PÄÄKIRJOITUS
Tänään on lauantai, 19. huhtikuuta 2014. Sivu on ladattu klo 14:59

Finland saknar en opposition - vårt land och folk blev utan sina försvarare

Man kan inte annat än ödmjukt gratulera eliten! Målet, ett enväldigt och högerorienterat Finland har åstadkommits. Framför er har skapats ett land utan opposition, ett land vars arbetsfolks röst inte längre blir hörd. Den kultur vi lever i idag, som ser koncentration av makt som ett ideal, har förorsakat att generation efter generation tagit till sig ett elitistiskt sätt att tänka: Rakt ut sagt, nu ligger vi djupt i skiten. 

Ledarartikel: Janus Putkonen, Verkkomedia.org
Tillägnad till Maria L.

Översättning: Dan Fihlman
16.2.2012, Verkkomedia.org
Alkuperäinen pääkirjoitus suomeksi 8.2.2012:


Finland saknar en opposition – vårt land och folk blev utan sina försvarare

Hur blint och ignorant kan ett land och dess folk vara? Samlingspartiet och dess ledare, Sauli Niinistö, som traditionellt brutit alla sina vallöften, blir president under Samlingspartiets regeringsperiod, under en tidsperiod där det enda som styr folkets åsikt är höger-propaganda som samlingspartistisk massmedia matar i oss. Den högerorienterade autokratin i vårt land har nu ett allvarligt övertag över det finska folket.  

På grund av massmedians mycket väl förverkligade kampanj, och Timo Soinis totalt misslyckade presidentkampanj, förintades den trovärdiga och populistiska oppositionen som skapades vid det förra riksdagsvalet. Man tog inga chanser, utan uppsättningen blev precis som man flera år, kanske årtionden, sedan bestämt bakom kulisserna vid det runda bordet.

I Finland har vi en centralstyrd massmedia. Makten över den ligger hos media koncernen Sanoma Oyj i spetsen med Aatos Erkko som största enskilda ägare. Detta faktum verkar fortfarande vara något helt främmande för folk, då man intresserat fortsätter att följa det mycket väl uträknade och planerade styrandet av sina åsikter. Resultatet av detta har redan länge varit ofördelaktigt för vårt folk.   

Det känns som om människor i sina förhoppningar glömmer grundprinciperna, att ’’vi’’ inte är ’’dem’’, och att ’’de’’ inte ens vill vara ’’oss’’. Vi talar nu om den procenten, ’’dem’’, som vann presidentvalet och som uppnådde fullständig makt – inte om den 99%, ’’vi’’, som möjligen för en stund kommer att låtas leva i en illusion och tro att vi faktiskt vann någonting.

Verkkomedia.org skrev just inte alls något om presidentvalet, men varför skulle vi – frågor som verkligen har betydelse för nationens och dess befolknings framtid behandlades genom en axelryckning och då man sluppit till andra omgången var det enda som kvarstod, då diskussionen gick över till det för Finlands del helt avgörande öst-relationerna, ett dåligt och ett ännu sämre Nato-alternativ. Finlands folk förlorade spelet i princip redan före andra omgångens resultat offentliggjordes. 

Även Finlands öde är i spel då Mellanöstern-frågan behandlas, men åt det hållet vill inte Erkko–koncernen att vi skall vända våra blickar – det skulle nämligen avslöja den farliga riktningen som vi har tagit angående våra relationer till Ryssland!

Vilket Finlands öde kommer att bli som en självständig nation avgjordes då Niinistö valdes till president. Ett återvändo är inte längre möjligt. Allting tydde på att Paavo Väyrynen skulle ha sluppit till andra omgången och blivit Niinistös utmanare och diskussionen i presidentvalet på det viset riktats mot det väsentliga: Finlands position i det utrikespolitiska spelet.        

Dum och bedragen kände jag mig då jag fick konstatera att den utrikespolitiska diskussionen i denna överraskande atmosfär glömdes bort och vi finländare lydigt nöjde oss med en oväsentlig debatt om könsfrågor, tolerans och öppenhet… Matchen gjordes enkel för Niinistö att vinna.  

 

Maktpolitik utan farthinder

Förbered er således för det värsta. Makten innehas nu endast av elitbankirers springpojkar, politiker för vilka det viktigaste är att vaka över just bankirernas intressen, inte att uppfylla medborgarnas önskan. Statsmännens tid är över och deras plats har intagits av den politiska elitens lycksökare vars karriär har skapats och finansierats av personer från sådana håll som själva inte ens ids, eller behöv, sträva till ifrågavarande tjänster. Dessa ’’ledare’’ har beviljats sina maktpositioner för att sköta om elitens skitiga arbete.  

’’Populism, alltså uppfyllning av folkets önskan, är i princip utom allas räckhåll.’’

