasta

Medialinnakkeet

 

Liite:

VIACOM INTERNATIONAL INC. --- Television Holdings: * Paramount Television, Spelling Television, MTV, VH-1, Showtime, The Movie Channel, UPN (joint owner), Nickelodeon, Comedy Central, Sundance Channel (joint owner), Flix.
* 20 major market US stations.
Media Holdings:
* Paramount Pictures, Paramount Home Video, Blockbuster Video, Famous Players Theatres, Paramount Parks.
* Simon & Schuster Publishing.
=============================================
DISNEY / ABC / CAP (donated 640 thousand to George W. Bush´s 2000 campaign)
Television Holdings:
* ABC: includes 10 stations, 24% of US households.
* ABC Network News: Prime Time Live, Nightline, 20/20, Good Morning America.
* ESPN, Lifetime Television (50%), as well as minority holdings in A&E, History Channel and E!
* Disney Channel/Disney Television, Touchtone Television.
Media Holdings:
* Miramax, Touchtone Pictures.
* Magazines: Jane, Los Angeles Magazine, W, Discover.
* 3 music labels, 11 major local newspapers.
* Hyperion book publishers.
* Infoseek Internet search engine (43%).
Other Holdings:
* Sid R. Bass (major shares) crude oil and gas.
* All Disney Theme Parks, Walt Disney Cruise Lines.
======================================================

TIME-WARNER TBS - AOL (donated 1.6 million to GWB's 2000 campaign)
America Online (AOL) acquired Time Warnerthe largest merger in corporate history.
Television Holdings:
* CNN, HBO, Cinemax, TBS Superstation, Turner Network Television, Turner Classic Movies, Warner Brothers Television, Cartoon Network, Sega Channel, TNT, Comedy Central (50%), E! (49%), Court TV (50%).
* Largest owner of cable systems in the US with an estimated 13 million subscribers.
Media Holdings:
* HBO Independent Productions, Warner Home Video, New Line Cinema, Castle Rock, Looney Tunes, Hanna-Barbera.
* Music: Atlantic, Elektra, Rhino, Sire, Warner Bros. Records, EMI, WEA, Sub Pop (distribution) = the worlds largest music company.
* 33 magazines including Time, Sports Illustrated, People, In Style, Fortune, Book of the Month Club, Entertainment Weekly, Life, DC Comics (50%), and MAD Magazine.
Other Holdings:
* Sports: The Atlanta Braves, The Atlanta Hawks, World Championship Wrestling.
=======================================================

Riikka Söyring @ 13.11.2011 20:46