Timo Soinis deltagande i presidentvalet som en säker förlorare känns som ett rätt otroligt och avgörande misstag. I detta skede skulle jag lägga märke till resan han gjorde till Förenta staterna förra hösten, och det faktum att han så gott som en följd av det försvann från medians rampljus för en lång tid. Vad var det riktigt som hände där?

Den självmedvetna oppositionspampen, som även tog valvinsten i oppositionen, tystnade efter sin USA resa så pass att det enda som återstod var en ’’påvliga kommentarer’’ producerande Soini som borde ha förstått sin förlust i presidentvalet redan efter den första gallupen. Många förväntade sig att han skulle dra sig ur valen och ge sitt stöd till Paavo Väyrynen, vilket skulle ha garanterat finländarna en ordentlig andra omgång i presidentvalen. 
 

’’Timo Soini taktiserade valresultatet till samlingspartiets fördel.’’


Tack vare sannfinländarnas och deras ledare Soinis valförlust, är i mina ögon den trovärdiga oppositionen förlorad. Att Haavisto lades till andra rundan fick även det sannfinländarna att se dåliga ut. Homosexualitet och en överdriven öppenhet blev mittiallt mode bland folket – vilket är svårt att ens på något vis para ihop med det sannfinländarnas konservativa och nationalistiska mentalitet. 

Arhinmäki, som rev vänstern itu, firar nu som herren på täppan och tramppar ner de kvarlevor som ännu finns kvar efter sannfinländarnas seger i riksdagsvalen. Själv avslöjade han sina avsikter redan vid regeringsförhandlingarna genom att föra vänstern med i samlingspartiets regering och på en gång bryta alla sina vallöften. Oppositionen existerar inte längre.

 

Vart är vi på väg?  

Man behöver inte ha förmågan att spå för att se vad den fullständiga samlingspartistiska maktpolitiken är på väg att införa i våra liv: förlängning av tiden i arbetslivet, nedskärningar av pensioner, minskning och nedfrysning av löner, höjning av kostnader, privatisering av statliga bolag och medborgaregendom, en fri räntepolitik, minskning av egendoms- och arvsskatt, försäkrings- och bankbranschernas ökade bestämmelserätt, ytterligare ökning av inkomstskillnaderna... Men detta är bara början, det blir mycket värre.

Ändrandet av Finlands grundlag var grunden till den politiska situationen som nu håller på att utvecklas. Niinistös uppgift är klart att föra Finland med i NATO och lägga Sankt Petersburgs säkerhet i fara. Detta kommer att ske utan en folkomröstning och överhuvudtaget utan att ta folkets vilja i beaktande. Tro mej, att föreställa sig något annat är onödigt.

En obestridlig möjlighet till detta gavs då man vid regeringsförhandlingarna hade som ett krav att ändra den första artikeln i grundlagen till: ’’Finland är en medlem av EU’’, vilket även drogs igenom. Detta kräver förståss att den allmäneuropeiska borgarpolitiken uppfylls i vårt land, men en sådan utveckling är dock redan i full gång. 

EU håller för fullt på att övergå till en förbundsstat och under hotet av den s.k. ”finanskrisen” störtas euroländerna rakt in i denna förbundsstat. När länderna som hör till ’’kärnan av euroområdet’’, Finland medräknat, juridiskt verkställt det nya statskicket, och det i bakgrunden skapats en snabbt eskalerande Mellanöstern-kris och även förväntade enorma svängningar och prishöjningar hos energimarknaderna - kommer vi att befinna oss i en situation där EU som en förbundsstat kommer att söka medlemskap hos NATO.

 

’’NATO motiveras med att vara en säkerhetsfaktor i krissituationer, fast det i själva verket är frågan om en politisk komplott.’’
 

När Finland enligt sin grundlag nu är framförallt en medlem av EU, blir folkets (folkrepresentanternas) enda uppgift att konstatera att medlemskapet till NATO har trätts i kraft. I stort rycker man lite på sina axlar och Finland förs med i NATO genom bakdörren. Allt detta kommer att verkställas genom falska påståenden gällande den ekonomiska situationen, men för Finlands del har vi framför oss ett strategiskt sett otroligt risktagande. Precis som utrikesminister Erkko gjorde under sin tid, då den politiska diskussionen riktade sig mot Sankt Petersburgs säkerhet och krav på landområden, detta senast 1939.

Genom det vi nu håller på med, kommer vi att drivas in i en stormaktspolitisk konflikt med Ryssland redan i en nära framtid. Skadan har redan skett i världspolitiken och löftet som samlingspartiet gett till västvärlden är väl känd: Finland kommer att gå med i NATO under denna regeringsperiod. Man får hoppas att kriget mot vår granne i öst endast kommer att bli ekonomiskt, men i vilket fall som helst kommer det att bli förödande – för oss medborgare. 

Bankirerna och den ofosterländska eliten kommer att vinna i en ny värld av krigsförberedelser och tudelning, men när denna segrande elit består av bara 1% av folket. Vår uppgift som den återstående 99% blir att betala den segern.

 

Låt utmattningen påbörja

Det faktum att Niinistö, som hör till Bilderberg-gruppen, valdes till president, är mycket farligt för vårt land. Den som vill påstå något annat förstår helt enkelt inte vilka krafter vi har att göra med. Vad vi talar om är en multinationell edsbunden maktallians som fattat tycke för odemokratiskt beslutsfattande och vars rötter sträcker sig till den internationella adeln av västbankirism.  

Detta västliga imperium byggs av och tjänar endast 1% av världens befolkning – de verkliga makthavarna, som Niinistö, Katainen och Stubb, som Finlands politiska representanter, företräder. Förutom Wahlroos består Finlands 1% även av andra dominanta släkter inom bank- och näringslivet, och förståss av också släkten Erkko och andra mediakungar.

Högerpolitiken i Finland kommer nu smidigt och utan motstånd att genomföras av en president och media som inte tar folkets röst i beaktande. Medborgarna har lämnats allena, för att bli dragna isär av den mäktiga massmedian, i en tid då uppsättningen för det tredje världskriget förbereds genom att trappa upp konflikten i Mellanöstern. Men denna uppkommande konflikt vill man inte att folket skall veta något om, iallafall inte förrän det är för sent: Efter det kontrolleras vi med rädsla.  

Folket måste hållas upptaget och stressat. Konsumtionen måste tryggas så länge som möjligt. Folket skall matas med så mycket underhållning och distraheras med irrelevanta problem, att deras uppmärksamhet riktas mot det oväsentliga istället för det väsentliga. Detta kommer att fortsätta tills man har planerat och verkställt berövandet av statlig service och medborgaregendom. Efter det vänder man folket mot sig självt och därefter mot en främmande och utomstående hotbild.

Vi blir styrda: ’’problem – reaktion – lösning’’

Journalism existerar inte längre i Finland; endast förmedling av information som övervakas av partiska kontrollanter. Där är det avgörande inte vad som är sanning, utan det som väcker önskad reaktion. Finland är i själva verket på väg att övergå till en enpartistat, där det endast finns en härskare: global bankirism.

Bankirernas taktik: splittra och härska.

Så länge som den internationella bankirismen fungerade som ett medel för koncentration av makt, vakade nationalstaterna över deras intressen, men nu, när den historiska planens verkliga globala målsättningar skall genomföras – även Niinistö nämnde termen ’’den nya världsordningen’’ i sitt valprogram – är vår nationalstat och det nationella tänkandet ett hinder för en världsregering, -valuta samt strävandet för att uppnå ett övervälde.

Vi, 99 %, måste alltså utmattas och försvagas för att vi skall erkänna deras åsikter som våra egna. Nationer i väst har blivit förmögna under 1900-talet, men bara om man vid behov har kunnat göra dem kraftlösa för att ta sig till nästa historiska ansats, på vägen till envälde. Vår kapacitet vänds mot oss själva, vårt arbete förändras till tjänster och potentialen vi har riktas i hållet av ett korståg, som aldrig ännu beskådats av mänskligheten.

Finland innehar snart gränsen i en enorm konflikt, och gud hjälpe oss. Man kan bara konstatera faktumet: från Talludden kommer inte en uppbromsande kraft att hittas för berg- och dalbanan som för finlands folk kommer att vara förödande. Någon hjälp kommer inte heller att fås från Arkadiabacken eller från det offentliga ordet.

Så grattis för er seger, ni girighetens tjänare och bankireliten! Utan att ha någon aning om saken och i praktiken utan att ha gjort något motstånd, är det finska folket nu i er fulla kontroll.

Men kriget är bara på väg att börja…

’’Och i Finland har man alltid fått kämpa för sin frihet. Alltid.’’
 

***
 
Päätoimittajan kommentti:

Suurkiitos Danille pääkirjoituksen kääntämisestä toiselle kotimaiselle kielellemme. Totta tosiaan, olemme kansallisessa risteyksessä, jossa suomalaisten pitää tarttua toisiaan vahvasti kädestä, unohtaa epäluulot, ja ensimmäisen ruotsinkielisen artikkelin julkaisu Verkkomediasssa onkin hyvin mieltä lämmittävä avaus uuteen suuntaan!
 
Maanpuolustus on peruskalliomme - yhteinen velvollisuutemme. Olkoon siis tämän artikkelin viesti kaikille selvä: meillä ei ole suljettuja osastoja, ja Verkkomedia on kuten nimikin sen kertoo: avoin ja verkostoiva kansalaismedia.
Janus Putkonen @ 16.2.2012 23:20